Koulutusta ja ohjausta maahanmuuttajataustaisille

Omassa kotimaassa hankittu koulutus ei aina mahdollista työllistymistä suoraan vastaaviin tehtäviin Suomessa. Säännellyissä ammateissa, esimerkiksi opetus- ja terveysdenhuoltoalalla, kelpoisuuden tai ammatinharjoittamisoikeuden on välttämätöntä. Muillakin aloilla vaaditaan jatkuvaa oppimista ja ammattitaidon päivittämistä sekä suomalaisten käytäntöjen omaksumista.

Hankkeissamme ja koulutuksissamme tarjoamme ohjausta, valmennusta ja pätevöittävää koulutusta yhteistyössä Turun yliopiston tiedekuntien ja muiden korkeakoulujen kanssa.

Tervetuloa verkostoomme!

Hankkeet ja koulutukset

Haku auki! - KOROKE - Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien ohjaus- ja kieliklinikka

Korkeakoulutusta vaativissa ammateissa, ammattiin kouluttautumisessa sekä täydennyskoulutuksessa tarvitaan syvällistä kielen osaamista kaikilla kielen osa-alueilla. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien menestyksekäs sijoittuminen omalle alalleen  koulutusta vastaaviin tehtäviin edellyttää kielitaidon lisäksi suomalaisen työelämän ja työnhaun käytäntöjen tuntemusta.

KOROKE-hankkeessa  vahvistetaan korkeakoulutettujen maahanmuuttajien mahdollisuuksia sijoittua työelämään koulutusta vastaaviin tehtäviin ja lisätään heidän osallisuuttaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on luoda  pysyviä toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten korkeakoulutettujen neuvontaan ja ohjaukseen. Hanke on Turun yliopiston suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen ja Brahea-keskuksen yhteinen.

Ohjaukseen ja lyhytkursseille  voivat hakea korkeakoulutetut maahanmuuttajat ja ei-suomenkieliset korkeakouluopiskelijat. Osallistujille tarjotaan yksilöllistä täsmäkielitukea sekä eri alojen akateemista kielitaitoa tukevia ja työelämätaitoja kehittäviä kursseja.

Hanke toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja sen toiminnot ovat osallistujille maksuttomia.

KOROKE-ohjaus Maahanmuuttajien Osaamispisteessä

  • torstaisin klo 12–16
  • Käsityöläiskatu 10, Turku
  • ajanvaraus Osaamispisteen neuvonnasta, sähköpostilla osaamispiste@turku.fi tai puhelimitse 02 262 5072

KOROKE-työnhakukoulutus

  • järjestetään kaksi kertaa lukukaudessa
  • seuraava ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 2. - 26.2.2020 klo 13.00 - 16.30
  • koulutus on suomenkielinen, osallistumisen edellytyksenä vähintään taitotaso A2
  • ryhmään valitaan 12 osallistujaa hakemuksen ja haastattelun perusteella
  • linkki hakulomakkeelle: http://ty.fi/koroke-tyonhaku

Rohkeasti työnhakuun! -esite

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

Haku auki! - VARIANTTI - Maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvattajien pätevöitymiskoulutus

Varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittävä koulutus alkaa ensimmäistä kertaa Turun yliopistossa maaliskuussa 2020. Koulutukseen valitaan henkilöitä, joilla on maahanmuuttajatausta, ulkomailla suoritettu ja Opetushallituksessa ehdollisesti rinnastettu lastentarhanopettajan tutkinto sekä riittävä suomen kielen taito.

Koulutus sisältää osallistujan saaman OPH:n päätöksen mukaiset varhaiskasvatuksen opinnot sekä varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoon sisältyvät kieliopinnot. Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, ja niiden suorittaminen on mahdollista työn ohella. Lähipäivät järjestetään Turussa ja Raumalla. Koulutuksesta vastaavat Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikkö ja Brahea-keskus.

Koulutus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja se on osallistujille maksuton. Matka- ja ruokailukuluista osallistujat vastaavat itse.

Koulutuksen haku päättyy maanantaina 17.2.2020. Valintakoe järjestetään perjantaina 28.2.2020 Turussa.

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi

Katso esite!

Aiemmin toteutettuja hankkeita ja koulutuksia

Opettajaksi Suomeen - Opettajankoulutukseen valmentavat opinnot maahanmuuttajtaustaisille 40 op

Opettajaksi Suomeen -koulutuksen valmentavassa vaiheessa osallistujat hankkivat itselleen tietoja ja taitoja, joita tarvitaan korkeakouluopinnoissa ja erityisesti pedagogisten opintojen suorittamisessa.  Koulutukseen sisältyneiden kasvatustieteen perusopintojen (25 op) suorittamista tuettiin tiiviillä tuutoroinnilla sekä suomen kielen taidon ja akateemisten opiskeluvalmiuksien kehittämisellä (15 op). Valmentava koulutus oli suunnattu ensisijaisesti pedagogisiin opintoihin hakeville, mutta soveltui myös muille kasvatusalasta kiinnostuneille.

Koulutukset toteutettiin vuosina 20122018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella, ja ne olivat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja
suunnittelija Heli Kamppari, puh. 040 182 0875, heli.kamppari@utu.fi