in English
 
 
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma

Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma antaa laaja-alaisen osaamisen yrittäjyyteen, johtamiseen ja organisointiin sekä kansainväliseen liiketoimintaan. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet kykenevät analysoimaan miten pienet ja suuret organisaatiot ja yritykset toimivat kansainvälisessä ympäristössä ja globalisoituvassa maailmassa. Ohjelman sisällä valitaan erikoistumissuunta ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Erikoistumissuunta voi olla johtaminen ja organisointi, kansainvälinen liiketoiminta tai yrittäjyys.

Hakukohteen valintakiintiö on 60 ja tästä kiintiöstä 42 aloituspaikkaa on varattu ensikertalaisille. Tähän hakukohteeseen voivat hakea ainoastaan ylioppilastutkinnon suorittaneet tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneet. Hakukohteeseen ei ole pelkkää todistusvalintaa.

 
Haastatteluihin valinta ja haastattelut
 

Haastatteluihin valitaan noin 240 hakijaa ylioppilastutkintojen arvosanapisteytyksen perusteella ja yo-tutkintotodistuspisteiden mukaisessa järjestyksessä sellaisten Turun kauppakorkeakoulun hakijoiden joukosta, jotka asettavat hakukohteen, kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma ensisijaiseksi TuKKK:n hakukohteista.

Haastattelu on kaksiosainen, joista toisessa mitataan hakijan kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden sisällöllisiä valmiuksia ja toisessa kielitaitoa.

Kielihaastattelun kielet, joista hakija voi valita, ovat:
englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa ja venäjä. Rajoituksena kielivalinnassa on, että ruotsinkielisestä lukiosta Suomessa valmistunut ylioppilas ei voi valita ruotsin kieltä haastattelukieleksi. Hakija saa haastatteluihin valittaessa yhden (1) lisäpisteen valitessaan haastattelukieleksi espanjan, ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän kielen.

Enimmäispistemäärä haastatteluun valitessa
  • Ylioppilastutkinnosta 40 p
  • Kielten lisäpiste 1 p
  • Yhteensä 41 p

Haastatteluun valituille lähetetään sähköpostitse 29.5.2018 erillinen kutsu, joka sisältää myös haastatteluaiheet. Haastattelut järjestetään Turussa.

 

Haastattelujen arviointi

Sisällöllinen valmius (max 30 p.) perustuu hakijan kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden valmiuksiin (kiinnostus kansainväliseen yrittäjyyteen ja johtamiseen sekä kommunikaatiokyky ja -halukkuus) ja ryhmäkeskusteluun, joka käydään suomeksi.

Kielihaastattelu toteutetaan vieraalla kielellä parihaastatteluna toisen hakijan kanssa (max 10 p.).


Kielitaidon osalta arvioidaan:
• asiasisällön ja sanaston laajuutta
• oikeakielisyyttä ja rakenteita
• sujuvuutta ja ääntämistä.

 

Haastattelujen sisällöllinen valmius -osiosta tulee saada vähintään 15 pistettä ja kielihaastatteluosiosta vähintään 5 pistettä, jotta voi tulla hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan.  

 
Haastattelujen aikataulu / haastattelukieli
Ma 4.6.2018: Englanti, espanja, saksa
Ti 5.6.2018 / Englanti, ranska, ruotsi, venäjä
 

Opiskelijoiden lopullinen valinta kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelmaan tapahtuu haastattelujen (max. 40 pistettä) ja valintakokeen (skaalattuna max. 40 pistettä) yhteispistemäärän perusteella. Haastattelusta voi saada enintään 40 pistettä. Tullakseen hyväksytyksi tutkinto-ohjelmaan hakijan tulee saada:

  • haastattelujen sisällöllinen valmius -osiosta vähintään 15 pistettä
  • kielihaastatteluosiosta vähintään 5 pistettä
  • valintakokeesta pisteitä vähintään 60% postitiivisia pisteitä saaneiden keskiarvosta

Tutustu tämän hakukohteen valintaperusteisiin Opintopolussa (2018)

 

Lue esimerkkejä haastatteluaiheista ja tutustu usein esitettyihin kysymyksiin.

Asiasana:
Tagit: