in English
 
 
Tutkimuksen vahvuusalueet

Yrittäjyys

Yrittäjyyden tutkimus kohdistuu yrittäjyys- ja innovaatioprosessin sekä yrittäjämäisten toimintatapojen ja työn uusien muotojen tutkimukseen muuttuvassa yhteiskunnassa. Erityisen kiinnostuksen kohde on yrittäjyyden rooli erilaisissa taloudellisissa, sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa.

Johdon ohjaus

Näemme johdon laskentatoimen ja muiden ohjausjärjestelmien osaavan käytön olevan yksi organisaatioiden johtamisen pitkän tähtäimen menestyksen avaimista. Vahvuusalueen tutkimuksessa keskitytään muun muassa taloussuunnittelun, suoritusmittauksen ja kustannusjohtamisen järjestelmiin ja käytäntöihin, joita tarvitaan etenkin innovaatioprosessien tukemisessa sekä strategian luomisessa ja jalkauttamisessa. Olemme erityisen kiinnostuneita ohjausjärjestelmien suunnittelun, implementoinnin ja käytön käyttäytymisvaikutuksista, sekä järjestelmien kytkennöistä laajasti ulottuen organisaatioiden arvoihin ja kulttuuriin asti.

Verkostot liiketoiminnassa

Vahvuusalueella toimii useita tutkimusryhmiä, jotka tarkastelevat verkostoja joko yritysten välisinä tai organisaatioiden sisäisinä rakenteina. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti palvelujen yhteisluonti yritysten ja julkisorganisaatioiden verkostoissa, toimitusketjujen suorituskyky ja kustannukset sekä hajautettujen asiantuntijatiimien toiminta. Tutkimus tuottaa uutta tietoa muun muassa innovaatioiden kehittämisestä, etiikasta ja digitalisaatiosta verkostoissa ja sen avulla kehitetään menetelmiä verkostojen johtamisen ja analysoinnin tarpeisiin. 

Talouspolitiikka ja markkinat

Vahvuusalueen tutkimus keskittyy tarkastelemaan talouspolitiikan kannalta olennaisia kysymyksiä julkistalouden, makrotaloustieteen ja rahoituksen alueella. Tutkimus perustuu kvantitatiivisten menetelmien vahvalle osaamiselle ja sille on tunnusomaista matemaattinen mallintaminen, ekonometrinen analyysi ja laskennalliset menetelmät. Alueen keskeiset tutkimusongelmat käsittelevät raha-, kiinteistö- ja työmarkkinoita, julkista sektoria ja taloussuhdanteita.
Asiasana:
Tagit: