Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisten täydennyskoulutuksiemme perustana on monitieteisyys ja moniammatillisuus. Keskeistä on yhteistyö yliopiston oppiaineiden ja työelämän asiantuntijoiden kanssa. 
 

​Järjestämme monipuolisia täydennyskoulutuksia sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille. Toteutamme työnantajien toimeksiannosta koulutuksia sekä julkisen että yksityisen sektorin yhteisöille. Myös kolmannen sektorin toimijat kuuluvat koulutustemme kohderyhmään. 

Miten sinä ja työyhteisösi haluatte kehittää osaamistanne? 


Toimintamme painopisteitä ovat: 

  • sosiaalityön täydennyskoulutus 
  • psykoterapiakoulutukset 
  • maahanmuutto ja kotouttamistyö 
  • kuvat ja tarinat ohjaustyössä 
  • sosiaalipedagoginen hevostoiminta. 
     

Koulutukset ja hankkeet

Valokuvaterapeuttisten menetelmien ohjaaja, perusteet

Muurlan Opisto järjestää yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen ja Suomen valokuvaterapiayhdistys ry:n kanssa Valokuvaterapeuttisten menetelmien perusteet -koulutuksen monimuoto-opintoina 15.10.2021 - 20.2.2022.

Valokuvaterapeuttisten menetelmien opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset valmiudet ohjata ja soveltaa valokuvaterapeuttisia menetelmiä omassa työssä yksilöiden, perheiden ja ryhmien kanssa. Koulutus sopii erityisesti psykoterapeuteille sekä hoito-, kuntoutus-, kasvatus- ja ennaltaehkäisevässä työssä toimiville ammattilaisille. Koulutus on taitopainotteista ja keskiössä on opiskelijan omakohtainen, kokemuksellinen reflektoiva prosessi sekä opitun omaan työhön soveltaminen.

Koulutuksen www-sivut

Koulutus järjestetään myös Tampereella 26.11.2021-9.4.2022.

Tampereen Koulutuksen www-sivut

Lisätietoja Turun yliopiston Brahea-keskuksessa antaa projektipäällikkö Tiina Anttila, tiina.anttila@utu.fi, 040 523 9081.