Opetus- ja kasvatusala Brahea-keskuksessa

Haluatko kehittää ammatillista osaamistasi ja edetä työurallasi joustavasti työn ohella opiskellen? Oletko kiinnostunut räätälöimään kanssamme tarpeidenne mukaista koulutus- ja kehittämistoimintaa? Tarjoamme yliopistollista täydennyskoulutusta, työnohjausta sekä konsultointi- ja kehittämispalveluja opetus- ja kasvatusalan henkilöstölle sekä sidosryhmille. Tervetuloa tekemään yhteistyötä kanssamme!

Painopistealueitamme ovat:

 • johtaminen ja henkilöstön yhteisöllisen kehittämisen tukeminen 
 • oppimisympäristöjen uudistaminen ajan ja yhteiskunnan vaatimusten mukaisesti
 • opetussuunnitelmatyöhön liittyvä henkilöstön kehittäminen
 • arvioinnin kehittäminen eri toiminnan tasoilla
 • tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö ja pedagogiset ratkaisut
 • ainekohtaisten taitojen kehittäminen

Koulutukset ja hankkeet

Pitoa ja vetoa varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhön (OPH) (haku auki)

Koulutuksen kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen erityisopettajat (veo)

>> Tutustu koulutukseen ja koulutuskokonaisuuden muihin moduuleihin hankesivuilla

Lisätietoja: Suunnittelija Sari Koski, sari.koski@utu.fi, puh 040 5495891

 

Laaja-alainen osaaminen ja vuosiluokkaistaminen rehtorin työssä 2 op, moduuli I (OPH) ILMOITTAUDU!

Tiedot ja ilmoittautuminen: koulutuksen verkkosivut

Kriteerien käyttöönoton kokemuksilla kohti laaja-alaista osaamista 3 op (moduuli II) (OPH) ILMOITTAUDU!

Tiedot ja ilmoittautuminen: koulutuksen verkkosivut

Uudet lukuvuosiarvioinnin kriteerit ja laaja-alaisuus arviointia vahvistamassa 3 op (moduuli III) (OPH) ILMOITTAUDU!

Tiedot ja ilmoittautuminen: koulutuksen verkkosivut

Oppimisen ja osaamisen arviointi osallisuuteen edistämässä 2 op (OPH)

Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää Opetushallituksen rahoittamana perusopetuksen luokanopettajille, aineenopettajille ja rehtoreille sekä lukion aineenopettajille ja rehtoreille suunnattuja koulutuksia.

Oppimisen ja osaamisen arviointiin osallistaminen kuuluu yhtälailla oppilaille, opettajille ja huoltajille. Jokaisella on kuitenkin eri roolinsa ja tehtävänsä arviointiprosessissa. Osallistamalla eri toimijat arviointiprosessiin, toteutetaan kestävän arvioinnin periaatteita, jolloin oppimisen ja osaamisen arviointi on  oikeudenmukaista ja laadukasta. Arvioinnista tulee näin ohjaavaa, jossa toteutuu arvioinnin moniulotteisuus ja erilaiset tehtävät alkuopetuksesta päättöarviointiin asti.

Koulutus sisältää 4 työpajailtapäivää ja tehtäviä. Työpajat sisältävät valtakunnallista ja paikallista vuorovaikutteista työskentelyä. Voit osallistua koulutuksen yksittäisiin työpajoihin tilanteesi mukaan annettuna ajankohtana tai työskentelemällä paikallisesti (ohjattu itsenäinen työskentely) verkkoalueen materiaalien avulla.

Työpajat (klo 13-15.30): 24.10.2022, 1.11.2022, 9.11.2022 ja 17.11.2022.

Sisältöteemat

- palaute ja ohjaus keskiössä

- kuntakohtaiset ohjaussuunnitelmat. Ohjauksen polku esiopetuksesta perusopetuksen päättövaiheeseen, eri toimijoiden roolit ja tehtävät sekä nivelvaiheyhteistyö

- oppilaan arviointiosaaminen

- huoltajan arviointiosaaminen

- kestävä arviointi

Sitova ilmoittautuminen 30.9.2022 mennessä. Opiskeluoikeus ilmoittautuneille 31.12.2022 asti.

Lisätietoja:
Koulutuksen vastuullinen johtaja Sari Koski
040 5495891
sari.koski@utu.fi

OPH rahoittaa -logo

Oppimista ja hyvinvointia edistävä koulutyön järjestäminen 2 op (OPH)

Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää Opetushallituksen rahoittamana perusopetuksen luokanopettajille, aineenopettajille ja rehtoreille sekä lukion aineenopettajille ja rehtoreille suunnattuja koulutuksia.

Oppilaan koulupäivä rakentuu oppituntien lisäksi monesta muusta asiasta, jotka vahvistavat oppimista, osaamista ja koulussa viihtymistä. Miten toteuttaa kouluruokailu järkevästi oppilaita osallistaen, kuinka rakentaa välitunnit virkistäviksi tai vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä. Näitä kaikkia tarvitaan, jotta oppilaiden hyvinvointi ja tasapainoinen kasvu toteutuvat  koko koulupolun ajan. Opetussuunnitelman perusteiden luku 5 keskittyy oppilaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja sidosryhmien  väliseen luovaan yhteistyöhön kasvatusta ja opetusta unohtamatta.

Koulutus sisältää 4 työpajailtapäivää ja tehtäviä. Työpajat sisältävät valtakunnallista ja paikallista vuorovaikutteista työskentelyä. Voit osallistua koulutuksen yksittäisiin työpajoihin tilanteesi mukaan annettuna ajankohtana tai työskentelemällä paikallisesti (ohjattu itsenäinen työskentely) verkkoalueen materiaalien avulla.

Työpajat (klo 13-15.30): 13.9.2022, 21.9.2022, 29.9.2022 ja 7.10.2022.

Sisältöteemat

- yhteistyö ja vuorovaikutus opetuksen järjestäjän, koulun, eri sidosryhmien, oppilaan/lapsen ja huoltajien välillä. Vastuut ja velvollisuudet

- kouluruokailun merkitys oppimisessa, hyvinvoinnissa ja kasvatuksessa

- koulun kerhotoiminta osana toimintakulttuuria

- sidosryhmäyhteistyön (esim. kirjasto, nuorisotoimi, vapaa sivistystyö) merkitys ja tehtävät opetuksen ja koulun arjessa

- luova ja uudistava ote koulutyössä (esim. pulmat opetussuunnitelman tavoitteissa ja valinnaisten tuntien/aineiden opetuksessa

- laaja-alaisen osaamisen rooli opetuksen ja kasvatuksen keskiössä

Sitova ilmoittautuminen 31.8.2022 mennessä. Opiskeluoikeus ilmoittautuneille 31.12.2022 asti.

Lisätietoja:
Koulutuksen vastuullinen johtaja Sari Koski
040 5495891
sari.koski@utu.fi

OPH rahoittaa -logo

Yhteisöllinen oppilashuolto yhteisöllisyyteen ohjaamassa ja kouluviihtyvyyttä vahvistamassa 2 op (OPH)

Turun yliopiston Brahea-keskus järjestää Opetushallituksen rahoittamana perusopetuksen luokanopettajille, aineenopettajille ja rehtoreille sekä lukion aineenopettajille ja rehtoreille suunnattuja koulutuksia.

Lukuvuosisuunnitelma kertoo lukijalle koulun tapahtumista ja toimintakulttuurista. Suunnitelman käyttäminen yhteisöllisen oppilashuollon ja kouluviihtyvyyden edistämisessä sekä yhteiseen tiedon tuottamiseen kannustavana materiaalipankkina vahvistaa suunnitelman merkitystä. Lukuvuosisuunnitelman roolia tulisi korostaa kouluyhteisön pedagogisena asiakirjana sekä  vahvistaa suunnitelman prosessimaista, yhteisöllistä ja osallistavaa luonnetta.

Koulutus sisältää 4 työpajailtapäivää ja tehtäviä. Työpajat sisältävät valtakunnallista ja paikallista vuorovaikutteista työskentelyä. Voit osallistua koulutuksen yksittäisiin työpajoihin tilanteesi mukaan annettuna ajankohtana tai työskentelemällä paikallisesti (ohjattu itsenäinen työskentely) verkkoalueen materiaalien avulla.

Työpajat (klo 13-15.30): 14.3.2023, 22.3.2023, 30.3.2023 ja 20.4.2023.

Sisältöteemat
- toimintakulttuuri hyvinvoinnin näkökulmasta
- luovuus ja yhteinen oppiminen
- tiimit ja työryhmät koulun arjessa
- erilaisten huoltajien kohtaaminen yksilöllisellä tavalla
- oppimisympäristöt osana pedagogiikkaa

Ilmoittautuminen päättynyt

Lisätietoja:
Koulutuksen vastuullinen johtaja Sari Koski
040 5495891
sari.koski@utu.fi

OPH rahoittaa -logo

Opetushallinnon tutkintoon ja lainsäädännön soveltamiseen valmentava koulutus ILMOITTAUDU

>>Tutustu koulutukseen hankesivuilla

Koulutus soveltuu lainsäädännön soveltamisesta kiinnostuneille, esihenkilö- tai hallintotehtäviin suuntaaville ja niissä työskenteleville.

Koulutus vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista ja
valmentaa opetushallinnon tutkinnon suorittamiseen.

Koulutuksen jälkeen osallistuja

 • hahmottaa sisältökokonaisuuden ja tunnistaa olennaiset periaatteet ja lähtökohdat
 • tunnistaa tiedonlähteet tilanteiden hahmottamiseksi ja asioiden ratkaisemiseksi
 • osaa määritellä ja kuvata sisältöteemoihin liittyvät peruskäsitteet
 • tunnistaa toimintaa ohjaavan lainsäädännön merkityksen osana arjen toimintakäytäntöjä
 • tunnistaa oman osaamisen lähtökohdat ja kehittämiskohteet työtoiminnan kehittämiseksi tai tutkinnon suorittamiseksi

 

Koulutuksen materiaali jaetaan koulutustilaisuudessa osallistujille paperisena. Voit käyttää materiaalia tenttitilaisuudessa, mikäli olet suorittamassa Opetushallinnon tutkintoa. Materiaalin antaminen tai jakaminen toiselle henkilölle on kielletty.

Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, vuorovaikutteista keskustelua (20x45 min) ja soveltavan tehtävän. Vuorovaikutteinen koulutus toteutetaan ICT-talolla (Joukahaisenkatu 3-5, Turku). Osallistuminen on mahdollista myös verkon välityksellä. Sisältö määräytyy Opetushallinnon tutkinnon sisältöjen pohjalta:

 • Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto
 • Opetustoimen hallinto
 • Opetustoimen rahoitusjärjestelmä
 • Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana
 • Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet).

Koulutuksen lähipäivät:

 

 • 12.4.2023 klo 16.00-20.00
 • 14.4.2023 klo 16.00-20.00
 • 25.4.2023 klo 16.00-20.00
 • 27.4.2023 klo 16.00-20.00

 

Koulutus

 • vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla
 • tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä
 • valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen.

 

Koulutuksen kesto 20 x 45 min, hinta 500 € (+ alv 24%)

Sitova ilmoittautuminen 3.4.2023 mennessä. Linkki ilmoittautumislomakkeeseen: täytä ilmoittautumislomake

Lähetämme koulutukseen ilmoittautuneille vahvistuksen koulutuksen alkamisesta ja ohjeet valmistautumista varten noin viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutukseen liittyen:

sari.koski@utu.fi tai 040 5495891

Tutkinnon suorittaminen

Opetushallinnon tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Tutkinnon laajuus on 15 opintopistettä.

Voit suorittaa tutkintotentit lähellä kotipaikkakuntaasi tai Turun yliopiston Brahea-keskuksessa. Annamme ohjeet tutkintotentin suorittamiseen koulutuksen alussa.

Opetushallinnon tutkinto

Kohderyhmä

Opetushallinnon pätevöittävän tutkinnon kirjallisiin kuulusteluihin voi osallistua kuka tahansa aiemmasta työkokemuksesta riippumatta. Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset säädellään laissa.

Tutkinnon tavoitteet


Tutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut on saavuttanut sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetun rehtorin tai muun vaativan opetushallinnon tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tutkinnon laajuus ja sisältö

Tutkintoon sisältyvät A- ja B-osa, joiden laajuus on yhteensä 15 opintopistettä. A-osa on laajuudeltaan 8 opintopistettä ja B-osa 7 opintopistettä.

Lisätietoja Opetushallituksen sivuilta: 

Tutustu Opetushallituksen ohjeisiin tutkintovaatimuksista, kirjallisuudesta, kuulustelutilaisuudesta ja sen ohjeistuksesta sekä tutkintomaksuun.

Ilmoittautuminen

Turun yliopiston Brahea-keskus lakkautetaan osana yliopiston talouden tasapainottamisohjelmaa. Brahea-keskus ei toistaiseksi sovi uusia tenttipäiviä. 

Katso mahdollinen tenttipaikkasi Opetushallituksen sivuilta.

 

BIG GAME - perusopetuksen monitieteinen STEM-opetus yhteistoiminnallisen digitaalisen ja tarinallisen pelin kautta

THE BIG GAME: Immersive and Multidisciplinary STEM Learning through A Cooperative Story-Driven Digital Game

Ajankohtaisten tutkimusten mukaan EU-opiskelijoiden STEM-oppiaineiden (STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) osaaminen ja kyky tieteelliseen ajatteluun perusopetuksessa on heikentynyt. Erityisesti tyttöjen innostus mahdollista tieteellistä uraa kohtaan on merkittävän heikko, joka näkyy ainevalinnoissa perusopetuksesta lähtien. Tunnistettuja ongelmia ovat myös opetuksen tason ja koulujärjestelmän tehokkuuden heikentyminen.​

BIG GAME -hanke vastaa kolmeen Euroopan tasolla tunnistettuun yhteiseen tarpeeseen: 1)STEM-opetuksen kehittäminen 2) digitaalisen muutoksen tukeminen ja 3) ilmastonmuutoksen torjunnan tukeminen. Lisäksi hanke jatkaa aikaisemman Erasmus+ G.A.STEM -hankkeeseen (2018-2021)  pohjautuvaa STEM-opetuksen metodologista kehittämistyötä puuttuen sen kriittisiin kysymyksiin uudella pedagogisella lähestymistavalla. 

BIG GAME -hankkeen tavoitteena on: 
1) Edistää STEM-oppiaineisiin liittyvää kiinnostusta ja huippuosaamista Eurooppalaisen oppimispelin kontekstiin rakennetun monitieteisen oppimisen ja ympäristökontekstiin liittyvän ongelmanratkaisun kautta;
2) Digitaalisen muutoksen tukeminen kouluissa luomalla STEM-oppimiseen verkko- ja hybridioppimismalli, joka pohjautuu yhteistoiminnalliseen digitaaliseen tarinankerrontaan ja sisällöntuotantoon pelimaailmaa hyödyntäen; 
3)Sekä opettajien että 11-16-vuotiaiden opiskelijoiden monipuolisten digitaalisten taitojen tukeminen; 
4) Tietoisuuden lisääminen ympäristöasioista, ilmastonmuutoksen torjunta ja positiivisen asenteen edistäminen ympäristön suojelua kohtaan vaikuttavien ja mukaansatempaavien oppimiskokemuksien kautta.

Tärkeimmät hanketulokset ovat: 
- BIG GAME pelikonsepti ja verkko-/hybridioppimisen pedagoginen malli
- Käsikirja ja työkalupakki digitaalisen tarinankerronnan hyödyntämiseen STEM-opetuksessa
- Digitaalinen ympäristöteemaisten STEM-oppimisaihioiden materiaalipankki 

Hankkeen kohderyhmät: opettajat ja 11-16-vuotiaat oppilaat.

Hankekonsortioon kuuluvat: Turun yliopisto (FI) (koordinaattori) ja partnerit EU-Track (IT), Pixel (IT), I.C.Montessori (IT), EuroEd (RO), Joensuun lyseon peruskoulu (FI), Tallinnan yliopisto (EE) ja Tartu International School (EE). 

Hankkeen rahoittajana toimii Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 220, Cooperation Partnerships in School Education.

Hankesivu: (Linkki lisätään myöhemmin)

Tutustu myös teema-alueen aiempaan yhteistyöhankkeeseen:

G.A.STEM - Enhancing STEM skills through Arts and Mini-Games

G.A.STEM hankkeen (2018-2021) keskeisinä tavoitteina oli lisätä nuorten motivaatiota STEM-aineiden opiskeluun luovuuden keinoin mm. taiteen ja pelisovellusten kautta, sekä tukea opettajien ja oppijoiden STEM-taitoja ja tieteellisten urien kehitystä. Näin STEM-opetuksen näkökulma hankkeessa laajeni kohti STEAM-opetusta taiteen (Arts) siihen mukaan tuoman elementin avulla. 

Hankkeessa luotiin: 1)Teoreettinen viitekehys taiteen ja pelillisyyden hyödyntämiseen STEM-oppiaineiden opetuksessa, 2) 13-16-vuotiaiden oppilaiden opettajille suunnattu verkkokoulutus ART and Mini-Games Course, joka ohjasi opettajia tiedettä ja taidetta luovasti yhdistävän peli-idean suunnitteluprojektin toteuttamiseen ja 3)Hankkeessa saatuihin kokemuksiin pohjautuvat suositukset taiteen ja pelillisyyden hyödyntämisestä STEM-oppiaineiden opetuksessa. 

Hankkeen kohderyhmät: opettajat ja 13-16-vuotiaat oppilaat.

Turun yliopiston koordinoiman hankkeen partnerit olivat: Tallinnan yliopisto (EE), EU-Track (IT), Pixel (IT), I.C.Montessori (IT), Rieskalähteen koulu (FI), Sint-Lievenscollege (BG) ja Tamsalu Gymnasium (EE). 

Hankkeen rahoittajana toimi Erasmus Plus -ohjelman avaintoimi 2, Strategic Partnerships in the field of School Education.

Lisätietoa hankkeesta: https://gastem.pixel-online.org/

 

erasmus-en

JoMa - Joustavaan matematiikkaan

Millainen on joustavan matemaattisen ajattelun kehityskaari varhaiskasvatuksesta lukioon?  Miten minä varhaiskasvattajana ja opettajana tunnistan ja tuen joustavaa matemaattista ajattelua?

Joustavaan matematiikkaan on ajankohtaisiin haasteisiin vastaava varhaiskasvattajien ja opettajien täydennyskoulutusohjelma. Kohderyhmänä ovat varhaiskasvattajat, esi- ja perusopetuksen opettajat, lukion opettajat sekä erityisopettajat.

Koulutusohjelman laajuus on 15 op. 

Koulutuksissa yhdistyvät joustavan matemaattisen ajattelun ja eri sisältöjen oppimisen uusin tieteellinen tieto sekä yhdessä suomalaisten varhaiskasvattajien ja opettajien kanssa kehitetyt tutkimusperustaiset materiaalit kuten tuntisuunnitelmat, pelilliset ympäristöt, leikki- ja toimintaympäristöt, sähköiset harjoitusmateriaalit ja tehtävät. Koulutus toteutetaan verkkoympäristössä.

Koulutus koostuu yhteisistä ja eri opettajaryhmille suunnatuista kursseista. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta. Koulutuksen sisällöistä vastaavat yhteistyössä kolmen yliopiston asiantuntijat ja opetuksen ammattilaiset. Sisältöjen suunnittelussa tehdään yhteistyötä myös alan kansainvälisten tutkijoiden kanssa.

Koulutushankkeessa rakennetaan koulutuskokonaisuus varhaiskasvatuksesta lukion loppuun eri vuosiluokkia läpäisevän joustavan matemaattisen osaamisen ympärille. Joustavuudella tarkoitetaan kykyä käyttää matemaattista ajattelua uusissa tilanteissa ja tuottaa ongelmaan useita vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä valita niistä tilanteeseen sopivin. Matemaattisen ajattelun ja taidon joustavuus perustuu käsitteelliseen ymmärrykseen ja se rakentuu monipuolisen, ohjatun ja itsenäisen harjoittelun kautta. Joustavuuden kehittämisessä oppilaalla ja oppilasryhmillä on aktiivisempi rooli, joka sisältää matemaattisten käsitteiden ja proseduurien omaksumisen lisäksi niiden arviointia ja spontaania käyttöä eri tilanteissa.

Toteuttajat
Turun yliopisto (opettajankoulutuslaitos, matematiikan ja tilastotieteen laitos, tulevaisuuden teknologioiden laitos ja Brahea-keskus), Åbo Akademi (opettajankoulutuslaitos), Oulun yliopisto (matematiikan laitos) sekä Jyväskylän yliopisto (opettajankoulutuslaitos ja kasvatustieteen laitos). Turun yliopisto koordinoi hanketta.

Toteutusaika
1/2018–12/2022

Rahoitus
Opetushallitus

Lisätietoa: Heli Trapp / flexiblity.fi / Facebook

Joustavaan_matematiikkaan_logot

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja, perusteet

Muurlan Opisto järjestää yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa Valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet -koulutuksen monimuoto-opintoina 1.4. - 3.9.2022. Haku päättyy 1.3.2022.

Valokuvaterapeuttisten menetelmien opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet ohjata ja soveltaa valokuvaterapeuttisia menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti psykoterapeuteille sekä hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä työssä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen.

Koulutuksen www-sivut

Lisätietoja Turun yliopiston Brahea-keskuksessa antaa projektipäällikkö Tiina Anttila, tiina.anttila@utu.fi, 040 523 9081.

Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia

Aineenopettajien arviointiosaamisen vahvistaminen ja päättöarvioinnin kriteerien käyttööotto 1.12.2020-30.11.2021 (AiOpe)

Mitä perusopetuksen päättöarviointikriteerien käyttöönotto syksyllä 2021 tarkoittaa konkreettisesti oppiaineessasi ja työn arjessa? Mistä lähteä liikkeelle? Miten käyttöönoton voisi tehdä työhyvinvointia tukevalla tavalla?

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineenopettajat ja rehtorit

Osaamisperustaiset tavoitteet koulutuksen aikana ja sen jälkeen

Osallistuja

- pystyy monipuolistamaan ja arvioimaan oman oppiaineen arviointikäytäntöjä ja - menetelmiä sekä työtapoja
- pystyy tarkastelemaan opetuksen tavoitteiden näkökulmasta oppilaan oppimisen ja osaamisen tavoitteita sekä arvioinnin kohdetta (päättöarvioinnin kriteerit arvosanoille 5, 7 , 8 ja 9)
- tiedostaa nivelvaihearvioinnin merkityksen (vuosiluokat 6-7)
- tulee tietoiseksi arvioinnin  ja päättöarvioinnin kriteerien merkityksestä nivelvaiheessa (perusopetus-lukio)
- pystyy keskustelemaan ja jakamaan tietoa käsitellystä teemasta työyhteisössään, koulussaan tai kunnassa.
- pystyy tuottamaan ja kehittämään oppimisen ja osaamisen arviointimateriaalia oppiaineeseen, eri vuosiluokille tai tukimateriaalia päättöarviointiin (lopputuotos)

>> Koulutuksen nettisivu

Lisätietoja:

Projektin vastuullinen johtaja, suunnittelija Sari Koski, sari.koski@utu.fi, 040 549 5891
 

OPH rahoittaa hanketta logo

 

Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädännön soveltamista syventävä koulutus 9.-25.11.2021

Olemme järjestäneet useita vuosia tutkinnon sisältöihin, lainsäädännön soveltamiseen ja uudistuksiin liittyvää maksullista ohjaavaa ja valmentavaa koulutusta. Asiantuntijana toimi Esko Lukkarinen. Koulutuskokonaisuus toteutettiin verkon välityksellä. Koulutus vahvisti lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla, tuki toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä ja valmensi osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen. Koulutus sisälsi asiantuntija-alustuksia, vuorovaikutteista keskustelua ja soveltavan tehtävän.

Sisältö määräytyy Opetushallinnon tutkinnon sisältöjen pohjalta: -yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto, -opetustoimen hallinto ja rahoitusjärjestelmä -rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet) ja koulun toiminnasta vastaavana johtajana.

Lisätietoja:

Suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 549 5891

 
 
Opetushallinnon tutkintoon valmentava ja lainsäädännön soveltamista syventävä koulutus / syksy 2020

Koulutus sisältää asiantuntija-alustuksia, vuorovaikutteista keskustelua (20x45 min) ja soveltavan tehtävän. Sisältö määräytyy Opetushallinnon tutkinnon sisältöjen pohjalta:

 • Yleishallinto, julkisuus, tietosuoja sekä kunnallishallinto,
 • Opetustoimen hallinto
 • Opetustoimen rahoitusjärjestelmä
 • Rehtori koulun toiminnasta vastaavana johtajana,
 • Rehtori henkilöstöjohtajana (palvelussuhde ja lakimääräiset velvoitteet).

Koulutus vahvistaa lainsäädännön soveltamiseen tarvittavaa osaamista käytännön esimerkkien ja soveltavan tehtävän avulla, tukee toimintaa ohjaavan lainsäädännön ottamista osaksi arjen toimintakäytänteitä ja valmentaa osallistujaa rehtorin työhön pätevöittävän tutkinnon (Opetushallinnon tutkinto) suorittamiseen.

Seuraavan kerran koulutus järjestetään keväällä 2021.

Lisätietoja:

Suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 5495891

 

Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo, osat I ja II) OPH 2020

Koulutuskokonaisuus jakautuu kahteen koulutukseen jotka kulkevat rinnakkain vuoden 2020 aikana. Opetushallituksen rahoittama koulutus on osallistujille maksuton ja ilmoittautuminen on sitova.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen organisaation eri tasoilla ja eri rooleissa toimivat osallistujat osaavat soveltaa omasta roolistaan käsin lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perusteita itsearvioinnissa sekä toiminta- ja arviointikulttuurin edistämisessä.

Toteutus

Koulutusten työpajat (6) sisältävät asiantuntija-alustuksia, tiedon soveltamista sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (kuntakohtainen ryhmä), työpajatehtävän kirjaamisen kaikkien osallistujien nähtäväksi sekä yhteisöllisen välitehtävän ja lopputuotoksen.

Osallistuminen tapahtuu kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta. Mikäli kuntakohtaista suunnitelmaa ei ole tehty, osallistuja tekee henkilökohtaisen suunnitelman. Työpajoihin voi osallistua saapumalla osoitetulle koulutuspaikkakunnalle, reaaliaikaisesti verkon välityksellä tai hyödyntämällä koulutuksen tueksi rakennetun verkkoympäristön materiaaleja ja tallenteita. Kaikki tehtävät tulee olla tehtynä 30.11.2020 mennessä, riippumatta osallistumistavasta.

Kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo, osa I) OPH 2020

2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Sivistys-, opetustoimen ja varhaiskasvatuksen johto, perusopetuksen ja lukion rehtorit ja varhaiskasvatuksen esimiehet.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Opetuksen järjestäjän ja koulun johdon vastuu suunnitelmallisesta toiminnasta ja sen arvioinnista
-Lainsäädäntö ja muut normit toimintakulttuurin perustana
-Toimintakulttuurin kehittäminen oppilashuollollisesta ja opetuksellisesta näkökulmasta
-Kohti uutta toimintakulttuuria
-Muutoksen tukeminen johtamisessa
-Toimintakulttuurin kehittäminen jatkuvassa muutoksessa

Kohti yhteisöllistä arviointikulttuuria oppijan hyväksi 6 op (ArTo osa II) OPH 2020

2.1.2020 - 31.12.2020

Kohderyhmä

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstö.

Sisällöt (6 työpajaa)
-Pedagoginen johtajuus oppimisen ja opetuksen näkökulmasta
-Yhteisöllinen tiedon tuottaminen, aktiivisen työkaveruuden rakentuminen ja merkitys työn arjessa
-Pedagoginen arviointiajattelu, arvioinnin vuorovaikutteisuus sekä palaute ja ohjaaminen oppimisessa
-Arviointikulttuuri ja sen johtaminen sekä opettajan ja kasvattajan rooli sidosryhmäyhteistyössä
-Arviointitiedon hyödyntäminen osana opetus- ja kasvatustyön kehittämistä
-Arviointikulttuuri sidosryhmien näkökulmasta, koulu osana kunnan toimintaa sekä ajankohtaista perusopetuksen päättöarvioinnista

Lisätietoja:

Projektinjohtaja, suunnittelija Sari Koski sari.koski@utu.fi, 040 549 5891

Koulutuksen oma nettisivu
 

OPH rahoittaa logo

 

 

Avoimet materiaalit

Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo) 2019-2021

Kohti yhteisöllistä toiminta- ja arviointikulttuuria oppijan hyväksi (ArTo) -koulutuskokonaisuus vuodelta 2020. Materiaalit ovat avoimesti ladattavissa Opetushallituksen Avointen opetusmateriaalien kirjastosta.

Koulutus jakautui kahteen koulutusosioon. Koulutuksen jälkeen organisaation eri tasoilla ja eri rooleissa toimivat osallistujat osaavat soveltaa omasta roolistaan käsin lainsäädäntöä ja opetussuunnitelman perusteita itsearvioinnissa sekä toiminta- ja arviointikulttuurin edistämisessä. Osallistuminen tapahtui kuntakohtaisen suunnitelman pohjalta.

Aineenopettajien arviointiosaamisen vahvistaminen ja päättöarvioinnin kriteerien käyttööotto (AiOpe) 2020-2021

2020-2021 järjestetyn Aineenopettajan arviointiosaaminen ja päättöarvioinnin kriteerien käyttöönotto (AiOpe) koulutuskokonaisuuden materiaalit ovat avoimesti ladattavissa Opetushallituksen Avointen opetusmateriaalien kirjastosta.

Koulutuskokonaisuus jakautuu 12 työpajaan. Mitä perusopetuksen päättöarviointikriteerien käyttöönotto syksyllä 2021 tarkoittaa konkreettisesti oppiaineessasi ja työn arjessa? Mistä lähteä liikkeelle? Miten käyttöönoton voisi tehdä työhyvinvointia tukevalla tavalla?

Ajankohtaiset tapahtumat