Aineenopettajien arviointiosaamisen vahvistaminen ja päättöarvioinnin kriteerien käyttöönotto 1.12.2020 – 30.11.2021 (AiOpe)

Mitä perusopetuksen päättöarviointikriteerien käyttöönotto syksyllä 2021 tarkoittaa konkreettisesti oppiaineessasi ja työn arjessa? Mistä lähteä liikkeelle? Miten käyttöönoton voisi tehdä työhyvinvointia tukevalla tavalla?
 

Kohderyhmä

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen aineenopettajat ja rehtorit.

Kiinnostaako aihe? Voit tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Alustava sisältö

  • perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteet, oppimisen ja osaamisen määrittämisessä
  • arvioinnin kohde, oppimisen kohde, opetuksen tavoitteet, arviointikulttuuri ja –käytänteet
  • arvioinnin nivelvaihe perusopetuksen vuosiluokkien 6 ja 7 sekä perusopetuksen ja lukiokoulutuksen välillä
  • oppiaineen päättöarviointi, arvioinnin työtavat ja menetelmät eri oppiaineiden näkökulmasta
  • päättöarviointikriteerien käyttöönotto arvosanoissa 5,7,8,9 (työpajatyöskentely)
  • valinnaisten aineiden, taito- ja taideaineiden arviointi sekä todistukset
  • vertaispalaute, kestävä arviointi, oppijan arviointiosaaminen ja eettiset kysymykset
  • paikallinen oppiaine- ja vuosiluokkakohtainen arviointisuunnitelma

Toteutus

Turun yliopiston Brahea-keskuksen järjestämän koulutuksen reaaliaikaiset verkkotyöpajat on jaettu pieniin osiin (2,5 h / kerta). Työpajat sisältävät lyhyitä asiantuntija-alustuksia (20 min) ja vuorovaikutteista työskentelyä oman oppiaineen parissa. Oppiainekohtaiset työpajan tuotokset palautetaan koulutuksen verkkoalueelle.

Voit osallistua koulutukseen verkon välityksellä reaaliaikaisesti tai tutustua materiaaleihin ja palauttaa tehtävät koulutuksen verkkoalueelle. Osallistujat jaetaan työpajatyöskentelyn ajaksi ainekohtaisiin ryhmiin.

Ilmoittautumisten pohjalta tilataan tunnukset koulutuksen verkkoalueelle. Mikäli sinulla on voimassa olevat (alle vuosi kirjautumisesta Turun yliopiston Moodleen) tunnukset, voimme liittää sinut suoraa verkkoalueelle.

Sitova ilmoittautuminen

Koulutus on opetushallituksen rahoittamana ilmainen osallistujille. Koulutukseen haetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella 20.11.2020 mennessä. Osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä rahoittajan valintakriteerien pohjalta.

>> Tietosuojailmoitus