in English
 
 
Kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

Monipuolinen kauppatieteellinen tutkinto 

Turun kauppakorkeakoulu tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden monipuoliseen ja yksilölliseen tutkintoon. Tutkintoihin kuuluvat kaikille yhteiset opinnot takaavat laaja-alaisen kauppatieteellisen osaamisen. Valinnanmahdollisuudet runsaasta oppiaine- ja kurssitarjonnasta mahdollistavat yksilöllisen ja kilpailukykyisen tutkinnon rakentamisen sekä erikoistumisen opiskelijan omien kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.

Turun kauppakorkeakoulun oman kurssitarjonnan lisäksi opiskelijat voivat hyödyntää Turun yliopiston muiden tiedekuntien laajaa opetustarjontaa.

1. - 3. opiskeluvuosi (KTK-tutkinto)

Turun kauppakorkeakoulussa opiskellaan ensimmäisenä opiskeluvuotena laaja-alaisesti liiketaloustieteellisten ja muiden kauppatieteellisten oppiaineiden kaikille yhteisiä opintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Ensimmäinen vuosi tarjoaa samalla tilaisuuden tutustua monipuolisesti oppiaineisiin ja opetustarjontaan. Tämä auttaa itseä kiinnostavien ja parhaiten sopivien erikoistumissuunta- ja sivuainevalintojen tekemisessä.

Tutkinto-ohjelma ja erikoistumissuunta valitaan hakukohteesta riippuen ensimmäisen lukuvuoden syys- tai kevätlukukaudella. Tutkintoon kuuluu runsaasti kielten ja liikeviestinnän opintoja kahdesta vieraasta kielestä suomen ja ruotsin kielen lisäksi. Ensimmäisen lukuvuoden 4. periodilla aloitat erikoistumissuunnan opinnot.

KTK-tutkinto-ohjelmat

  • Laskentatoimi ja rahoitus: erikoistumissuunnat laskentatoimi ja rahoitus sekä yritysjuridiikka
  • Markkinointi ja arvoketjujen johtaminen: erikoistumissuunnat markkinointi, toimitusketjujen johtaminen ja digitaalinen liiketoiminta
  • Kansainvälinen johtaminen ja yrittäjyys: erikoistumissuunnat kansainvälinen liiketoiminta, johtaminen ja organisointi sekä yrittäjyys
  • Taloustiede: erikoistumissuunta taloustiede
 

Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna pääset syventämään valitsemasi erikoistumissuunnan osaamistasi erikoistumissuunnan opinnoilla, jolloin opiskelet tutkinto-ohjelman pakollisia ja valinnaisia opintoja sekä sivuaineen opintoja oman kiinnostuksesi mukaan. Kieli- ja liikeviestintäopintoja jatketaan käytännössä lähes koko tutkinnon ajan. KTK-opintojen loppuvaiheessa laaditaan pääaineessa kandidaatintutkielma.

 

 4. ja 5. opintovuosi (KTM-tutkinto)

Kauppatieteiden kandidaatiksi (KTK) valmistuttuasi jatkat opintojasi kauppatieteiden maisteriksi (KTM). Kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavat opinnot koostuvat pääasiassa erikoistumissuunnan syventävistä opinnoista ja sivuaineen opinnoista. KTM-tutkinto-ohjelmassa opiskelet lisäksi ohjelman yhteisiä opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä kaikille yhteisiä opintoja. Opintojen loppuvaiheessa laadit pro gradu -tutkielman.

Tarkempia tietoja opinnoista voit lukea opinto-oppaasta. Kauppatieteiden maisteriksi valmistuneelle myönnetään ekonomin arvo.

Ainevalikoima kokonaisuudessaan sekä linkit oppiaineiden sivuille

Sijoittuminen työelämään

Kauppatieteellisen alan tutkinto on arvostettu ja kilpailukykyinen. Se antaa edellytykset menestymiseen monilla aloilla, sillä kauppatieteellistä osaamista tarvitaan alalla kuin alalla. Kauppatieteelliset opinnot mahdollistavat sijoittumisen monipuolisiin työtehtäviin yritysten ja julkishallinnon asiantuntija- ja johtotehtävissä missä päin maailmaa tahansa.

Kotimaassa ja ulkomailla työskentelyn lisäksi ne tarjoavat tien kiinnostaviin jatko-opintoihin ja tieteelliseen tutkimustyöhön. Turun kauppakorkeakoululla on tiiviit yhteydet yrityselämään. Osa valmistuvista opiskelijoista tapaakin ensimmäisen työnantajansa esimerkiksi case-tutkimuksen tai tutkielmatoimeksiannon myötä syntyneiden kontaktiverkostojen kautta.

Tietoa opiskelijavalinnasta

 Tietoja opiskelijavalinnasta löydät Hakeminen ja opiskelijavalinta -sivuilta.

 
Asiasana:
Tagit: