in English
 
 
Yhteystiedot ja johtoryhmän asiantuntijuusalueet
​Työtieteiden keskuksen johtoryhmä 2015-2017.
Ylhäältä vasemmalta: Elisa Valtanen, opintosihteeri Jarkko Kouhia, Arto Jauhiainen, Jyrki Liesivuori, Jouni Isoaho, Pekka Toropainen ja Seppo Koskinen.
Alhaalta vasemmalta: Koordinaattori Eija Vuorio, puheenjohtaja Anne Kovalainen, Annika Saarto, Tuire Palonen, Jarna Heinonen ja Eija Suomela-Salmi. (Kuvasta puuttuu 5 jäsentä)

Turun työtieteiden keskuksen johtaja ja puheenjohtaja
Professori Anne Kovalainen on toiminut keskuksen johtajana ja johtoryhmän puheenjohtajana vuodesta 2013 alkaen. Puheenjohtajan toinen toimikausi päättyy v. 2017. 
anne.kovalainen@utu.fi

Eija Vuorio
Koordinaattori
 Eija Vuorio toimii yhteyshenkilöinä työtieteiden keskuksen eri toimialueilla. Hän ylläpitää keskuksen verkostoluetteloa ja osallistuu seminaarien sekä konferessien valmisteluun. Hän toimii myös tuntiopettajana Henkilöstöjohtamisen keskeiset osa-alueet ja käytänteet opintojaksolla Tyhe-opinnoissa.

eija.vuorio@utu.fi
Osoite : Turun kauppakorkeakoulu, Rehtorinpellonkatu 3, huone 204, 20014 Turun yliopisto
Gsm: 040 1620380
(sovi tapaamisesta ennakkoon osa-aikatyöskentelyn vuoksi, kiitos)
 
Opintosihteeri toimii koordinaattorina ja yhteyshenkilönä keskuksen organisoimassa monitieteisessä Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuudessa (Tyhe).  Yhteystieto:tyhe@utu.fi .

Projektitutkijat
Tutkimusprojekteissa toimii projektitutkijoita erillisrahoituksin.
Keskuksen monitieteinen johtoryhmä 2015-2017
 
Kasvatustieteiden tiedekunta:
Varsinainen jäsen: Professori Arto Jauhiainen, kasvatustieteen laitos
Varsinainen jäsen: Erikoistutkija Tuire Palonen, opettajankoulutuslaitos
Varajäsen: Lehtori Annukka Jauhiainen, kasvatustieteiden laitos
Oikeustieteellinen tiedekunta:
Varsinainen jäsen: Professori Seppo Koskinen, työoikeus
Varsinainen jäsen: Professori Anne Alvesalo-Kuusi
Varajäsen: Erikoistutkija Liisa Lähteenmäki
Humanistinen tiedekunta:
Varsinainen jäsen: Dekaani, professori Eija Suomela-Salmi 1.8.2017 asti, sittemmin avoin , kieli- ja käännöstieteiden laitos
Varsinainen jäsen: Tutkija Veli Pekka Toropainen, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta:
Varsinainen jäsen:  Professori Jouni Isoaho, Informaatioteknologia
Varsinainen jäsen:Yliopistotutkija Annika Saarto, aerobiologian yksikkö
Varajäsen:  Professori Mervi Eerola, Tilastotieteen keskuksen johtaja
Lääketieteellinen tiedekunta:
Varsinainen jäsen: Professori Tuula Putus
Varsinainen jäsen: Professori Jyrki Liesivuori, vpj
Varajäsen: Professori Jussi Vahtera

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta:

Varsinainen jäsen:  Yliopisto-opettaja Milla Salin, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipolitiikka
Varsinainen jäsen: Yliopiston lehtori Minna Ylikännö, sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipolitiikka
Turun kauppakorkeakoulu:
Varsinainen jäsen: Professori Anne Kovalainen, pj
Varsinainen jäsen : Professori Jarna Heinonen
Varajäsen: Professori Markku Wilenius, Tulevaisuuden tutkimuskeskus

Yhteistyökumppanit:
Åbo Akademi:
Varsinainen jäsen: Dekaani, professori Malin Brännback
Varajäsen : Professori Gunilla Widén
Työterveyslaitos:
Varsinainen jäsen: Professori Paula Salo
Varajäsen: Aluevastaava Elisa Valtanen, Turun aluetoimipiste

 


 
Asiasana:
Tagit: