Tietoa Brahea-keskuksesta

Brahea-keskus on Turun yliopiston monitieteinen erillislaitos, jonka tehtävänä on edistää tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Brahea-keskus tuottaa tutkimusperustaisia kehittämis- ja koulutuspalveluja sekä rakentaa yhteyksiä yliopiston tuottaman asiantuntemuksen hyödyntämiseksi niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Keskuksen toiminta perustuu merkittävässä määrin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin.

Brahea-keskus tuottaa monipuolisia maaseudun, kaupunkien ja merenkulun tutkimus- ja kehityspalveluja niin elinkeinoelämälle kuin julkisille organisaatioille. Tutkimuksemme tuottaa monialaista ja käytännönläheistä tietoa. Tutkimustoimintamme pääperiaatteita ovat korkea laatu, asiakaslähtöisyys ja tulosten hyödynnettävyys.

Toimimme yhteistyössä Turun yliopiston oppiainelaitosten kanssa sekä lukuisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja asiantuntijaverkostoissa. Yliopistollinen yhteiskuntavaikuttavuus (YVV) on keskeinen toimintaperiaatteemme.

Brahea-keskus

  • luo yrityksille ja julkisille organisaatioille mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä tutkimusperustaisen toiminnan kautta
  • järjestää merenkulun ja siihen läheisesti liittyvien alojen täydennyskoulutusta, tutkimus- ja asiantuntijapalveluja
  • tarjoaa eri alojen asiantuntijoille mahdollisuuksia osaamisensa uudistamiseen ja syventämiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme ja yhteistyömahdollisuuksista!​​​

Brahea-keskus on yksi viidestä Turun yliopiston erillislaitoksesta ja sen sisällä toimii kaksi yksikköä: Areal Research and Development (ARD) ja Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (MKK).

Brahea-keskus noudattaa laadunhallinnassaan yliopiston yhteisiä käytäntöjä.

Brahea-keskuksen verkkosivuston tietosuojaseloste 24.5.2018