in English
 
 
Valinta maisterivaiheeseen alemman korkeakoulututkinnon perusteella

Maisterivaiheeseen voi hakea seuraavissa hakukohteissa:

•Valinta KTM-tutkintoon alemman kauppatieteellisen yliopistotutkinnon perusteella (Turku ja Pori)

•Valinta valtiotieteiden maisterin tutkintoon taloustieteen pääaineeseen

•Valinta filosofian maisterin tutkintoon tietojärjestelmätieteen pääaineeseen.

Maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä.

Alemman korkeakoulututkinnon perusteella opiskelemaan valitulle voidaan lisäksi määrätä täydentäviä opintoja, mikäli opiskelija ei ole suorittanut aiemmassa tutkinnossaan (KTK tai vastaava ulkomainen) 48 opintopistettä pääaineessa, johon hänet on valittu KTM-tutkintoa suorittamaan. Täydentävillä opinnoilla tarkoitetaan maisterin tutkintoon suorittamaan valitun aiempaa tutkintoa täydentäviä opintoja, joiden tarkoituksena on antaa riittävät edellytykset maisterintutkinnon suorittamiseen. Täydentävät opinnot määritellään opiskelijakohtaisesti opiskelijan aikaisempien opintojen sisällön ja laajuuden perusteella. Täydentävinä opintoina suoritetaan perus- ja aineopintotasoisia opintoja. Lisäksi täydentävinä opintoina edellytetään TKMY3 Tilastotieteen perusteet -opintojakson suorittamista, mikäli vastaavia opintoja ei ole aiemmin suoritettu (opintojakson kuvaus opinto-oppaassa).

Hakija voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen Turussa tai Porissa asettamalla ne preferenssijärjestykseen. Hakukohteena pidetään yksittäistä pääainetta tai tiettyä maisteriohjelmaa. Hakukohteiden järjestys on sitova eikä sitä voi hakuajan päätyttyä muuttaa.

Opiskelijavalinta tehdään kiintiöittäin hakemusten perusteella.

Kuvaukset sekä tarkemmat valintaperusteet löydät Opintopolusta, linkki löytyy TuKKK:n opiskelu-sivuston etusivulta.

Kiintiö 10 opiskelijaa/pääaine

 • Johtaminen ja organisointi, KTM
 • Kansainvälinen liiketoiminta, KTM
 • Laskentatoimi ja rahoitus, KTM
 • Markkinointi, KTM

Yhteiskiintiö 10 opiskelijaa seuraavissa pääaineissa:

 • Talousmaantiede, KTM
 • Taloustiede, KTM
 • Tietojärjestelmätiede, KTM
 • Toimitusketjujen johtaminen, KTM
 • Yrittäjyys, KTM
 • Yritysjuridiikka, KTM

 Kiintiö 5 opiskelijaa/pääaine

 • Taloustiede, VTM
 • Tietojärjestelmätiede, FM

Porin hakukohteet:

 • Johtaminen ja organisointi, KTM, Pori
 • Laskentatoimi ja rahoitus, KTM, Pori
 • Markkinointi, KTM, Pori

Ainekohtainen opiskelijoiden sisäänottokiintiö/opiskelupaikkojen määrä on Turun ja Porin yksiköiden yhteinen.

Maisterivaiheen kielitaidon osoittamisesta löydät  lisätietoa täältä.

Asiasana:
Tagit: