Koulutusta ja ohjausta maahanmuuttajataustaisille

Omassa kotimaassa hankittu koulutus ei aina mahdollista työllistymistä suoraan vastaaviin tehtäviin Suomessa. Säännellyissä ammateissa, esimerkiksi opetus- ja terveysdenhuoltoalalla, kelpoisuuden tai ammatinharjoittamisoikeuden on välttämätöntä. Muillakin aloilla vaaditaan jatkuvaa oppimista ja ammattitaidon päivittämistä sekä suomalaisten käytäntöjen omaksumista.

Hankkeissamme ja koulutuksissamme tarjoamme ohjausta, valmennusta ja pätevöittävää koulutusta yhteistyössä Turun yliopiston tiedekuntien ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Tervetuloa verkostoomme!

Hankkeet ja koulutukset

Haku auki: KOROKE - Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikka

Korkeakoulutusta vaativissa ammateissa, ammattiin kouluttautumisessa sekä täydennyskoulutuksessa tarvitaan syvällistä kielen osaamista kaikilla kielen osa-alueilla. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien menestyksekäs sijoittuminen omalle alalleen  koulutusta vastaaviin tehtäviin edellyttää kielitaidon lisäksi suomalaisen työelämän ja työnhaun käytäntöjen tuntemusta.

KOROKE-hankkeessa  vahvistetaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien mahdollisuuksia sijoittua työelämään koulutusta vastaaviin tehtäviin ja lisätään heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on luoda  pysyviä toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutettujen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanke on Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen ja Brahea-keskuksen yhteinen.

Ohjaukseen ja lyhytkursseille  voivat hakea korkeakoulutetut maahanmuuttajat ja ei-suomenkieliset korkeakouluopiskelijat. Osallistujille tarjotaan yksilöllistä täsmäkielitukea sekä eri alojen akateemista kielitaitoa tukevia ja työelämätaitoja kehittäviä kursseja.

Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja sen toiminnot ovat osallistujille maksuttomia.

KOROKE-työnhakukoulutus

  • seuraava koulutus järjestetään 23.9. - 14.10.2020
  • ryhmätapaamiset  keskiviikkoisin klo 13.00–16.30
  • mikäli koronaepidemiasta johtuva poikkeustila jatkuu, koulutus toteutetaan etäyhteyden välityksellä
  • koulutus on suomenkielinen, osallistumisen edellytyksenä vähintään taitotaso A2
  • ryhmään valitaan korkeintaan 12 osallistujaa hakemuksen ja haastattelun perusteella
  • linkki hakulomakkeelle: http://ty.fi/koroke-tyonhaku (linkitetään myöhemmin)

Rohkeasti työnhakuun! -esite (linkitetään myöhemmin)

 

KOROKE-ohjaus Maahanmuuttajien Osaamispisteessä

  • koronaepidemian vuoksi ohjaustapaamiset järjestetään toistaiseksi etäyhteyden välityksellä
  • ohjaukset ensisijaisesti torstaisin klo 12–16
  • ajanvaraus Osaamispisteen neuvonnasta, sähköpostilla osaamispiste@turku.fi tai puhelimitse 02 262 5072
  • ajanvarauksen jälkeen saat verkkolinkin ja ohjeet sähköpostiisi

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

Haku auki: VARIANTTI - Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus

Koronaepidemian vuoksi varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävän koulutuksen alku on siirretty syyslukukaudelle 2020. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on maahanmuuttajatausta, ulkomailla suoritettu ja Opetushallituksessa ehdollisesti rinnastettu lastentarhanopettajan tutkinto sekä riittävä suomen kielen taito.

Koulutus sisältää osallistujan saaman OPH:n päätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja niiden suorittaminen on mahdollista työn ohella. Lähipäivät järjestetään Turussa ja Raumalla. Koulutuksesta vastaavat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö ja Brahea-keskus.

Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja se on osallistujille maksuton. Matka- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Haku koulutukseen päättyy 4.6.2020. Valintakoe järjestetään perjantaina 12.6.2020

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

Katso esite!

Insinööriksi Suomeen - tekniikan alan valmentava koulutus ja muuntokoulutus

Onko sinulla tekniikan alan tutkinto tai 2-3 vuoden insinöörialan opinnot ulkomaisesta korkeakoulusta? Oletko kiinnostunut ICT-alasta tai konetekniikasta? Insinööriksi Suomeen -koulutuksissa päivität osaamistasi ja voit suorittaa suomalaisen AMK-insinöörin tutkinnon.

Insinööriksi Suomeen -koulutukset

Tekniikan alan korkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille (30 op)
Haku valmentavaan koulutukseen on päättynyt. Vielä voi kuitenkin ilmoittautua verkkototeutuksen erillisille suomen kielen opintojaksoille. Ne soveltuvat kielitaitotasoille B1 - B2.

(Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 1, 3.–28.2.2020) 
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 2, 2.3–1.5.2020 
Tekniikan ala ja suomi toisena kielenä 3, 4.5.–26.6.2020 

Lisätietoja
https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/insinooriksi-suomeen/

Tekniikan muuntokoulutus insinööriksi (AMK)
Maahanmuuttajataustaisille, ulkomailla tutkintonsa suorittaneille insinööreille suunnattu muuntokoulutus alkaa syksyllä 2020. Lisätiedot koulutuksesta ja hakuilmoitus tulevat myöhemmin näille sivuille.

Insinööriksi Suomeen -hanke (ESR)
Insinööriksi Suomeen on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jossa konseptoidaan yhdessä työelämätoimijoiden kanssa uudenlainen opintopolku ja toimintamalli maahanmuuttajataustaisten, ulkomailla koulutuksensa saaneiden insinöörien osaamisen päivittämiseksi. Tavoitteena on hyödyntää jo olemassa oleva osaaminen, rakentaa sen päivittämiseen uusi toimintakonsepti sekä saada siten kasvumuutosaloille lisää työvoimaa. Tarkoituksena ei siis ole suorittaa päällekkäisiä opintoja aiemmin hankitun tutkinnon lisäksi, vaan lisätä todennettavaa täsmäosaamista opiskelijan ja työelämän tarpeisiin perustuen.  Opintopolku vahvistaa ammatillista osaamista ja pätevyyttä, asiantuntijatyössä tarvittavaa kielitaitoa sekä nopeuttaa työllistymistä alueen yrityksiin.

Insinööriksi Suomeen on ESR-rahoitteinen hanke, jonka rahoittajana on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen koordinaattorina toimii Turun ammattikorkeakoulu ja partnereina Turun yliopisto sekä Tampereen ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 1.9.2019 - 31.12.2021.

Lisätietoja
https://insinooriksisuomeen.turkuamk.fi/tietoa-hankkeesta/
projektipäällikkö Mari Tauriainen, puh. 050 598 5718, mari.tauriainen@turkuamk.fi
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

Logot_ESR ja hankekumppanit

 

Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia

Opettajaksi Suomeen - Opettajankoulutukseen valmentavat opinnot maahanmuuttajtaustaisille 40 op

Opettajaksi Suomeen -koulutuksen valmentavassa vaiheessa osallistujat hankkivat itselleen tietoja ja taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopinnoissa ja erityisesti pedagogisten opintojen suorittamisessa.  Koulutukseen sisältyneiden kasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista tuettiin tiiviillä tuutoroinnilla sekä suomen kielen taidon ja akateemisten opiskeluvalmiuksien kehittämisellä (15 op). Valmentava koulutus oli suunnattu ensisijaisesti pedagogisiin opintoihin hakeville, mutta soveltui myös muille kasvatusalasta kiinnostuneille.

Koulutukset toteutettiin vuosina 20122018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja ne olivat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi