in English
 
 
Jarna Heinonen

Professori, yrittäjyys
Vieraileva professori, Kingstonin yliopisto, Small Business Research Centre, UKJarna3.jpg

Asiantuntijuusalueet

Sisäinen yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyyden edistäminen
Perheyrittäjyys
Kasvuyrittäjyys
Yrittäjyys- ja innovaatiopolitiikka

 

Yhteystiedot

Email: jarna.heinonen(a)utu.fi

Tel: 029 4503 220 and +35850 563 1713
Office: Rehtorinpellonkatu 3, 4. krs, huone 4.25
--------------------------------------------------------------------------------

Biografia
Jarna on yrittäjyyden professori, Yrittäjyyden yksikön johtaja sekä yrittäjyyden oppiaineen vastuuopettaja Turun kauppakorkeakoulussa. Jarna kouluttaa ja luennoi yrittäjyydestä, erityisesti yrittäjämäisestä toiminnasta ja yrittäjyyden kehittämisestä erilaisissa konteksteissa. Hän ohjaa opinnäytetöitä perus- ja jatkotutkinnoissa sekä eMBA-ohjelmassa. Jarna on Turun kauppakorkeakoulun eMBA ohjelman tieteellinen johtaja. Hän on toiminut ministeriöiden ja monikansallisten organisaatioiden, kuten OECD ja Euroopan komissio, asiantuntijana lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä yrittäjyyteen ja pk-yritystoimintaan liittyvissä tehtävissä. Tutkimuksellisesti Jarna on kiinnostunut yrittäjyydestä eri tieteenalojen rajapinnoilla. Jarnalla on useita tieteellisiä ja elinkeinoelämään liittyviä luottamustehtäviä.

Akateeminen tausta

Visiting Professor, Kingston University, UK, 2016-2019

Leverhulme Visiting Research Fellow, Kingston University, UK, 2006

Yrittäjyyden ja pk-politiikan dosentti, Turun kauppakorkeakoulu, TY, 2002-

KTT (1999), Turun kauppakorkeakoulu

KTL (1996), Turun kauppakorkeakoulu

KTM (1988) Turun kauppakorkeakoulu

Tutkimusprojekteja
Jarna on johtanut, ohjannut ja toteuttanut toistasataa kansallista ja kansainvälistä yrittäjyyteen liittyvää tutkimushanketta vuodesta 1992 lähtien. Hänen vastuullaan olevia tutkimushankkeita mm.

Suomen Akatemian rahoittamat:

 • Gender and growth in family firms from 1750 to the present
 • Entrepreneurship, Work and Well-being in the life-course perspective

Tekesin rahoittamat:

 • Yrittäjämäinen uusiutuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden kehittämisessä (DESI2)
 • Secure Ageing Innovations, SAGE
 • Design Thinking ja effektuaatio SOTE-alan innovaatiotoiminnassa (DESI)

Muita:

 • Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet (Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Yritystukien toimivuus ja vaikuttavuus (Työ- ja elinkeinoministeriö)


Valikoituja, uusimpia julkaisuja

Laalo, Hanna – Heinonen, Jarna (forthcoming) Governing the entrepreneurial mindset: Business students´ constructions of entrepreneurial subjectivity, European Educational Research Journal, DOI: 10.1177/1474904116662288
 
Heinonen, Jarna – Hytti, Ulla (2016) Entrepreneurship mission and content in Finnish policy programmes, Journal of Small Business and Enterprise Development Vol 23, No 1, 149-162, www.emeraldinsight.com/1462-6004.htm

Stenholm, Pekka - Pukkinen, Tommi - Heinonen, Jarna (2015) Firm Growth in Family Businesses - The role of Entrepreneurial Orientation and the Entrepreneurial Activity, Journal of Small Business Management 04/2015, DOI 10.1111/jsbm.12166.
 
Stenholm, Pekka -  Suomalainen, Sanna – Kovalainen, Anne – Heinonen, Jarna – Pukkinen, Tommi (2015) Global Entrepreneurship Monitor – Finnish 2014 Report. Turku School of Economics, TSE Entre, Series A Research Reports A1/2015.
 
Aaltonen, Satu - Heinonen, Jarna – Valtonen, Elina (2015) Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen. (Service needs for immigrant entrepreneurs and promoting entrepreneurship) Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 23/2015.
 
Thompson, John - Heinonen, Jarna - Scott, Jonathan M. (2014) Innovation, Change and the Intrapreneurial Mindset. In Workforce Development. Strategies and Practices, (Eds. Tom Short and Roger Harris), Springer, pp. 263-277.
 
Bögenhold, Dieter - Heinonen, Jarna - Akola, Elisa (2014) Entrepreneurship and Independent Professionals: Social and Economic Logics, International Advances in Economic Research, 20, pp. 295-310, DOI 10.1007/s11294-014-9474-z.
 
Hytti, Ulla - Heinonen, Jarna (2013) Heroic and humane entrepreneurs: identity work in entrepreneurship education. Education - Training, Vol 55, No 8/9, pp. 886-898. http://www.emeraldinsight.com/0040-0912.htm .
 
Heinonen, Jarna - Hytti, Ulla - Vuorinen, Eeva (2013) Intrapreneurial risk-taking in public healthcare: challenging existing boundaries. In Entrepreneurial Business and Society: Frontiers in European Entrepreneurship Research, (Eds. Friederike Welter, Robert Blackburn, Elisabet Ljunggren and Björn Åmo). Edward Elgar, pp. 149-169.
 
Salminen, Marika - Vaapio, Sari - Räihä, Ismo - Heinonen, Jarna - Kivelä, Sirkka-Liisa (2013) Functional status of older adults in Finland. A review of the literature. The Internat Journal of Geriatrics and Gerontology Vol. 8, No 1. http://ispub.com/IJGG/8/1/1580.
 
Kautonen, Teemu - Hytti, Ulla - Bögenhold, Dieter - Heinonen, Jarna  (2012),
Job satisfaction and retirement age intentions in Finland: Self-employed versus salary earners, International Journal of Manpower, Vol. 33, No. 4, pp. 424 - 440.
 
Salminen, Marika - Räihä, Ismo - Heinonen, Jarna - Kivelä, Sirkka-Liisa (2012) Mordibity in aged Finns: A suystematic review, Archives of Gerontology and Gariatrics, Vol. 54, No. 2, pp. 278-292.
 
Heinonen, Jarna - Smallridge, Diana - Laaksonen, Eeva - Stenholm, Pekka - Claes, Werner  (2012), Evaluation of Finnvera Plc, Publications of the Ministry of Employment and the Economy, Innovation 28/2012.
 
Heinonen, Jarna - Stenholm, Pekka  (2011), The contribution of women in family business, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 13, Nr. 1, pp. 62-79.
  
Heinonen, Jarna - Hytti, Ulla - Stenholm, Pekka  (2011), The role of Creativity in Opportunity Search and Business Idea Creation, Education + Training, Vol. 53, No. 8/9, pp. 659 – 672. 
Heinonen, Jarna – Hytti, Ulla (2011) Dark Side of International Growth. In International Growth of Small and Medium Enterprises, (Ed. Niina Nummela), Routledge, New York, pp. 65-79.

Luottamustoimia

Toimituskunnan jäsen: Journal of Small Business Management, Journal of Global Entrepreneurship Monitor.

Kirja-arvioiden toimittaja: International Small Business Journal

Ad hoc-reviewer useissa journaleissa, mm. kuten Leadership and Organization Development Journal, Scandinavian Journal of Management, The Finnish Journal of Business Economics, Baltic Journal of Management, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Research Policy, International Journal of Gender and Entrepreneurship.

Muita luottamustoimia tiedemaailmassa ja elinkeinoelämässä:

 • eMBA ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja 2012-2014, 2015-2017
 • Turun työtieteiden keskuksen johtokunnan jäsen 2012-2014, 2015-2017
 • Turun Seudun Osuupankin hallituksen puheenjohtaja, 2011-
 • OP-osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen, 2012 -2015, 2015-2017
 • OP-osuuskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen 2012-  ja puheenjohtaja 2015-
 • TOP Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja, 2011-
 • Turun kauppakamari, elinkeinopoliittisen valiokunnan jäsen 2015-
 • Yrittäjyyskasvatuksen tutkimusseuran jäsen, 2009- , perustajajäsen


Tunnustuksia:

Vuoden johtamiskouluttaja 2016, Turun kauppakorkeakoulun johtamiskoulutus, TSE exe

Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012:

Heinonen, Jarna – Hytti, Ulla – Stenholm, Pekka (2011) The role of creativity in opportunity search and business idea creation, Education + Training, Vol 53, No 8/9, 659-672.

Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2011:

Hytti, Ulla – Stenholm, Pekka – Heinonen, Jarna – Seikkula-Leino, Jaana (2010) Perceived learning outcomes in entrepreneurship education – the impact of student motivation and team behaviour, Education + Training, Vol 52, No 8/9, 587-606.

Asiasana:
Tagit: