in English
 
 
Usein kysytyt kysymykset

Olen kiinnostunut erilaisista yhteistyöstä kauppakorkeakoulun kanssa mutta en tiedä keneen ottaa yhteyttä

Yhteydet –sivulta löydät kauppakorkeakoulun yhteystietoja ja yhteyshenkilöitä eri teemojen ja yksiköiden osalta jaoteltuna. Jos et löydä sopivaa henkilöä, voit aina jättää yhteydenottopyynnön sähköisen lomakkeen kautta.

Teettekö markkinatutkimuksia?

Lähtökohtaisesti Turun kauppakorkeakoulu ei toteuta pelkkiä yksittäisiä markkinatutkimuksia. Markkinatutkimus voi toki olla yksi osa yritysten kanssa toteutettavia tutkimus- ja kehityshankkeita. Markkinatutkimus voi myös olla osa opiskelijoiden opinnäytetöitä. Koulun verkostojen kautta löytyy tarvittaessa erilaisia yhteistyötahoja.

Yrityksemme tarvitsee tietoa luottamuksellisen ongelman ratkaisemiseksi. Voiko kauppakorkeakoulu auttaa tässä?

Yliopistojen tehtäviin kuuluu uuden tiedon tuottaminen. Pääsääntöisesti tuotettava tieto on julkista, mutta tarvittaessa tutkimusryhmät voivat myös auttaa erityisten ongelmien ratkaisussa. Yliopiston tutkijoiden ammattietiikka ja työsopimusehdot takaavat luottamuksellisuuden yritysyhteistyössä. Myös julkisten tutkimusrahoittajien ehdot voivat vaikuttaa salassapito- ja luottamuksellisuuskäytäntöihin.

Maksaako yhteistyö kauppakorkeakoulun kanssa yritykselleni?

Yhteistyötä tehdään todella monessa eri muodossa, joista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Opiskelijayhteistyö kauppakorkeakoulun kursseilla on useimmiten maksutonta yhteistyötä. Lisätietoja asiasta löytyy myös kohdasta ”Opiskelu”.

Tutkimusyhteistyöhön tyypillisesti liittyy täydentävän rahoituksen haku ulkopuolisilta rahoittajilta. Samalla usein edellytetään myös yrityksen tai organisaation osarahoitusta. Vain yhden yrityksen liiketoimintaa hyödyttävissä tutkimuksissa kyseinen yritys pääsääntöisesti rahoittaa tutkimuksen kokonaan. Katso tarkemmin alakohdasta ”Tutkimusyhteistyö”.

Mitä panostuksia yhteistyö vaatii yritykseltä?

Parhaisiin tuloksiin päästään yleensä aktiivisella vuoropuhelulla, joten yhteistyö edellyttää vähimmillään hyvää keskustelua kauppakorkeakoulun edustajien kanssa yrityksen tarpeista ja toiveista. Yhteistyön muodosta riippuen yrityksen panostukset voivat olla kertaluontoisia tai jatkua pidemmän aikaa.

Haluaisin kauppakorkeakoulusta asiantuntijan alustamaan asiantuntijaroolissa tapahtumaan x. Miten löydän sopivimman henkilön tarpeeseeni ja voinko ottaa suoraan yhteyttä?

Lähtökohtaisesti halutun aihepiirin tutkijan osallistumista voi tiedustella kyseiseltä tutkijalta henkilökohtaisesti ja heihin voi olla suoraan yhteydessä. Yhteystiedot -sivulta löytyy oppiaineittain yhteyshenkilöiltä, joilta asiantuntijoita voi tiedustella. Yksiköiden sivuilta löytyy myös tutkijoiden henkilöprofiileita kartoittamisen avuksi. Kuvaathan yhteydenotossa tapahtuman luonteen ja halutun aihepiirin sekä aikataulun. Vaihtoehtoisesti voi jättää yhteydenottopyynnön sähköisellä lomakkeella.

Haluaisin keskustella harjoittelupaikkojen ja gradutoimeksiantojen tarjoamisesta yrityksessämme kauppakorkeakoulun opiskelijoille. Keneen minun kannattaisi ottaa yhteyttä?

Kauppakorkeakoulu on erittäin kiinnostunut luomaan yritysten kanssa pitkäaikaisia yhteistyömalleja, joissa opiskelijoille järjestetään harjoittelupaikkoja ja/tai gradutoimeksiantoja. Järjestelyn mittakaavasta riippuen asiasta voi keskustella dekaanin tai oppiaineiden professorien kanssa. Myös yliopiston rekrytointipalveluihin voi ottaa yhteyttä harjoittelupaikkojen järjestämisessä.

Organisaatiollamme on tarve tuoda uutta näkökulmaa lainvalmistelutyön ohella käytävään keskusteluun. Mielestämme eräitä seikkoja ei ole otettu riittävästi huomioon.

Tällaisessa tilanteessa kauppakorkeakoulu voi tapauskohtaisesti tuottaa uutta tietoa keskustelun tueksi silloin kun:

1.    Aihe ja keskustelu sellainen, että tutkimuksen keinoin voidaan tuottaa ja tukea uudenlaista argumentointia. 

2.    Aihe ja keskustelu sellainen, että tutkimus ja siitä tehtävät julkaisut voivat olla julkisia ja niissä voidaan käsitellä tasapuolisesti eri näkökohtia ja tuloksia.

Organisaatio voi kuitenkin käyttää omassa viestinnässään haluamiaan painotuksia. Lisäksi useimmissa tapauksissa on mahdollisuus käyttää kerättyä aineistoa myöhemmin akateemiseen tutkimukseen edesauttaa erillisen selvityksen toteuttamista.

Tarkoittaako yhteistyö kauppakorkeakoulun kanssa tutkimushankkeissa sitä, että kun tutkijat julkaisevat tutkimustuloksia, yrityksemme nimi ja luottamukselliset tiedot näkyvät avoimesti kaikille.

Ei ellei näin nimenomaan haluta. Tutkimusartikkeleissa yritysten nimeämiselle ei pääsääntöisesti ole tarvetta vaan esimerkiksi case-tapausten osalta kuvaillaan yleisesti toimialaa ja yleisiä yrityksen piirteitä niin, että yksittäinen yritys ei ole tunnistettavissa. Tulosten esittämisen yhteydessä sovitaan aina yrityksen kanssa kuhunkin julkaisuun tarvittavasta tiedon esittämistasosta ja tavasta.

Tekeekö Turun kauppakorkeakoulu yhteistyötä vain turkulaisten yritysten kanssa?

Teemme yhteistyötä kansainvälisesti hyvin erilaisten yritysten kanssa ja kaikilla toiminnan tasoilla. Yritysten sijoittuminen ei ole yhteistyötä määrittävä tekijä.

Asiasana:
Tagit: