in English
 
 
Tuki Turun yliopistolle

Turun Yliopistosäätiön tehtävä on tukea Turun yliopiston toimintaa. Tätä tukea suunnataan sekä apurahoina että muuna tukena. Turun Yliopistosäätiö on muun muassa toiminut Kasarmialueen uudisrakennusten rakennuttajana ja ylläpitää Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyökeskusta Tartossa. Muista yliopiston toimintaa tukevista rakennushankkeista mainittakoon Saarenmaan yliopistokeskuksen toimitilojen kunnostaminen ja ylläpito yliopistolaisten työ- ja vapaa-ajan käyttöön. Viimeisin rakennushanke on kesällä 2014 valmistunut KOY Teutori (kuvassa), joka tarjoaa työtilat n. kolmelle sadalle yliopistolaiselle ja asikaspalvelutiloja mm. kirjaston käyttäjille.

Turun Yliopistosäätiöllä on lisäksi merkittävä tehtävä Turun yliopiston yhteiskuntasuhteiden edistäjänä. Suoranaista rahallista tukea on annettu tiedotustoiminnan käynnistämiseen, alumnitoiminnan käynnistämiseen sekä varainhankintatoiminnan kuluihin.


Kuva: Ahti Laine, Copyrights Timo Jakonen 2014

Asiasana:
Tagit: