in English
 
 
Innovaatiot, ennakointi ja vastuullisuus tulevaisuuden suunnannäyttäjinä
Turun kauppakorkeakoulu vastaa Turun yliopistossa kauppa- ja taloustieteellisestä tutkimuksesta ja akateemisesta koulutuksesta. Kauppakorkeakoulu profiloituu innovaatioiden ja innovatiivisten käytäntöjen tutkijana. Tutkimuksemme vahvuusalueet ovat yrittäjyys, johdon ohjaus, liiketoiminnan verkostot sekä talouspolitiikka ja markkinat. Korkeatasoiset julkaisut, kansainvälinen arvostus ja elinvoimainen tohtorikoulutus osoittavat osaamisemme näillä tutkimuksen alueilla.
 
Liiketoimintaosaamisen kehittäjänä panostamme tutkimuksessamme eettiseen ja vastuulliseen johtamiseen sekä tulevaisuusajatteluun ja liike-elämän ennakointiosaamiseen, ja osallistumme näin kestävän liiketoiminnan ja yhteiskunnan rakentamiseen.
 
Tieteidenvälisyys luo tutkimustoiminnallemme vankan pohjan. Yhdistämällä kauppa- ja taloustieteellisen osaamisemme Turun yliopiston muiden tieteenalojen osaamiseen tuotamme merkittävää lisäarvoa liike-elämälle ja yhteiskunnalle paikallisesti, alueellisesti ja globaalisti.
 
Menestys tutkimuksessa on saavutettu kiinteässä yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten akateemisten kumppanien sekä elinkeinoelämän organisaatioiden ja yritysten kanssa. Vuonna 1950 perustetun Turun kauppakorkeakoulun suhteet liike-elämään ovat aina olleet tiiviit, ja pyrimmekin tutkimuskysymyksillämme tukemaan yritysten menestystä kansallisilla ja globaaleilla markkinoilla.
 
Turun kauppakorkeakoulu on mukana Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) koulutus- ja tutkimuskeskus Sote-akatemiassa, joka kokoaa opiskelijat, tutkijat ja asiantuntijat yhdistämään osaamisensa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämiseksi.
  
Asiasana:
Tagit:

 

 Ësimerkkejä tutkimuksestamme

 

 

 Lisää esimerkkejä