Terveys- ja hyvinvointiteknologian modulaarinen täydennyskoulutusohjelma

ICT-alan asiantuntijoille suunnattu terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelma, joka tähtää ICT-alan osaamisen uudistamiseen, uuden terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijuuden lisäämiseen sekä yrittäjyysosaamisen kehittymiseen.

​Terveys- ja hyvinvointiteknologia on Suomen huipputekniikan vientiala ja toimialan kehittymiseen vaikuttavat suuresti terveydenhuollon digitalisaatio, uudenlaiset palvelut ja tuotteet, jotka yhdessä muuttavat toimialan ansaintamalleja ja palvelukonsepteja. Terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelma tuottaa uusia osaajia tälle kasvavalle toimialalle Varsinais-Suomeen.

Osana täydennyskoulutusohjelmaa osallistujille tarjotaan yrittäjyysvalmennusta, joka antaa osallistujille tarvittavan liiketaloustieteellisen osaamisen oman yritystoiminnan aloittamiseen.

Kohderyhmä ja hinta

Koulutukseen valitaan yhteensä 25 osallistujaa ja sen ensisijainen kohderyhmä on Turun ja erityisesti Salon talousalueen ICT-alan osaajat, ICT-alan työttömät asiantuntijat sekä työttömyysuhan alaiset ICT-alan korkeakoulutetut. Pohjakoulutusvaatimuksena tähän täydennyskoulutusohjelmaan on vähintään alempi ICT-alan korkeakoulututkinto.

Täydennyskoulutus on osallistujille maksutonta, mutta osallistujat itse vastaavat mahdollisista koulutukseen osallistumisen vaatimista matkakustannuksista.

Hakuaika

Haku täydennyskoulutukseen 13.5.- 28.6.2019 välisenä aikana.

Ohjelman osallistujat valitaan 25.6.2019 mennessä ja kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnan tuloksesta kirjallisesti viimeistään 1.7.2019.

Täydennyshaku on auki 6.1.2020 asti. Hae tästä.

Täydennyshakuun ilmoittautuneille lähetetään tiedot valinnasta ennen koulutuksen alkua sähköpostitse.

Koulutuksen aikataulu

Terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelman kurssit toteutetaan ajalla 2.9.2019 - 31.8.2020, jonka jälkeen osallistujilla on vielä mahdollisuus viimeistellä mahdollinen harjoitustyö (5 op) ja/tai yrittäjyysvalmennukseen liittyvä kirjallinen tehtävä.

Myös yllä mainittua toteutusaikaa nopeampi ohjelman suorittaminen on erikseen sovittuna mahdollista. Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Ohjelma alkaa maanantaina 2.9.2019 klo 12:00 - 16:00 kaikille yhteisellä informaatiotilaisuudella Turun yliopistolla.

Koulutuksen toteuttajat

Täydennyskoulutuksen toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Turun kauppakorkeakoulu sekä Brahea-keskuksen kehittämispalvelut.

Yhteistyökumppanit:

beneteeveroncgistellarqsaranenpredfujitsu logologo