Opiskelu yleisen historian oppiaineessa

Yleisen historian koulutus tuottaa kansainvälisen historian asiantuntijoita. Opinnot tarjoavat monipuolisia valmiuksia aloille, jotka edellyttävät eri yhteiskuntien ja kulttuurien tuntemista. Opinnot pätevöittävät myös tiedon analysointiin ja kirjalliseen työskentelyyn liittyviin viestintäalan tehtäviin niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla.

Yleinen historia on suuntautunut vahvasti kansainvälisyyteen. Opetuksemme tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ja analysoida vuorovaikutuksen, kohtaamisten ja konfliktien määrittämää maailmaa. Opetuksen aihepiirejä ovat muun muassa liikkuvuuden, vierauden ja monikulttuurisuuden historia, tiedon ja tieteen historia, ympäristö- ja eläinhistoria, uskonto ja valta. Tutkimuksen kenttä on ajallisesti ja maantieteellisesti rajaamaton, joten opiskelija voi keskittyä häntä kiinnostaviin aikakausiin ja alueisiin.

Yleisen historian opiskelu sisältää monipuolisia oppimismuotoja, joissa opiskelija kartuttaa asiantuntemustaan ja harjaantuu itsenäiseen tiedon tuottamiseen. Maisterintutkinnon suoritettuaan hän pystyy toimimaan asiantuntijana yhteiskunnallisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erilaisten aineistojen ja väitteiden kriittistä analysointia, eettistä arviointia ja luovuutta.

Monipuolinen kansainvälisen historian tuntemus tukee työllistymistä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Yleisen historian maistereita on sijoittunut asiantuntijoiksi viestintä-, museo-, arkisto- ja kulttuurialalle, opettajiksi, tutkijoiksi, hallinto-, suunnittelu- ja koulutustehtäviin sekä kansainvälisiin järjestöihin. Työelämään sijoittumiseen vaikuttaa oma aktiivisuus, omaa osaamista täydentävät sivuaineet ja muu harrastuneisuus.

Yleinen historia muodostaa yhteisen hakukohteen yhdessä arkeologian, kulttuurihistorian ja Suomen historian kanssa. Yleistä historiaa voi hakea opiskelemaan myös maisterivaiheeseen silloin kun hakijalla on aiempi yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto sekä muut vaadittavat aiemmat opinnot. Näiden ohella valitaan opiskelijoita myös avoimen yliopiston kautta. Filosofian maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea tieteelliseen jatkokoulutukseen suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Muutokset opetusjärjestelyissä keväällä 2020 koronavirukseen liittyen (intrassa, vaatii kirjautumisen)