in English
 
 
Laadunhallinta Turun kauppakorkeakoulussa

Laadunhallintamme perustana on Turun yliopiston laatutyö.
>> Yliopiston laadunhallinta

Yhteinen laatujärjestelmämme on kirjattu laatukäsikirjaan.
>> laatukäsikirja

Turun kauppakorkeakoulu toteuttaa omalta osaltaan Turun yliopiston strategiaa ja sen tavoitteita.

Kauppakorkeakoulun laadunhallintajärjestelmään kuuluu oleellisesti sekä opetuksen, tutkimuksen että muun toiminnan strategisten tavoitteiden toteutumisen seuranta tulosindikaattorien avulla.

Tarkastelemme toimintamme tuloksia vuosittain oppiaineissa, laitoksilla, sekä koko kauppakorkeakoulun tasolla. Tulosten perusteella päätetään tarvittavista kehittämistoimista.

Turun kauppakorkeakoulun laatutyöstä kauppakorkeakoulun tasolla vastaa varadekaani Niina Nummela sekä laitoksilla laitosjohtaja. Laatutyön vastaavana yhteyshenkilönä ja koordinaattorina kauppakorkeakoululla toimii suunnittelija Leena Henderson, puh. +358 40 036 5451.

Laatuasioita käsitellään eri tasoilla organisaatiota toimikunnissa ja palavereissa. Toimikuntia ovat mm. Koulutuksen kehittämistoimikunta, Tutkimus- ja jatkokoulutustoimikunta, Yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimikunta.

Turun kauppakorkeakoulu on jäsenenä  kansainvälisessä akkreditointi-organisaatiossa, The Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB:ssä, jonka kehittämien standardien pohjalta kehitämme omaa laatujärjestelmäämme.


Asiasana:
Tagit:
 

 Sisältöeditori

 
laadunhallinta.jpg