in English
 
 
Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Monipuolinen kauppatieteellinen tutkinto 

Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden monipuoliseen ja yksilölliseen tutkintoon. Tutkintoihin kuuluvat kaikille yhteiset opinnot takaavat laaja-alaisen kauppatieteellisen osaamisen. Valinnanmahdollisuudet runsaasta oppiaine- ja kurssitarjonnasta mahdollistavat yksilöllisen ja kilpailukykyisen tutkinnon rakentamisen sekä erikoistumisen opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Turun kauppakorkeakoulun oman kurssitarjonnan lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää Turun yliopiston muiden tiedekuntien laajaa opetustarjontaa.

1. opiskeluvuosi

Turun kauppakorkeakoulussa opiskellaan ensimmäisenä opiskeluvuotena laaja-alaisesti liiketaloustieteellisten ja muiden kauppatieteellisten oppiaineiden kaikille yhteisiä opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Ensimmäinen vuosi tarjoaa samalla tilaisuuden tutustua monipuolisesti oppiaineisiin ja opetustarjontaan. Tämä auttaa itseä kiinnostavien ja parhaiten sopivien pää- ja sivuainevalintojen tekemisessä.

Tutkinto-ohjelman pääaine valitaan ensimmäisen lukuvuoden kevätlukukaudella lukuun ottamatta kansainvälisen liiketoiminnan pääainetta, joka valitaan jo hakuvaiheessa. Tutkintoon kuuluu runsaasti kieli- ja liikeviestinnän opintoja kahdesta vieraasta kielestä suomen ja ruotsin kielen lisäksi.

2. ja 3. opintovuosi

Toisena ja kolmantena lukuvuotena opiskellaan KTK-tutkinto-ohjelman pää- ja sivuaineiden perus- ja aineopintoja oman kiinnostuksen mukaan. Kieli- ja liikeviestintäopintoja jatketaan käytännössä lähes koko tutkinnon ajan. KTK-opintojen loppuvaiheessa laaditaan pääaineessa kandidaatintutkielma.

4. ja 5. opintovuosi

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavat opinnot koostuvat pääasiassa tutkinto-ohjelman erikoistumissuunnassa pääaineen syventävistä opinnoista ja sivuaineen opinnoista. KTM-tutkintoon kuuluu myös kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikille yhteisiä menetelmäopintoja. Opintojen loppuvaiheessa pääaineessa laaditaan pro gradu -tutkielma. Tarkempia tietoja opinnoista voit lukea opinto-oppaasta. Kauppatieteiden maisteriksi valmistuneelle myönnetään ekonomin arvo.
 

Tutkinto-ohjelmien oppiaineet Turussa

Laskentatoimi ja rahoitus
Johtaminen organisointi ja organisointi
Markkinointi                                                                                                                       
Kansainvälinen liiketoiminta
Toimitusketjujen johtaminen
Yrittäjyys
Taloustiede
Yritysjuridiikka
Talousmaantiede
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Tietojärjestelmätiede
 

Kieli- ja liikeviestintäopinnot

Englannin kieli ja liikeviestintä
Espanjan kieli ja liikeviestintä
Japanin kieli ja liikeviestintä
Kiinan kieli ja liikeviestintä
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Ruotsin kieli ja liikeviestintä
Saksan kieli ja liikeviestintä
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Venäjän kieli ja liikeviestintä
 

Tutkinto-ohjelmien pääaineet TuKKK:n Porin yksikössä  

Laskentatoimi ja rahoitus
Johtaminen ja organisointi
Markkinointi
 
Ainevalikoima kokonaisuudessaan sekä linkit oppiaineiden sivuille täällä.
 

Sijoittuminen työelämään

Kauppatieteellisen alan tutkinto on arvostettu ja kilpailukykyinen. Se antaa edellytykset menestymiseen monilla aloilla, sillä kauppatieteellistä osaamista tarvitaan alalla kuin alalla. Kauppatieteelliset opinnot mahdollistavat sijoittumisen monipuolisiin työtehtäviin yritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä missä päin maailmaa tahansa.

Kotimaassa ja ulkomailla työskentelyn lisäksi ne tarjoavat tien kiinnostaviin jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Turun kauppakorkeakoululla on tiiviit yhteydet yrityselämään. Osa valmistuvista opiskelijoista tapaakin ensimmäisen työnantajansa esimerkiksi case-tutkimuksen tai tutkielmatoimeksiannon myötä syntyneiden kontaktiverkostojen kautta.

Tietoa opiskelijavalinnasta

 Tietoja opiskelijavalinnasta löydät Hakeminen ja opiskelijavalinta -sivuilta.

 
Asiasana:
Tagit: