Henkilöstön kehittäminen

Tuemme sinua ja organisaatiotasi henkilöstön koulutus- ja kehittämisprosessien toteuttamisessa.

Osaamisalueitamme ovat:

  • työnohjaus ja prosessikonsultointi
  • osaamisen johtaminen ja kehittäminen

  • muutos- ja kehittämistyö organisaatioissa

  • esimiestaidot

  • laadun kehittäminen

Ajankohtaiset koulutukset

Työnohjaaja- ja prosessikonsulttikoulutus 2021 - 2024 (80 op)

Tule sinäkin opiskelemaan alan vanhimpaan, arvostettuun ja suosittuun koulutusohjelmaan, joka tarjoaa vahvan teoria- ja menetelmäosaamisen!

 

Turun yliopiston Brahea-keskus on järjestänyt työnohjaaja- ja prosessikonsultti -koulutusohjelmaa yli 30 vuotta. Koulutus on monitieteinen kokonaisuus, joka tarjoaa laaja-alaista osaamista ohjaus- ja kehittämistyöhön.

 

Uudistettu koulutusohjelma tarjoaa vahvan teoria- ja menetelmäpohjan yksilöiden, ryhmien, tiimien ja organisaatioiden uudistumiseen sekä hyvinvoinnin ja tuottavuuden tukemiseen. Koulutuksessa käytettävät osallistavat ja dialogiset menetelmät tukevat osallistujien kasvua vuorovaikutteisiksi työelämän kehittäjiksi.

 

Koulutus on tarkoitettu työnohjaajan tai prosessikonsultin tehtävistä kiinnostuneille kokeneille työntekijöille, kehittämiskonsulteille, henkilöstön kehittäjille, vaativissa projektinjohtamistehtävissä toimiville sekä aikuiskouluttajille.

Lisätietoja, esite ja ilmoittautuminen

Kulttuurinen moninaisuus ja työnohjaus

Koulutus on suunnattu kulttuurisen moninaisuuden kontekstissa toimiville tai siitä kiinnostuneille työnohjaajille. Koulutuspäivässä pohditaan ajankohtaisia kysymyksiä, joita työnohjaajalle herää, kun hän ohjaa esimerkiksi maahanmuuttajien kanssa työskenteleviä ammattilaisia tai monikulttuurisia työryhmiä ja niiden lähijohtajia. Koulutus antaa työnohjaajalle valmiuksia auttaa ohjattaviaan etsimään ratkaisuja kulttuurisesta moninaisuudesta syntyviin haasteisiin ja monimuotoisuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia.

>> Lue lisää koulutuksesta

Lisätietoja: Suunnittelija Kia Lundqvist, kia.lundqvist@utu.fi, puh 0400 156137

Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia
Esimiehen tunnetaidot ja tunteiden johtaminen työyhteisössä
 
Järjestetty keväällä 2018

Kyky johtaa tiimin tai organisaation tunneilmastoa on tärkeää esimies- ja johtamistyössä.  Johdatus mielenkiintoiseen aihepiiriin sisältää seuraavat teemat:

• Tunteiden johtaminen: Mitä ja miksi?
• Positiivisten tunteiden herättely ja vahvistaminen
• Negatiivisten tunteiden kohtaaminen ja käsittely
• Työpaikan tunneilmaston johtaminen

Valmentajat:

Anja Hyysalo KTM,VTM Työnohjaaja ja prosessikonsultti, Certified Business Coach Master (CBCM), työyhteisövalmentaja sekä Työyhteisön tunnetaitojen valmentaja.

Eija Pelkonen KTM (johtaminen, työpsykologia), työnohjaaja ja prosessikonsultti, aikuisopettaja, logoterapeutti sekä Työyhteisön tunnetaitojen valmentaja.