in English
 
 
Asiantuntijasparraus
Liiketoiminnan tai organisaation kehittämisessä tulee ajoittain tilanteita, jolloin varhaisessa vaiheessa olisi merkittävästi hyötyä kuulla asiantuntijakommentteja, esimerkiksi:
 • a) minkä asiantuntijan osaamisalueeseen oma kysymykseni tai haasteeni liittyy, 
 • b) vaaditaanko aiheeseen tietyn yksittäisen osaamisalueen syvällistä tuntemusta vai monialaista lähestymistapaa
 • c) mitä aiheeseesi liittyviä tutkimushankkeita on käynnissä tai toteutettu viime aikoina
 • d) minkälaista kaikkein tuoreinta kansainvälistä tutkimustietoa aiheestasi on ollut aiheestasi esillä tiedejulkaisuissa tai konferensseissa.

Kauppakorkeakoulun tutkimuskenttään lukeutuu hyvin laajasti erilaisia teemoja. Tässä joitakin esimerkkejä kauppakorkeakoulun osaamisalueista yritysten liiketoiminnan kehittämisessä:

 • organisaation taloudellinen ohjaaminen
 • tasapaino uuden ja vanhan liiketoiminnan välillä – explore & exploit
 • organisaatioiden muutos, kyvykkyydet ja valmiudet uudistumiseen
 • yritysverkostojen dynamiikka ja niiden johtaminen
 • palvelut ja palveluliiketoiminta valmistavissa yrityksissä
 • digitaalisuuden liiketoimintamahdollisuudet
 • tulevaisuuden muutosten ennakointi
 • talouspolitiikan ja rahoitusmarkkinoiden vaikutukset yrityksen toimintaympäristössä

Yhteystieto -sivuilta löytyy oppiainekohtaisesti lista yhteyshenkilöistä, jotka voivat ohjata yhteydenottosi eteenpäin aiheeseen parhaimmaksi katsomalleen asiantuntijalle. Voit myös selata yksiköiden sivuilta tutkimuksen painopistealueista sekä tutkijoiden henkilöprofiileja. Kauppakorkeakoulun sisällä CCR-yksikkö organisoi uusien tutkimusprojektien käynnistämistä yhdessä yritysten kanssa ja yksikön henkilökunta voi tarvittaessa auttaa linkittymään aiheenne kannalta tarpeellisen osaamisen pariin. Vastaavasti johtamiskoulutusyksikkö TSE exe auttaa organisaatiotanne löytämään ratkaisuja henkilöstön kehittämisen ja kouluttamisen tarpeisiin.

Asiasana:
Tagit: