in English
 
 
Nimikkorahastot

Rahastoista suurimman Yleisrahaston lisäksi Turun Yliopistosäätiön hallinnassa on nimikkorahastoja, joiden säännöt määrittelevät apurahojen kohteet ja tieteenalat. Apu- ja määrärahat nimikkorahastoista julistetaan haettaviksi yleensä varsinaisten määrärahojen jakojen yhteydessä. Nimikkorahastoja on yhteensä 70 kpl.

Tiedot rahastoista on esitetty seuraavassa järjestyksessä:

Rahaston nimi (perustamisvuosi)

 • lyhyt historia ja syntytapa (testamentti, lahjoitus, keräys jne.)
 • tuen kohde/tarkoitus
 • pääoma tilinpäätöksessä (2017)

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

 

Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastot

Aarre ja Rakel Aallon rahasto (2005) Esite 

 • Rahasto on perustettu Aarre ja Rakel Aallon testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimustyötä.
 • 208 001 €

Agricolan juhlavuoden 2007 rahasto (2005)

 • Rahasto on perustettu niin julkisten kuin yksityistenkin yhteisöjen rahaston tarkoitukseen ohjaamista avustuksista ja lahjoituksista.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Mikael Agricolan 450-juhlavuoden (2007) valmistelua ja toteutusta. Rahastosta voidaan myöntää apurahoja Mikael Agricolan perinnön vaalimiseen ja Turun yliopistossa tehtävään Mikael Agricolaan liittyvään tutkimukseen.

Aili Heimon rahasto (1992) Esite

 • Rahasto on perustettu Aili Aleksandra Heimon Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa suoritettavan tieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 378 367 €


Aino Lidmanin rahasto (1979) Esite

 • Rahasto on perustettu sairaanhoitaja Aino Lidmanin Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston lastenklinikalla suoritettavan lastentautien tieteellisen tutkimustyön edistämiseksi.
 • 117 085 €


Airi Johanssonin rahasto (1997) Esite

 • Rahasto on perustettu Airi Johanssonin testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään ruuansulatuselinten sairauksien kirurgisiin tutkimuksiin.
 • 111 236 €

Aleksandra Holmsténin rahasto (1988) Esite

 • Rahasto on perustettu Katarina Aleksandra Hormion testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopiston kirjaston Fennica-kokoelman täydentämiseen sekä kirjastohenkilökunnan opinto- ja kongressimatkojen tukemiseen.
 • 454 717 €

Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto (1992) Esite

 • Rahasto on perustettu apulaisprofessori Allan Ahon 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä kerätyn muotokuvarahaston käyttämättä jääneillä, Turun Yliopistosäätiölle lahjoitetuilla varoilla; rahastoa on myöhemmin kartuttanut merkittävillä lisälahjoituksilla apulaispoliisimestari Viljo Lehtonen.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta tuetaan ortopedian, traumatologian ja luukasvainten tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 187 934 €

Aloha ja Reino Alavan rahasto (2012) Esite 

 • Rahasto on perustettu Aloha ja Reino Alavan testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja perinnöllisyystieteen alojen tutkimustyötä sekä jatko-opintoja.
 • 362 255 €


Anna Mäkilän rahasto (1974) Esite

 • Rahasto on perustettu Anna Mäkilän yksityiselle Turun Yliopistolle tekemän testamentin varoilla; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävän tutkimus- ja opetustyön tukemiseen.
 • 48 014 €


Annikki Koskensalon rahasto (2011) Esite

 • Rahaston pääoman muodostaa professori Annikki Koskensalon vuonna 2011 Turun Yliopistosäätiölle tekemä lahjoitus.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apuraoja vieraiden kielten, erityisesti saksan kielen, didaktiikan tieteelliseen tutkimukseen ja siihen liittyviin matkoihin, kansainvälisten symposiumin järjestämiseen ja ulkomaisten luennoitsijavieraiden kutsumiseen kasvatustieteiden tiedekunnassa.
 • 26 218 €

Antero Kasasen rahasto (1991) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Antero Kasasen muistorahastoon lahjoitetuin varoin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan sisätautien, nimenomaan munuaistautien ja lääketieteellisen etiikan tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 39 612 € 


Asta Aaltosen rahasto (2015) Esite

 • Rahasto on perustettu Asta Aaltosen testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotolla tuetaan lääketieteen opiskelijan tai nuoren tutkijan suorittamaa syöpätutkimusta.
 • 186 441 €


Auli ja Paavo Toivasen rahasto (2006) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Auli Toivasen (1988) ja professori Paavo Toivasen (1987) rahastojen yhdistetyillä lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään erillisillä säännöillä määritellyn Prix aboensis -palkinnon myöntämiseen tunnustuksena merkittävästä tieteellisestä työstä avioparille, jonka tutkimus, joko yhdessä tai erikseen, on kohdistunut samaan alaan tai toisiinsa läheisesti liittyviin aloihin (kysymykseen tulevat kaikki tieteellisen tutkimuksen alat).
 • 172 116 €

Bengtskär -rahasto (2001) Esite

 • Rahasto on perustettu Bengtskärin majakan toimintamahdollisuuksien parantamiseksi ja sen kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämiseksi. Rahastolla ei perustettaessa ollut pääomaa.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Bengtskärin majakan kulttuurihistoriallisen arvon säilyttämistä ja majakan toimintamahdollisuuksien parantamista.
 • 76 017 €

Eero Talan rahasto (1992) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Eero Talan 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä toteutetun keräyksen tuottamin varoin; rahaston pääomaa on myöhemmin kartutettu professori Talan muistolle tehdyin lahjoituksin.
 • Rahaston varoista jaetaan tukea kerran kolmessa vuodessa järjestettävän Eero Tala -luennon ulkomaisen luennoitsijan kulujen kattamiseen.
 • 42 462 €

Eeva Karpaksen rahasto (1997) Esite

 • Rahasto on perustettu Eeva Karpaksen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston suomen kielen ja sen sukukielten, kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen sekä yhteiskuntatieteiden alojen tutkimustyötä.
 • 109 671 € 


Eeva Nordmanin rahasto (1997) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Eeva Nordmanin muotokuvakeräyksestä käyttämättömäksi jääneillä varoilla hänen siirryttyään eläkkeelle vuonna 1996; rahaston pääomaa on kartutettu myöhemmillä merkkipäiväonnittelujen tuotoilla.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa onkologian ja sädehoidon alan tutkimusta painottaen sädehoitotutkimusta.
 • 29 313 €

Erkki Aspin stipendirahasto (2010) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Erkki Aspin muistoksi ja sen pääoman muodostavat eri yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle tekemät lahjoitukset.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla nuoren tutkijan apurahoja tai muuten tukemalla väitöskirjatutkimusta/kansainvälistä tutkijavaihtoa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan sosiologian laitoksella. Myös rahaston pääomaa voidaan jakaa, mikäli se jonakin vuonna katsotaan tarpeelliseksi apurahajaon toteuttamiseksi.
 • 11 219 €

Erkki Tammisalon rahasto (1994) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Erkki Tammisalon 60-vuotismerkkipäivän yhteydessä kerätyn muotokuvarahaston käyttämättä jääneillä varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan hammaslääketieteellisen diagnostiikan tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 23 337 €

Euroopparahasto (2016)

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiöön sulautuneen Eurooppasäätiön pääomalla
 • Rahaston tuotolla tuetaan Euroopan integraatioon sekä sen taloudelliseen ja poliittiseen historiaan liittyvää tutkimusta
 • 132 464 €

F. Hoffmann La Roche rahasto (1986) Esite

 • Rahasto on perustettu F. Hoffmann La Roche & Co AG:n ja Roche Oy:n Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa virusopin alan tutkimusta.
 • 26 879 €


Heikki Huhtamäen rahasto (1974) Esite

 • Rahasto on perustettu vuonna 1943 Heikki Huhtamäen Turun Yliopistolle tekemällä lahjoituksella; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvää tutkimusta.
 • 55 886 €

Heikki Kestilän rahasto (1974) Esite

 • Rahasto on perustettu Kestilän Pukimo Oy:n lahjoitusvaroilla vuonna 1942. Rahaston nimi tulee kauppaneuvos Heikki Kestilästä; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa jaetaan määrärahoina yliopiston tutkijoille ja opettajille tieteellistä tutkimusta tai väitöskirjatyötä varten.
 • 114 845 €

Toivo Parten rahasto (1991) Esite

 • Rahasto on perustettu Toivo Kalle Parten Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamalla omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa toimivien, ensisijaisesti nuorten tutkijoiden tekemää syöpä- tai muun lääketieteen alan tutkimustyötä.
 • 379 282 €

Ilmari Katajan rahasto (1974) Esite

 • Rahasto on perustettu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Sammon lahjoitusvaroin vuonna 1970 Turun yliopiston täyttäessä 50 vuotta. Rahasto on nimetty Sammon entisen toimitusjohtajan, kauppatieteen tohtori h.c., varatuomari Ilmari Katajan mukaan; rahaston varat ovat Turun Yliopiston valtiollistamisen yhteydessä siirtyneet Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuottoa käytetään vuosittain Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan määräämällä tavalla jaettavaksi apurahoina oikeustieteellisen tutkimuksen ja opetuksen edistämiseen tai määrärahoina oikeustieteellisen kirjallisuuden hankkimiseksi tiedekunnan kirjastoon.
 • 82 814 €

Irma ja Benito Casagranden rahasto (1992) Esite

 • Rahasto on perustettu Benito Casagranden 50-vuotismerkkipäivän yhteydessä saaduin lahjoitusvaroin; Irma ja Benito Casagrande sekä Kiinteistö Oy Casagrandentalo ovat peruspääoman lahjoittamisen jälkeen kartuttaneet rahaston pääomaa useampaan kertaan.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan määrä- ja apurahoja Turun yliopistossa tapahtuvan italian kielen ja kulttuurin, kasvatustieteen opetuksen ja tutkimuksen sekä Suomen ja Italian välisen Turun yliopiston kautta tapahtuvan kulttuurivaihdon tukemiseen. Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan määrä- ja apurahoja myös Turun yliopistossa tapahtuvan kulttuurihistoriallisten rakennusten ja rakennetun ympäristön historian, taidehistorian, rakennustapojen ja arkkitehtuurin tutkimukseen.
 • 70 150 €

John Pelanderin rahasto (1976) Esite

 • Rahasto on perustettu John Viktor Pelanderin Turun Yliopistosäätiölle testamentilla määräämällä omaisuudella; Lars-Olof Robert Stigell on myöhemmin kartuttanut rahaston pääomaa testamenttilahjoituksellaan.
 • Rahaston tuottoa käytetään sydänja verisuonitautien tutkimuksen edistämiseen.
 • 3 377 712 €

Juho Lennart Kalliomäen rahasto (1986) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Kalliomäen muistoksi rahastolle lahjoitetuin varoin.
 • Rahaston tuotto ja harkinnan mukaan pääomaa käytetään Turun yliopistossa suoritettavan kliinisen sisätautiopin tutkimuksen tukemiseen.
 • 66 808 € 


Kari Salavuon muistorahasto (2003) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Kari Salavuon muistoa kunnioittaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää sosiaalipolitiikan alan tutkimusta, ensisijaisesti nuorten tutkijoiden ulkomailla suorittamaa työtä.
 • 4 867 € 


Kauko Mansikan muistorahasto (1997) Esite

 • Rahasto on perustettu yksityishenkilöiden ja yhteisöjen professori Kauko Mansikan muistolle osoitetuilla lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston teoreettisen fysiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyötä tai jatko-opintoja.
 • 10 757 €


Keijo Virtasen rahasto (2005) Esite

 • Rahasto on perustettu rehtori Keijo Virtasen 60-vuotismerkkipäivän 28.8.2005 yhteydessä häntä muistaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää muuttoliikkeisiin ja muihin vuorovaikutusprosesseihin kohdistuvaa tutkimustyötä jakamalla apu- ja määrärahoja nuorille tutkijoille.
 • 23 022 €

Kerttu ja Jarl Lyyvaaran rahasto (1988) Esite

 • Rahasto on perustettu Kerttu ja Jarl Lyyvaaran Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamin varoin.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa suoritettavan Parkinsonin taudin ja dementian tutkimuksen edistämiseen.
 • 106 128 € 


Kerttu Mäkelän rahasto (2017) Esite

 • Rahasto on perustettu Kerttu Mäkelän testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.

 • Rahaston tuotolla tuetaan leukemian ja rintasyövän tutkimusta. Apurahat myönnetään pääasiassa nuorille tutkijoille.
 • 866 066 €


Kevo-rahasto (2008) - ent. Myllytorpparahasto (1983) Esite

 • Rahasto on perustettu Myllytorpparahaston (1983) perustajien, Katri Posion sekä Suoma ja Martta Kallion lahjoituksen jäljellä olevan pääoman sekä Lapin tutkimuslaitos Kevon 50-vuotisjuhlavuonna 2008 toteutetun keräyksen tuotolla.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan nuorille tutkijoille ja opiskelijoille matka- ja tutkimusapurahoja Lapin tutkimuslaitos Kevolla työskentelyyn. Tuottoa ja pääomaa voidaan käyttää myös kansainvälisten erikoiskurssien järjestämiseen Kevolla sekä muihinkin edellä mainittuihin kohteisiin verrattaviin tarkoituksiin.
 • 45 479 €

Kirsti ja Arto Siitosen rahasto (2017)

 • Rahasto on perustettu Kirsti ja Arto Siitosen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotosta jaetaan kannustusstipendejä Turun yliopistossa opintojaan suorittaville kansainvälisille opiskelijoille, jotka edistyvät hyvin akateemisen suomen kielen opinnoissaan.
 • 10 221 €

Kliinisen virologian rahasto (2000) Esite

 • Rahasto on perustettu professori emeritus Pekka Halosen Turun Yliopistosäätiölle osoittamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan kliinisen virologian alan kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin osallistumista.
 • 19 960 € 


Kosti Hämmärön rahasto (2009) Esite

 • Rahasto on perustettu Kosti Hämmärön Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamalla omaisuudella.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja lääketieteellisen tiedekunnan tutkijoillle.
 • 3 035 214 €


Leena Tähtisen muistorahasto (2010) Esite

 • Rahaston pääoman muodostaa dosentti, tiedetoimittaja Leena Tähtisen kuoleman 15.11.2009 jälkeen häntä muistaneiden ystävien, kollegoiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamat varat.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden tutkimustyötä jakamalla pienehköjä apurahoja ensisijaisesti kongressi- ja tutkimusmatkoihin ja tutkimustyön tekemiseen ulkomailla.
 • 30 163 €

Maija-Liisa ja Seppo Salaman rahasto (1997) Esite

 • Rahasto on perustettu Maija-Liisa Salaman Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa edustettuina olevien oppiaineiden jatko-opintoja harjoittavien lahjakkaiden henkilöiden nuoren tutkijan apurahoiksi lisensiaattitutkielmien ja väitöskirjojen tekemiseen muusta ansiotyöstä vapaana.
 • 759 246 €

Maiju Havulinnan rahasto (1974) Esite

 • Rahasto on perustettu opettajatar Maiju Havulinnan Turun Yliopistolle osoittamilla lahjoitusvaroilla; rahaston varat siirtyivät Turun yliopiston valtiolllistamisen yhteydessä Turun Yliopistosäätiölle.
 • Rahaston tuotolla tuetaan nuorten lahjakkaiden naistutkijoiden Turun yliopistossa tekemää tutkimusta.
 • 136 343 €

Maire, Johan ja Pentti Lindbergin rahasto (2000) Esite

 • Rahasto on perustettu Maire ja Pentti Lindbergin testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää syöpätautien, erityisesti lasten syöpätautien tutkimusta.
 • 154 775 €

Margit Valveen rahasto (2003) Esite

 • Rahasto on perustettu Margit Valveen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä testamenttilahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston synnytys- ja naistentautiopin oppiaineessa ja klinikalla tehtävää syöpätutkimusta, kongressi- ja opintomatkoja sekä nuorten tutkijoiden tekemää tutkimustyötä, mm. väitöskirjoja
 • 38 744 €

Martta ja Uno Pikarlan rahasto (1989) Esite

 • Rahasto on perustettu Martta Pikarlan Turun Yliopistosäätiölle lahjakirjalla määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuottoa käytetään nuorten sisätautiopin tutkijoiden tutkimustyön ja opiskelun tukemiseen Suomessa ja ulkomailla.
 • 724 362 €


Martti ja Mikael Ruolan rahasto (1984) Esite

 • Rahasto on perustettu Martti Ruolan Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävän lääketieteellisen tutkimuksen tukemiseen.
 • 51 267 €


Matti Koivurinnan rahasto (2006) Esite

 • Rahasto on perustettu kauppaneuvos Matti Koivurinnan 75-vuotismerkkipäivän 22.9.2006 yhteydessä häntä muistaneiden yksityishenkilöiden ja yhteisöjen Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää kaupunkikulttuuriperinteeseen liittyvää arkeologista tutkimustyötä antamalla apu- ja määrärahoja nuorille tutkijoille.
 • 40 020 €

Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto (1984) Esite

 • Rahasto on perustettu Helmi Näsäsen perikunnan lahjoitusvaroin. Perikunta on kartuttanut rahaston pääomaa myöhemmällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa suoritettavan syöpätautien tutkimustyön tukemiseen.
 • 475 206 €

Oikeustieteen rahasto (2002) Esite

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiön hallituksen päätöksellä yhdistämällä entiset säätiön hallinnassa olevat Eurooppaoikeuden rahasto, Oikeustieteen rahasto sekä Vakuutus- ja sijoitusoikeuden rahasto. Rahastojen pääoma on saatu yritysten, yhteisöjen ja yksityishenkilöiden tekemistä lahjoituksista.
 • Rahaston tuotosta ja tarvittaessa myös pääomasta tuetaan Turun yliopistoa jakamalla apurahoja oikeustieteellisen opetuksen kehittämiseen ja oikeustieteelliseen tutkimukseen.
 • 146 306 €

Osmo Ikolan rahasto (1988) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Osmo Ikolan 70-vuotismerkkipäivän yhteydessä saaduilla lahjoitusvaroilla; rahaston pääoma on karttunut myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotosta jaetaan vuosittain tunnustusapuraha parhaasta edellisenä kalenterivuonna Turun yliopistossa hyväksytystä suomen kieltä tai sen sukukieliä käsittelevästä pro gradu -tutkielmasta.
 • 30 983 €

Pekka Niemen rahasto (2013) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Pekka Niemen Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotoilla ja pääomalla tuetaan psykologian alan jatko-opiskelijoiden ja post doc -tutkijoiden Turun yliopistossa tekemää tutkimustyötä.
 • 147 823 €

Pentti ja Tyyni Ekbomin rahasto (1993) Esite

 • Rahasto on perustettu Pentti ja Tyyni Ekbomin testamenteilla Turun Yliopistosäätiölle määräämin varoin.
 • Rahaston tuottoa käytetään Turun yliopistossa tehtävään syöpään ja syövän torjuntaan liittyvän tieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 449 204 €


Pentti Kososen rahasto (2012) Esite

 • Rahasto on perustettu professori emeritus Pentti Kososen lahjoittamalla merkkipäiväkeräyksestä saaduilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla vuosittain kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen väitöskirjoille sekä pro gradu -töihin, joista saatu arvosana on vähintään magna cum laude abrobatur. Stipendit jaetaan ensisijaisesti epäorgaanisen ja analyyttisen kemian (materiaalitiede) alueella tehdyistä tutkimuksista.
 • 9 495 €

Pohjoismaisen kirurgiayhteistyön rahasto (2000) Esite

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiölle lahjoitetuilla vuonna 1999 pidetyn 49. Pohjoismaisen kirurgikongressin käyttämättä jääneillä varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan pohjoismaista kirurgiayhteistyötä, mm. matka- ja vierailija-apurahojen muodossa.
 • 51 277€ 


Pro Nursing rahasto (2013) Esite

 • Rahasto on perustettu Pro Nursing ry:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston toimintaa tukevaa käytännön hoitotyön kehittämistä, nuorten tutkijoiden hoitotieteellistä tutkimustyötä, ulkomaille suuntautuvia hoitotieteellisiä kongressi-, tutkimus- tai koulutusmatkoja sekä vierailevien hoitotieteen luennoitsijoiden ja tutkijoiden kutsumista.
 • 106 451 €

Pulmu Tilviksen rahasto (2005) Esite

 • Rahasto on perustettu rehtori Pulmu Tilviksen testamenttivaroin.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan nuorten tutkijoiden Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa tekemää tutkimustyötä.
 • 219 660 €


Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili rahasto (1999) Esite

 • Rahasto on perustettu tutkimuslaitoksen asemanhoitajan kuvaamien Seiliä esittävien postikorttien myyntituloilla; rahaston pääomaa on myöhemmin kartutettu postikorttien myyntituloilla sekä muilla lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopiston tutkimusta Itämerellä ja saaristossa, yliopisto-opetusta ja yliopiston yhteiskunnallista vaikuttamista. Rahasto voi myös auttaa tutkimuslaitteistojen hankintoja ja ylläpitoa.
 • 20 125 €

Sirkka-Liisa Peltosen rahasto (2012) Esite

 • Rahasto on perustettu Sirkka-Liisa Peltosen Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamalla omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa MS- ja muiden autoimmuunitautien tutkimusta sekä lasten verisairauksien tutkimusta.
 • 717 885 €


Tauno Nurmelan muistorahasto (1985) Esite

 • Rahasto on perustettu Tauno Nurmelan muistorahastoon lahjoitetuilla varoilla.
 • Rahaston tuottoa käytetään romaanisen filologian alan tieteellisen työn ja siihen liittyvän muun toiminnan tukemiseen.
 • 46 603 € Tellervo ja Kyllikki Hakalan rahasto (2013) Esite

 • Rahasto on perustettu Tellervo Hakalan ja Kyllikki Hakalan testamentilla Turun Yliopistosäätiölle määräämällä omaisuudella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa opintojaan harjoittavia suomalaisia ja ulkomaalaisia vähävaraisia ja lahjakkaita lääketieteen opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita.
 • 506 047 € 


Timo Soikkasen rahasto (2015) Esite

 • Rahasto on perustettu professori Timo Soikkasen eläkkeelle jäämisen yhteydessä kerätyillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan jakamalla apurahoja Turun yliopiston politiikan tutkimuksen laitoksen pro gradu -tutkielmien tekemiseen liittyvien kustannusten, esimerkiksi arkistomatkojen, kaukolainojen, materiaalihankintojen tai muiden kulujen kattamiseen.
 • 11 194 €

TS-Yhtymä Oy:n rahasto (1998) Esite

 • Rahasto on perustettu TS-Yhtymä Oy:n lahjoitusvaroin; myöhemmin TS-Yhtymä ja sen tytäryhtiöt ovat kartuttaneet rahaston pääomaa useana vuotena.
 • Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa viestintäalan ja yhteiskuntaelämän tutkimusta Turun Sanomien omaksumien arvojen ja tavoitteiden mukaisesti.
 • 918 313 €

Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyörahasto (1999)

 • Rahasto on perustettu Turun Yliopistosäätiölle osoitetuilla lahjoitusvaroilla; rahaston pääoman muodostaa Tartossa sijaitsevan Villa Tammekannin tasearvo.
 • Rahaston tuotolla tuetaan yhteistyökeskuksen Villa Tammekannin toimintaa; tuotolla ja pääomalla voidaan kattaa myös niitä menoja, joita yhteistyökeskuksen toiminnasta aiheutuu, tieteellistä toimintaa ja tapahtumia Villa Tammekannissa; vastikkeetonta tutkimustilaa voidaan myös myöntää määräajaksi.
 • 376 402 €

Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto (1993)

 • Rahasto on perustettu Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan juhlavuotena 1993 järjestetyn kansalaiskeräyksen tuotolla, jonka tiedekunta lahjoitti Turun Yliopistosäätiölle; alumniyhdistys AMA on kartuttanut rahaston pääomaa myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuotosta ja pääomasta jaetaan apurahoja ensisijaisesti nuorten tutkijoiden lääketieteellisen, hammaslääketieteellisen ja hoitotieteellisen tutkimustyön tukemiseen.
 • 54 036 €

Tutoris-rahasto (2013) Esite

 • Rahasto on perustettu Tutoris Oy:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan logopedian tutkimusta Turun yliopistossa.
 • 6 252 €V. A. Koskenniemen rahasto (1985) Esite

 • Rahasto on perustettu V. A. Koskenniemen satavuotissyntymäpäivän kunniaksi Turun Yliopistosäätiön rahastoon asettamin varoin.
 • Rahaston tuotosta jaetaan vuosittain apurahoja Turun yliopiston kotimaisen kirjallisuuden alan ansiokkaille tutkijoille.
 • 51 317€

Vanhalinna-rahasto (2008)

 • Rahaston pääoman muodostaa Turun Yliopistosäätiön kesällä 2008 ostamien Vanhalinnan maa-alueiden tuotto.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää ja Vanhalinnaan liittyvää tutkimusta sekä Vanhalinnaa palvelevia kehittämishankkeita.

Veikko Nurmikon rahasto (1997) Esite

 • Rahasto on perustettu emeritusprofessori Veikko Nurmikon vuonna 1997 lahjoittamien taulujen myyntituloilla ja myyntikampanjaan liittyvillä yrityksien lahjoitusvaroilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopiston biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan alojen jatko-opiskelijoiden tekemää tutkimustyötä.
 • 66 911 €

Vera Koivumäen rahasto (1998) Esite

 • Rahasto on perustettu Vera Koivumäen Turun Yliopistosäätiölle lahjakirjalla sekä testamentilla lahjoittamilla varoilla.
 • Rahaston tuotolla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla nuoren tutkijan apurahoja lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraisille ja eteville opiskelijoille, jatko-opiskelijoille ja nuorille tutkijoille.
 • 1 322 115 €

Viktor Emil Heikkilän rahasto (1984) Esite

 • Rahasto on perustettu agrologi Viktor Emil Heikkilän Turun Yliopistosäätiölle testamenttaamin lahjoitusvaroin.
 • Rahaston tuotto käytetään testamentin määräysten mukaisesti Turun yliopistossa suoritettavan reumatautien ja muiden autoimmuunisairauksien tutkimisen tukemiseen.
 • 94 256 €

Väinö ja Kerttu Metsärannan rahasto (2017)

 • Rahasto on perustettu Kerttu Metsärannan Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuotolla tuetaan kasvatustieteellistä ja yhteiskuntatieteellistä tutkimusta.
 • 127 539 €

Wallac Oy:n rahasto (1980) Esite

 • Rahasto on perustettu Wallac Oy:n Turun Yliopistosäätiölle lahjoittamilla varoilla; Wallac Oy on kartuttanut rahaston pääomaa myöhemmillä lahjoituksilla.
 • Rahaston tuottoa ja lahjoituksia käytetään Turun yliopistossa suoritettavan biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja laitteiden tutkimisen, kehittämisen ja soveltamisen tukemiseen.
 • 393 949 €

Wilsonin Bengtskär-rahasto (2003)

 • Rahasto on perustettu Wilson Marin Ky:n Turun Yliopistosäätiölle tekemällä lahjoituksella.
 • Rahaston tuottoa ja pääomaa käytetään Turun Yliopistosäätiön omistaman Bengtskärin majakan kunnossa pysymisen ja siihen liittyvien kulttuuriarvojen tukemiseen.
 • 23 394 €

 


Asiasana:
Tagit: