Älykästä maaseutua ja kouluverkon maantiedettä

 

Älykäs kylä on uusi tulokas Smart-alueiden joukkoon. Maaseudun kehittämisen näkökulmasta se on vähintään yhtä ”in” kuin Smart City kaupunkikehittämisen puolella. Samalla asialla kylät ja isot kaupungit myös ovat. Mitä ovat älykkäät kylät ja maaseudut? Mihin pienet ja keskisuuret kaupungit asemoituvat tässä keskustelussa? Miten “ääripäiden” välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu? Tässä keskustelussa ja kehittämisessä olemme vahvasti mukana ja niitä eteenpäin viemässä.

Fiksuja ja viisaita ratkaisuja tarvitaan myös kuntien koulu- ja palveluverkkoratkaisuja mietittäessä. Muutos on jatkuvaa, mutta alueellisesti ja paikallisesti erilaista. Yhteistä on elinvoimaisuuden ylläpitäminen. Miltä näyttää kouluverkon ja kouluverkkosuunnittelun maantiede? Missä ollaan, minne ollaan menossa? Miksi sujuva yhteistyö on kunnan imagoasia? Miksi mahdollisuuksia on vain hukattavaksi? Näihin ja moniin muihin hyviin kysymyksiin tarjoamme vastauksia ja asiantuntemusta.

Sami Tantarimäki

  • Maaseutuverkoston Älykkäät kylät -työryhmän koordinaattori (2019–2020)
  • European Educational Research Association (EERA/ECER) ”Communities, Families, Schooling” -verkoston jäsen (2011–)
  • European Network for Rural Development (ENRD) -verkoston Smart Village -teematyö (2017–2020)
  • Varsinais-Suomen Kylät ry:n puheenjohtaja (2013–)
  • Maaseutupolitiikan neuvoston (MANE) verkostotyö
  • Maaseutupolitiikan tulevaisuuden tiennäyttäjä -tunnustus (2018, MANE)
  • Suomen Kylät ry:n hallituksen varajäsen (2018–2019), jäsen (2020–2021)

Tutkimushankkeet

Älykkäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ääripäiden välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu?

Älykkäistä kylistä älykkäisiin kaupunkeihin – miten ääripäiden välinen keskusten ketju toimii, miten älykäs alue rakentuu?, 2019–2020, MMM/MANE

Julkaisut

Etätyö tulee taas! Työn murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet maaseudun kaupungeille ja kunnille

Tantarimäki, Sami (2020). Etätyö tulee taas! Työn murroksen mukanaan tuomat mahdollisuudet maaseudun kaupungeille ja kunnille. Maaseutututkimus 1/2020, 85–102.

Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu?

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2017). Kouluverkko muuttuu, entä kouluverkkosuunnittelu? Kunnallisalan Kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisusarjan julkaisu nro 105.

Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2016). Kouluverkon, palveluverkon ja arjen suhde ARTTU2-kunnissa. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisuja 11/2016, Kuntaliitto.

Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla

Tantarimäki, Sami & Törhönen, Anni (2016). Kouluverkkomuutokset ARTTU2-kunnissa 2000-luvulla. ARTTU2-tutkimusohjelman julkaisuja 2/2016, Kuntaliitto.

Kauppa asuinalueen keskuksena

Nyrhinen, J.; Tantarimäki, S.; Skippari, M.; Uusitalo, O. & Koivisto, J. 2015. Kauppa asuinalueen keskuksena. Jyväskylän yliopiston verkkojulkaisu 2015.

Saisiko olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupalta?

Nyrhinen, J.; Tantarimäki, S.; Nieminen, I.; Koivisto, J. & Skippari, M. 2015. Saisiko olla yksityisiä ja julkisia palveluita kyläkaupalta? Päivittäistavarakauppa ry, Helsinki.

Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun

Tantarimäki, Sami, Komulainen, Sirkka, Rantanen, Manu ja Heikkilä, Elli 2014. Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun. Siirtolaisuusinstituutti, Tutkimuksia A 52.

Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset

Tantarimäki, Sami 2011. Mitä lakkautuksesta opimme? Kyläkoulun lakkauttamisen perusteet, prosessi, säästöt ja vaikutukset. Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean julkaisuja B:2