in English
 
 
Valtiotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto (VTK)

VTK-tutkinnon rakenne

  • pääaineen opintoja 90 op
  • taloustieteen matematiikan sivuaineopintoja 25 op
  • tilastotieteen sivuaineopintoja 25 op
  • kolmannen sivuaineen opintoja 25 op
  • kieli- ja viestintäopintoja 16 op 

VTK-tutkinnon opinnot 

VTK-tutkinnon pääaineena Turun kauppakorkeakoulussa on taloustiede. Ensimmäisenä opiskeluvuotena suoritetaan pääaineen perusopintoja, sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Pakollisina sivuaineina ovat taloustieteen matematiikka ja tilastotiede. Lisäksi on suoritettava yhden sivuaineen tai vastaavan opintokokonaisuuden perusopinnot, jonka voi valita oman kiinnostuksen mukaan. Opintojen loppuvaiheessa laaditaan pääaineessa kandidaatintutkielma. Tarkempia tietoja opinnoista voit lukea opinto-oppaasta.

Hakeminen VTK+VTM-tutkintoon

VTK-tutkintoon haetaan valintakokeen kautta. Hyväksytyt opiskelijat saavat oikeuden suorittaa myös VTM-tutkinto.
 
Lisätietoja opiskelijavalinnasta löydät Hakeminen-sivuilta sekä Opintopolusta.

Valtiotieteiden maisterin tutkinto (VTM) 

VTM-tutkinnon rakenne

  • pääaineen opintoja 100 op (sis. pro gradu -tutkielman 30 op)
  • muita opintoja 20 op
  • yhteensä 120 op 

Valtiotieteiden maisterin tutkinnon pääaine on taloustiede.

Hakeminen VTM-tutkintoon

VTM-tutkintoa suorittamaan voi hakea alemman korkeakoulututkinnon perusteella, mikäli on suorittanut taloustieteen perus- ja aineopinnot (60 op/35 ov). 

Tarkemmat valintaperusteet ja hakuohjeet löydät Hakeminen-sivuilta sekä Opintopolusta.​

Asiasana:
Tagit: