in English
 
 
Erilliset opinnot ja tutkinnon täydentäminen

​Turun kauppakorkeakouluun otetaan opiskelijoita tietyin edellytyksin suorittamaan erillisiä opintoja.

Erillisiä opintoja suorittavalla opiskelijalla tarkoitetaan Turun kauppakorkeakoulun kirjoihin merkittyä opiskelijaa, jolle on myönnetty oikeus suorittaa nimetyt opintojaksot nimetyissä aineissa. Erillisiä opintoja suorittamalla ei voi suorittaa tutkintoa. Opiskelijat osallistuvat oppiaineen normaaliin opetukseen ja suorittavat samoja opintoja kuin tutkinto-opiskelijatkin.  

Kenelle erilliset opinnot on tarkoitettu?

Erilliset opinnot on tarkoitettu pääsääntöisesti niille, jotka ovat jo suorittaneet tutkinnon ja haluavat täydentää sitä, sekä niille jotka koulutustaustasta riippumatta tarvitsevat opintoja ammattipätevyyden lisäämiseksi.

Erillisopintojen maksu on 15 euroa/opintopiste.

Mitä opintoja voi suorittaa erillisinä opintoina?

Opinto-oikeus voidaan myöntää korkeintaan kahteen aineeseen. Opintojen ainekohtainen laajuus voi olla enintään 25 op ja opintojen kokonaismäärä enintään 50 op. Opinto-oikeutta erillisiin opintoihin haetaan opintojaksokohtaisesti.
 
Opintojen laajuuteen ja aineiden lukumäärään liittyvät rajoitukset eivät koske Turun kauppakorkeakoulussa tutkinnon suorittaneita, eikä niitä, jotka täydentävät aikaisempia opintojaan saadakseen jatko-opinto-oikeuden Turun kauppakorkeakoulussa.
 
Opintojaksokohtaisen opinto-oikeuden puoltopäätökseen vaikuttaa ensisijaisesti oppiaineen ja opintojakson resurssitilanne. Oppiaineiden opetus- ja henkilökuntaresurssit ovat rajalliset, joten on mahdollista, ettei erillisten opintojen oikeutta voida myöntää näiden syiden perusteella. Etusija kaikille opintojaksoille on Turun kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilla.
 
Opinto-oikeutta ei pääsääntöisesti myönnetä opintojaksoihin, jotka voi suorittaa avoimen yliopiston opetuksena Turun kauppakorkeakoulussa.

Hakeminen erillisiin opintoihin

Erillisopinto-oikeutta voi hakea opintojaksoille, joille ei opinto-oppaassa ole annettu osallistumisrajoitteita (esim. vain tutkinto-opiskelijoille). Löydät ko. tiedon kunkin opintojakson lisätiedoista Turun yliopiston sähköisestä opinto-oppaasta Turun kauppakorkeakoulun opetussuunnitelmasta lv. 2018-2020 kohdasta 5. Turun kauppakorkeakoulun opetustarjonta (ennen v. 2016/2018 aloittaneille).

Hakuajat:
• 8.8. I periodilla alkavaan opetukseen
• 15.9. II periodilla alkavaan opetukseen
• 15.11. III periodilla alkavaan opetukseen
• 31.1. IV periodilla alkavaan opetukseen 

Hakijan tulee tutustua TuKKK:n opinto-oppaaseen, josta ilmenevät opetettavat aineet ja opintojaksot. Tarvittaessa lisätietoja saa opintotoimistosta tai koulutussuunnittelijoilta.
 
Hakijan tulee täyttää Turun yliopiston hakulomake, joka on saatavilla yliopiston sivuilta. Täytä kustakin oppiaineesta oma lomake. Hakemus palautetaan opintotoimistoon.
 
Hakemus on perusteltava, ja siinä on mainittava aineittain ne opintojaksot (koodeittain), joista opintojen halutaan muodostuvan. Perustelut esitetään lomakkeessa tai erillisellä liitteellä. Hakemukseen voi liittää myös muita asiakirjoja kuten suoritusrekisteriotteen, jotka saattavat vaikuttaa valintaan.
 
Tieto päätöksestä lähetetään hakijan hakemuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Opintomaksut on suoritettava ennen erillisten opintojen aloittamista ja kurssi-ilmoittautumista. Opinto-oikeus tulee voimaan vasta maksun suorittamisen jälkeen. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa yleensä yhden lukuvuoden.

Kurssi-ilmoittautuminen Nettiopsussa 

HUOM! Myönnetyille kursseille tulee ilmoittautua normaalin kurssi-ilmoittautumiskäytännön mukaisesti NettiOpsussa. Erillisopinto-oikeushakemus ja opintojen maksaminen ei korvaa kurssi-ilmoittautumista. Mikäli opiskelija ei ilmoittaudu opintojaksolle ajallaan, ei paikkaa kurssilla voida taata.
Asiasana:
Tagit: