in English
 
 
Valmiit palvelukonseptit

I​CT-portti

Yritysten liiketoiminnan, palvelujen, työprosessien ja tietotekniikan kehittämiseen liittyvät TKI-palvelut. Tietotekniikan hyödyntäminen ja liiketoiminnan kehitys on moniulotteinen projekti. Me tarjoamme yrityskohtaisia ratkaisuja muutosprosessin käynnistämiseen. Keskeisiä teemoja ovat tietotekniikan lisäksi osaaminen, johtaminen ja muutoksen toteutus vaiheittain. Motto: Kaikki oppivat, kaikki hyötyvät.

Katso tarkemmin

Korkeakoulukumppani.fi

Turkulaisten korkeakoulujen monialaista opiskelija-yritysyhteistyötä. Korkeakoulukumppani tarjoaa helpon tavan lähestyä viittä turkulaista korkeakoulua. Mahdollisuuksia opiskelijayhteistyöhön löytyy laidasta laitaan. Korkeakoulukumppani keskustelee, ehdottaa ja etsii yritykselle sopivimmat tilanteeseen sopivat palvelut. Korkeakoulukumppani sopii kaikkiin kehitysprojektien vaiheisiin sellaisenaan tai täydentämään muita korkeakoulupalveluja.

Katso tarkemmin

Work Informatics

Työ- ja tietojärjestelmien kokonaisvaltaista kehittämistä erikoisasiantuntijoidemme toimesta. Me tiedämme miten työnne sujuu ja mistä kenkä puristaa ja miten asiaa voi parantaa. Työn sujuvuus ja liiketoiminnan vaikuttavuus ovat tavoitteena kun teemme näkyväksi (make visible) tekemisen, tekijöiden, osaamisen ja tietotyön monet tasot. Tämän jälkeen pohdimme toimintaa itsessään ja sen laatua (make sense) ja lopuksi tuotamme ehdotukset työn ja liiketoiminnan kehittämiseksi (make a difference).

Katso tarkemmin

LeanOn

Nopea kokeilu, jossa tutkimustietoa siirretään yrityksien yksilöllisiin tarpeisiin kumppanuusperiaatteella. Tuotamme yritykseesi uusinta tutkimustietoa muotoiltuna siten, että sen soveltaminen (next step) olisi mietittynä mahdollisimman pitkälle. Kohteet valikoituu vapaamuotoisesti esim. yritysten esitysten ja muun vuoropuhelun kautta. Siksi olemme ”etukenossa” tarjoamassa uusinta toimialakohtaista ja yleistä tutkimustietoa yritysten hyödynnettäväksi.

Katso tarkemmin

Futures Focus -koulutus- ja kehittämispalvelut

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tuottamaa ennakointipalvelua ja -prosesseja sekä tulevaisuustiedon analysointia ja tulevaisuusteemaisia asiantuntijaluentoja. Palvelut soveltuvat organisaatioille, projekteille ja verkostoille hyödynnettäväksi esimerkiksi strategia-, visio- ja skenaariotyöskentelyssä.

Katso tarkemmin

Certified Foresight Professional (CFP) -valmennusohjelma

Sertifikaattiin valmentava koulutus, joka antaa uusia valmiuksia vastata muuttuvan työelämän ja toimintaympäristön haasteisiin sekä mahdollisuuden luoda omaan organisaatioon dynaaminen ennakointijärjestelmä. Soveltuu hyvin strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- tai muissa vastaavissa edelläkävijä- ja kehittämistehtävissä työskenteleville sekä johdolle, päälliköille ja päätöksentekijöille.

Katso tarkemmin

Yrityskehittämö Bastu

Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen koordinoima avoin kumppaniverkosto, joka keskittyy kiertotalouteen ja resurssiviisaan yritysekosysteemin kehittämiseen. Bastussa on mukana Turun seudun ja Varsinais-Suomen yrittäjiä, julkisten organisaatioiden avaintoimijoita, kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoita sekä rahoittajia. Verkosto kokoontuu noin kerran kuukaudessa keskustelemaan ja ideoimaan uusia ratkaisuja sekä yhteistyömuotoja eri teemojen ympärillä.

Katso tarkemmin

Business Innovation Camp

Business Innovation Camp on tehokas ja innovatiivinen tapa testata vaikkapa uuden liikeidean siipiä, kehittää palvelua ideasta kohti liiketoimintaan tai tuoda kokonaan uusia ratkaisuja yrityksen liiketoiminnan haasteisiin. Business Innovation Campilla kauppakorkeakoulun viimeisen vuoden opiskelijat ideoivat tiiviissä, kauppakorkeakoulun henkilökunnan fasilitoimassa prosessissa yhdessä toimeksiantajayrityksen kanssa ratkaisuja yrityksen määrittämään liiketoimintahaasteeseen. Toteutamme vuosittain 4-5 campia eri alojen yrityksille.

Katso tarkemmin

Ideasta tai tarpeesta tutkimusprojektiksi

Kauppakorkeakoulun CCR-yksikkö on tutkimusprojektoinnin asiantuntijatiimi, joka auttaa yrityksiä ja julkisia organisaatioita tutkimusprojektien suunnittelussa, soveltuvan rahoituksen hakemisessa, yhteistyökumppanien löytämisessä, resursoinnissa ja projektien toteutuksessa. Laaja verkostomme kattaa paitsi kauppakorkeakoulun koko tutkijaresurssin myös yritykset ja rahoittajat. Kokoamme myös isoja projektikonsortioita eri teemojen ja ideoiden ympärille, joissa on mukana sekä yrityksiä että yliopistoja. Valmistelun ja asiantuntemuksen laatu näkyy erinomaisena ulkoisen rahoituksen haun menestyksenä vuodesta toiseen.

Katso tarkemmin

Asiasana:
Tagit: