in English
 
 
Avoimen väylä

HUOM! Tälle sivulle päivitetään kevään 2018 haun tiedot marraskuun 2017 aikana. Opintopolku.fi -palvelusta löytyvät ajantasaiset tiedot opiskelijavalinnasta.

Valinta KTK/KTM-tutkintoon avoimen väylän kautta

KTK/KTM-tutkinnon suoritusoikeus voidaan myöntää n. 20 hakijalle, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja keskimäärin vähintään hyvin tiedoin (2,5).

Avoimen yliopiston opintoja tulee olla suoritettuna vähintään 90 pistettä ja niistä vähintään 60 opintopistettä tulee olla suoritettu Turun kauppakorkeakoulun opintoina.
 
Opintosuoritusten tulee sisältää kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia, avoimessa yliopistossa suoritettuja kaikille yhteisiä opintoja seuraavissa aineissa: laskentatoimi ja rahoitus, johtaminen ja organisointi, markkinointi, taloustiede sekä taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät. Lisäksi suoritusten tulee sisältää yhteensä vähintään 6 opintopistettä kahden vieraan kielen yliopistotasoisia opintoja, jotka on suoritettu avoimessa yliopistossa.

Avoimen yliopistoväylän kautta ei voi hakea hakukohteeseen KAUPPATIETEET, Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma. Avoimen yliopiston väylävalinnassa ei voi myöskään hakea henkilö, joka on suorittanut yliopistotutkinnon tai jolla on oikeus tutkinnon suorittamiseen jossakin yliopistossa.

 Mikäli valintaperusteet täyttäviä henkilöitä on enemmän kuin mitä avoimen yliopistoväylän sisäänottokiintiössä voidaan ottaa, karsinta suoritetaan arvosteluasteikolla 1-5 suoritettujen avoimen yliopiston opintojen arvosanojen perusteella (opintopisteillä painotettu keskiarvo). 
 
Hakijalta voidaan huomioida maksimissaan 15 opintopisteen verran sellaisia opintoja joista ei ole arvosanaa, ja joita ei täten oteta huomioon laskettaessa painotettua keskiarvoa. Keskiarvo lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella, eikä sitä pyöristetä ylöspäin. Avoimen yliopiston väylän valinnassa ei ole varasijakäytäntöä.
Hakeminen

Avoimen väylän kautta hakevan tulee täyttää Opintopolku.fi -portaalissa erillisvalinnan sähköinen hakulomake, jossa ilmoitetaan hakeeko avoimen yliopiston väylän hakukohteeseen Turkuun vai Poriin.

Avoimen yliopiston väylän hakuaika on 2.5.-16.5.2017 klo 15.00. Haun perusteena olevien opintojen tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Hakemukseen tulee liittää virallinen suoritusrekisteriote avoimen yliopiston opinnoista. Liitteiden toimitusaika päättyy 23.5.2017.
Liitteet toimitetaan osoitteeseen

Opiskelija- ja hakijapalvelut
20014 Turun yliopisto

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida valinnassa.

Lue tarkemmat valintaperusteet ja hakuohjeet Opintopolussa.
 
 

Valinta VTK/VTM-tutkintoon avoimen väylän kautta

 
VTK/VTM-tutkinnon suoritusoikeus taloustieteen pääaineeseen voidaan myöntää ilman valintakoetta n. 3 hakijalle, jotka ovat suorittaneet avoimen yliopiston opintoja seuraavin vähimmäisvaatimuksin:

 1) taloustieteen (kansantaloustieteen) pää aineen perusopinnot vähintään hyvin tiedoin,
 2) perusopinnot ainakin yhdestä VTK-tutkintoon  hyväksyttävästä sivuaineesta ja
 3) avoimessa yliopistossa suoritettuja VTK- tutkinnon kieliopintovaatimusten mukaisia vieraan kielen opintoja vähintään 4 opintopistettä.

Mikäli vähimmäisvaatimukset täyttäviä hakijoita on enemmän kuin kiintiöön mahtuu, karsinta tehdään avoimessa yliopistossa suoritettujen taloustieteen opintojen painotetun keskiarvon perusteella.

Hakeminen

Avoimen yliopiston väylän valinnan kautta hakevan tulee hakea opiskelijaksi sähköisesti osoitteessa Opintopolku.fi.
 
Hakuaika on 2.5.-16.5.2017 klo 15.00. Hakemukseen on liitettävä viralliset suoritusrekisteriotteet avoimen yliopiston opinnoista. Hakemuksen liitteet tulee toimittaa viimeistään 23.5.2017 klo 15.00 Turun yliopiston hakijapalveluihin osoitteeseen:

 Opiskelija- ja hakijapalvelut
 20014 TURUN YLIOPISTO

Tulosten julkistaminen ja paikan vastaanottaminen
Avoimen yliopiston väylän valinnan tulokset julkistetaan viimeistään 30.6.2017. Hakijan tulee ilmoittaa paikan vastaanottamisesta viimeistään 14.7.2017.
 
Valintaperusteet ja hakuohjeet  Opintopolussa
 
 
Asiasana:
Tagit: