in English
 
 
Ohjeita valintakokeeseen osallistuville
Valintakokeen avulla pyritään mittaamaan talouselämään liittyvän tiedon omaksumista ja kykyä soveltaa sitä. Hakijat, jotka eivät ole tulleet valituksi todistusvalinnassa ylempään haluamaansa hakukohteeseen, saavat osallistua valintakokeeseen. Koetilaisuuteen ei lähetetä erillistä kutsua.
 
Valintakoepaikat
 
Mikäli hakija pyrkii kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa useampaan kuin yhteen yliopistoon, tekee hän valintakokeen ensimmäiselle sijalle (prioriteetiltaan ylimmäksi) asettamansa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohdeyliopiston järjestämässä valintakoetilaisuudessa. Mikäli haet ensisijaisesti Turkuun, teet kokeen Turussa. Jos taas olet hakemassa ensisijaisesti Porin yksikköön, teet kokeen Porissa.
  
Valintakoe järjestetään Turun kauppakorkeakoulussa:

Porin yksikkö: Pohjoisranta 11a, Pori. Jos teet kauppatieteellisen alan valintakokeen Porissa, katso ohjeet täältä.
 
Turun yksikkö: Rehtorinpellonkatu 3, Turku ja lisäksi Turun yliopiston kampusalueen eri rakennukset.

Valintakoe Turussa

Valintakoe järjestetään Turun yliopiston kampusalueella. Hakijat jaetaan ennalta määrättyihin valintakoesaleihin. Lista rakennuksista ja koesaleista päivitetään tälle sivulle ennen valintakoetta.

Paikoitustilaa löytyy kampusalueelta rajallisesti, joten suosi julkisia kulkuvälineitä, jos mahdollista. Jos käytät julkisia kulkuvälineitä, tarkista aikataulut ja varaudu myös mahdollisiin myöhästymisiin. Eri syistä johtuen koe ei välttämättä ala tasan kello 12. Varaudu siihen, että koetilaisuus kestää jopa klo 16 asti.

Koepaikalle tulee saapua hyvissä ajoin. Tarkistathan jo ennen koetta saliyhteenvedosta, missä teet kokeen (päivitetään tälle sivulle ennen valintakoetta). Voit tarkastaa rakennuksen sijainnin Turun yliopiston kampuskartasta. Huom! Erityisjärjestelyjä ja muita poikkeuksia hakeneille hakijoille ilmoitetaan sali etukäteen.

 

Mukaan valintakokeeseen

Valintakoetta koskevat ohjeet päivitetään tälle sivulle ennen valintakoetta.
 

Erityisjärjestelyt valintakokeessa

Valintakokeeseen osallistuva voi hakea vammansa, sairautensa tai vastaavan erityisen syyn perusteella tarvitsemansa erityisjärjestelyt koepäivää varten. Esimerkiksi hakijat, joilla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus, voivat saada lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mitä erityisjärjestelyjä halutaan ja millä perusteella. Hakemukseen tulee liittää lääkärintodistus tai muu vastaava lausunto vamman tai sairauden laadusta. Myös ylioppilastutkintolautakunnan antama päätös kelpaa todistukseksi. Erityisjärjestelyhakemus tulee toimittaa 10.4.2019 mennessä Turun yliopistolle, ks. sähköinen lomake ja ohjeet.

 

Asiasana:
Tagit: