in English
 
 
Hakeminen Turun kauppakorkeakouluun

Abiturientit ja muut toisen asteen koulutuksen saaneet

  • Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan kautta KTK- ja KTM-tutkintoon (Turku ja Pori):
    Yhteisvalinnassa valintaperusteina käytetään pääsääntöisesti hakijan ylioppilastutkintoa tai valintakoetta. Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan hakevat osallistuvat myös haastatteluun, johon valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella.  

KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet

  • Maisteriohjelmat (Turku ja Pori): Eri teemojen ympärille rakennetuissa maisteriohjelmissa on mahdollista suorittaa KTM- tai FM-tutkinto. Kaikkiin maisteriohjelmiin voi hakea KTK-tutkinnon perusteella.

Muun kandidaatintutkinnon suorittaneet, liiketalouden tradenomit tai muun AMK-tutkinnon suorittaneet

  • Tarkista aikaisemman tutkintosi soveltuvuus kunkin maisteriohjelman valintaperusteista. Tällaisia maisteriohjelmia ovat TuKKK:n englanninkieliset maisteriohjelmat ja Porin yksikön Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (ks. Maisteriohjelmat).
  • Valinta VTM-tutkintoon (Turku): VTM-tutkintoon taloustieteen pääaineeseen voi hakea, jos on suorittanut yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon sekä 60 op taloustieteen (kansantaloustieteen) opintoja.  

HUOM! Turun kauppakorkeakouluun Turkuun valitaan KTM-tutkinto-ohjelmiin vain KTK-tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneita.

Maisteritutkinnon suorittaneet

  • Valinta jatko-opintoihin (Turku ja Pori): Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakeutua tieteellisiin jatko-opintoihin eli tohtorikoulutukseen.

Avoimen yliopiston väylä

  • Avoimen yliopiston väylä (Turku ja Pori): Avoimen yliopiston opintojen perusteella voi hakeutua ilman valintakoetta suorittamaan KTK- ja KTM-tutkintoa tai VTK- ja VTM-tutkintoa.  

Siirtohaku KTK-tutkintoon

  • Siirtohaku KTK-tutkintoon: Toisessa suomalaisessa yliopistossa opiskeleva voi hakea kauppatieteellisen tutkinnon opinto-oikeutensa siirtämistä Turun yliopistoon, mikäli hän ei ole vielä suorittanut kandidaatin tutkintoa. Siirtoa voi siis hakea kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa muussa suomalaisessa yliopistossa kuin Turun yliopistossa suorittava.  

Asiasana:
Tagit: