in English
 
 
Väitökset kauppakorkeakoulussa

Valtaosa väitöskirjoista on englanninkielisiä. Tyypillistä väitöskirjoille on, että niiden tutkimusaineisto on kerätty yhdestä tai useammasta elinkeinoelämää edustavasta kohdeorganisaatiosta.


2018

2017

2016

 

 

2015

 • 11.12.2015 Pentti Korpela: Towards a contextual understanding of B2B salespeople's selling competencies- An exploratory study among purchasing decision-makers of internationally-oriented technology firms
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 13.11.2015 Nina Aarras: Toisen jäte on toisen raaka-aine – Kierrätys ja uudelleenvalmistus taloudellisesti ja ekologisesti kestävänä liiketoimintamahdollisuutena
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 25.9.2015 Innan Sasaki: The Way to Organizational Longevity – Balancing stability and change in Shinise firms
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 21.8.2015 Joonas Hämäläinen: Portfolio selection under directional return predictability
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 12.6.2015 Hannu Vahtera: Impact of Disruptions on Collaborative Business Models and Interorganizational Networks in Supply Management – Longitudinal Contextual Analysis of the Business Networks of Two Focal Companies (Disruptioiden vaikutus yhteistoiminnallisiin liiketoimintamalleihin ja yritystenvälisiin tarjontaketjuihin – kahden napayrityksen liiketoimintaverkoston kontekstuaalinen pitkittäistutkimus)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 9.6.2015 Johanna Raitis: Identity and Multinational Corporations - Building unity within diversity (Identiteetti kansainvälisessä yrityksessä - Yhtenäisyyden rakentuminen monikulttuurisessa ympäristössä
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 5.6.2015 Frederick Ameyaw Ahen: Strategic Corporate Responsibility for Sustainable Global Health Governance: Pharmaceutical value co-protection in transitioning economies (Strateginen yritysvastuusuuntautuneisuus kestävän maailmanlaajuisen terveyshallinnon saavuttamiseksi: Farmaseuttisen arvon yhteissuojelu kehittyvissä talousmaissa)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 29.4.2015 Janne Ohtonen: Business Process Management Capabilities (Liiketoimintaprosessien kyvykkyydet)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 17.4.2015 Jenni Jaakkola: Essays on the decision-making in representative democracy (Esseitä päätöksenteosta edustuksellisessa demokratiassa
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 27.3.2015 Arto Ryömä: Mielelliset ja keholliset johtajuusprosessit yksilöllisyyttä ja yhteisöllisyyttä kietomassa - Empiirinen tarkastelu jääkiekkojoukkueen kontekstissa
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 27.3.2015 Kati Suomi: Brändi-identiteetin ja brändin maineen johtaminen ‒ Tapaustutkimus suomalaisen korkeakoulutuksen kontekstissa
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 12.2.2015 Hanne-Mari Hälinen: Understanding the concept of logistics cost in manufacturing (Logistiikkakustannusten käsite valmistavassa teollisuudessa).
  tiivistelmä ja väitöskirja

2014

 • 11.12.2014 Natalie S. Mikhaylov: New school ties: Social capital and cultural knowledge creation in multicultural learning environment  (Uudet siteet koulutuksessa: Sosiaalinen pääoma ja kulttuurinen tiedonluominen monikulttuurisissa oppimisympäristöissä)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 28.11.2014 Juulia Räikkönen: Elämyksiä elämääsi – Matkanjärjestäjien ja matkaoppaiden rooli valmismatkakokemusten luomisessa ja johtamisessa
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 • 21.11.2014 Helena Rusanen: Resource access and creation in networks for service innovation (Resurssien hankinta ja luominen palveluinnovaatioita varten verkostoissa)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 7.11.2014 Joni Salminen: Startup dilemmas - Strategic problems of early-stage platforms on the Internet
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 3.10.2014 Xiaoyu Xu: Understanding online game player's post-adoption behavior: An investigation of social network games in China 
  väitöstiedote
 • 26.9.2014 Piia Haavisto: Discussion forums - from idea creation to incremental innovations: Focus on heart-rate monitors
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 12.9.2014 Sini Jokiniemi: 'Once again I gained so much’ - Understanding the value of business-to-business sales interactions from an individual viewpoint ("Jälleen kerran sain niin paljon" - yritysten välisten myyntikohtaamisten arvon ymmärtäminen yksilön näkökulmasta)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 22.8.2014 Kimmo LaaksoManagement of major accidents - Communication challenges and solutions in the preparedness and response phases for both authorities and companies (Suuronnettomuuksien hallinta – Varautumisessa ja onnettomuustilanteissa esiintyvät kommunikaatio-ongelmat ja ratkaisuehdotuksia sekä viranomaisille että yrityksille).
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 6.6.2014 Sirpa Hänti: Markkinointi arvon muodostamisen prosessina ja sen yhteys yrittäjyyden mahdollisuusprosessiin - tapaustutkimus kuuden yrityksen alkutaipaleelta
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 16.5.2014 Salla-Tuulia Siivonen: ”Holding all the cards" The associations between management accounting, strategy and strategic change ("Kaikki langat käsissä" johdon laskentatoimen, strategian ja strategisen muutoksen väliset suhteet)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote  

 • 5.5.2014 Tomi Solakivi: The Connection between supply chain practices and firm performance - evidence from multiple surveys and financial reporting data (Toimitusketjun johtamisen ja yrityksen suorituskyvyn välinen yhteys – tuloksia kyselytutkimuksista ja tilinpäätösaineistosta)
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 

 • 25.4.2013 Terhi Tevameri: Matriisirakenteen omaksuminen sairaalaorganisaatioissa – Rakenteeseen päätyminen, organisaatiosuunnittelu ja toimintalogiikan hyväksyminen
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitostiedote

 • 28.2.2014 Marika Parvinen: Taiteen ja liiketoiminnan välinen jännite ja sen vaikutus organisaation ohjaukseen - Case-tutkimus taiteellisen organisaation kokonaisohjauksesta
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote

 • 10.1.2013 Kirsi-Mari Kallio: Ketä kiinnostaa tuottaa tutkintoja ja julkaisuja liukuhihnaperiaatteella…? – Suoritusmittauksen vaikutukset tulosohjattujen yliopistojen tutkimus- ja opetushenkilökunnan työhön
  tiivistelmä ja väitöskirja | väitöstiedote
 

2013

 

2012

 • 21.12.2012 Riitta Birkstedt: Between the deliberate and the emergent - Constructing corporate brand meaning in MNCs
  väitöskirja​ (pdf) | väitöstiedote 
 • 20.12.2012 Ewald Kibler: New venture creation in different environments: Towards a multilayered institutional approach to entrepreneurship
  väitöskirja (pdf) | väitöstiedote
 • 14.12.2012 Tommi Tapanainen: Information Technology (IT) manager’s contribution to IT  agility in organizations – views from the field
  väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 5.12.2012 Markku Lehmus: Essays on the Macroeconomic Effects of Taxation
  väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 23.11.2012 Katja Taipalus: Detecting asset price bubbles with time-series methods
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 23.11.2012 Tapani Torpo: Tilintarkastusverkoston muodostuminen ja toiminta toimivan johdon vallinnassa olevassa osakeyhtiömuotoisessa yrityksessä 
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 16.11.2012 Timo Teinilä: Marketing Corporate Debt
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 14.9.2012 Markku Karma: Tunnetaito neljässä organisaatiotyypissä. Merkitysten joustavuus yhteisön menestystekijänä
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 31.8.2012 Marja Känsälä: Työura ja parisuhde - erilliset yhdessä? Työn ja muun elämän yhteensovittaminen kahden uran pariskunnilla 
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 8.6.2012 Najmul Islam: Understanding e-learning system users’ post-adoption usage behavior and its outcomes. A study with a learning management system 
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 1.6.2012 Mikko Kepsu: Earnings management in the process of preparing corporate financial reports 
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 18.5.2012 Diego Chantrain: Social Capital Inheritance, Resource Co-optation and Performance in Corporate Spin-Off Firms
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 17.2.2012 Aleksandra Maslowska: Studies on Institutions and Central Bank Independence
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 17.2.2012 Salla Laasonen: Corporate responsibility guaranteed by dialogue? Examining the relationship between nongovernmental organizations and business
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote

 • 20.1.2012 Katja Heikkilä: A business-network view on managing MNC relationships with state actors. Russian public officials in Finnish MNC business networks
   väitöskirja (pdf) | väitöstiedote
   
Asiasana:
Tagit: