Liiketoimintaosaaminen ja esimiestyö

Oletko kiinnostunut ammatillisesta täydennyskoulutuksesta tai organisaatiosi kehittämisestä liittyen liiketoimintaosaamisen ja esimiestyön teemoihin?

Järjestämme yrityksille, organisaatioille ja yksityishenkilöille koulutuksia ja kehittämisprosesseja, joiden toteutuksessa hyödynnetään yrittäjämäistä pedagogiikkaa, yhteisöllisiä oppimismenetelmiä ja käytännönläheistä työskentelyä, joka pohjautuu tekemällä oppimiseen.

Voimme yhdessä selvittää mahdollisuuksiasi opiskeluun tai yhteistyöhön! 

Koulutukset ja hankkeet

Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia

Terveys- ja hyvinvointiteknologian modulaarinen täydennyskoulutusohjelma 2019-2020

ICT-alan asiantuntijoille suunnattu terveys- ja hyvinvointiteknologian täydennyskoulutusohjelma, joka tähtäsi ICT-alan osaamisen uudistamiseen, uuden terveys- ja hyvinvointialan asiantuntijuuden lisäämiseen sekä yrittäjyysosaamisen kehittymiseen. Osana täydennyskoulutusohjelmaa osallistujille tarjotaan yrittäjyysvalmennusta, joka antaa osallistujille tarvittavan liiketaloustieteellisen osaamisen oman yritystoiminnan aloittamiseen.

>> Koulutuksen nettisivu

Lisätietoja

tutkimusjohtaja Pasi Malinen, pasi.malinen@utu.fi, 050 562 4811

Ota yhteyttä