Uutta yrittäjyyttä ja innovaatioita

Brahea-keskuksen yhtenä fokusalueena on toimia uusien yritysten synnyttämiseen tähtäävissä alueiden ja toimialojen kehittämishankkeissa. Henkilöstömme on mm. järjestänyt innovaatioleirejä ja hackathoneja, joiden tarkoituksena on ollut löytää uusia kaupallisia ratkaisuja eri toimialoille. Olemme lisäksi edesauttaneet uuden liiketoiminnan kehittämistä olemalla mukana järjestämässä kiihdytysohjelmia sekä toimimalla niissä asiantuntijoina. Keskus järjestää myös yrittäjyyden opetusta Turun yliopistossa ja kehittämishankkeiden kautta myös ulkomailla.

Keskuksen erikoisalaa on myös tehdä tutkimuksia eri toimialojen taloudellisesta tilanteesta ja kehitysnäkymistä. Esimerkiksi Suomen terveysteknologia-alaa, meriklusteria ja media-alaa kartoittaneet tutkimukset ovat tuoneet kyseisten alojen toimijoille ajankohtaista ja hyödyllistä markkinatietoa.