in English
 
 
Miten voin tehdä lahjoituksen?

Yksityinen henkilö voi tukea Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta lahjoittamalla haluamansa määrän Turun Yliopistosäätiön olemassa olevaan nimikkorahastoon (ks luettelo) tai yleisrahastoon. Oman nimikkorahaston perustamisella voi ohjata varoja juuri siihen tarkoitukseen, joka on oman kiinnostuksen ja tahdon mukainen. Turun yliopisto on korkealle arvostettu, monialainen tiedeyliopisto, jonka niin tutkimuksen kuin opetuksenkin saavutukset nauttivat laajaa arvostusta. Turun yliopiston tutkimusalojen monipuolisuus tarjoaa laajan tuettavien tieteenalojen kentän. Nimikkorahastojen perustaja voi määrätä myös tukimuodon tarkemmin, esim. nuoren tutkijan apurahaksi. Suurin osa Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista on perustettu testamenttilahjoitusten turvin.

Yritys tai muu yhteisö voi tukea Turun yliopistossa tehtävää tutkimusta yksityisen henkilön tavoin. Yrityksen oman nimikkorahaston avulla voidaan luontevalla tavalla pitkäjänteisesti tukea oman toimialan tutkimuksen kehittymistä. Turun Yliopistosäätiölle tehtävät vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron lahjoitukset ovat yrityksen verotuksessa vähennyskelpoista menoa.

Turun Yliopistosäätiön nimikkorahastoista moni on saanut alkunsa merkkipäivä- tai muistokeräyksistä. Pienikin tuki ohjautuu Turun yliopistossa tehtävän työn hyväksi.

Lisätietoja lahjoituksista antaa säätiön asiamies Pekka Kanervisto,
puh. 040 507 5900.

 

Asiasana:
Tagit: