Verkostot

Brahea-keskuksen asiantuntijat toimivat aktiivisesti tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen verkostoissa.

Elinikäinen oppiminen, jatkuva oppiminen

Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto - University Continuing Education Network Finland (UCEF)

Yliopistojen aikuiskoulutusverkosto UCEF on yliopistojen täydennys- ja aikuiskoulutusyksiköiden kansallinen yhteistyöverkosto, jonka tehtävänä on kehittää yliopistollista aikuiskoulutusta.

UCEFin tavoitteena on vaikuttaa keskeisiin aikuiskoulutuspoliittisiin kysymyksiin. UCEF seuraa ja käsittelee aikuiskoulutusyksiköitä koskevia yhteisiä asioita ja tukee verkoston yhteisiä etuja sekä edistää  aikuiskoulutuksen jatkuvaa kehittämistä. Verkosto toimii yhteistyössä poliittisten päätöksentekijöiden, viranomaisten, ministeriöiden ja keskeisten etujärjestöjen kanssa.

UCEF on perustettu 1990. Sen jäsenistöön kuuluvat 12 yliopiston sekä Maanpuolustuskorkeakoulun aikuiskoulutusyksiköt.

Timo Halttunen Brahea-keskuksesta toimii UCEF-verkoston puheenjohtajana ja Tiina Anttila verkoston pääsihteerinä.

European University Continuing Education Network (eucen)

Eurooppalaisten yliopistojen aikuiskoulutusverkosto eucen edistää jatkuvan oppimisen ja aikuiskoulutuksen kehittämistä. Jäsenenä verkostossa ovat merkittävimmät tiedeyliopistot Euroopassa. Verkosto järjestää vuotuisen tieteellisen konferenssin ajankohtaisista teemoista ja julkaisee sähköistä, vertaisarvioitua open access -tiedejulkaisua eucen eJournal of eULLL. Verkosto toteuttaa myös jäsenyliopistojensa kanssa kehittämishankkeita.

Kari Seppälä Turun yliopistosta toimii eucen-verkoston steering committeen varapresidenttinä.

Nordisk Netværk for Voksnes Læring (NVL)

Pohjoismaat jakavat yhteistä historiaa ja kulttuuria. Yhteistä maille on arvopohja, joka korostaa demokratian ja koulutuksen merkitystä. Pohjoismainen aikuisten oppimisen yhteistyöverkosto edistää elinikäistä oppimista ja tekee aloitteita erityisesti aikuisten koulutusksen ja oppimisen kehittämiseksi. Verkosto toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuudessa ja sen toimintaa koordinoi VIA University College Tanskassa.

Pohjoismainen aikuisten oppimisen verkosto järjestää joka toinen vuosi tieteellisen konferenssin validoinnista eli aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Kansallinen työryhmä toteuttaa vuosittain webinaareja ja muita tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista, kuten koulutuksen digitalisaatiosta, maahanmuuttajien kotoutumisesta ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksesta.

Timo Halttunen Brahea-keskuksesta toimii NVL:n kansallisen oppimisen tunnistamisen verkoston jäsenenä.