Yhteistyö yleisen historian oppiaineessa

Yleisen historian oppiaine tekee laajaa yhteistyötä niin yliopistoyhteisön sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Läheisiä yhteistyökumppaneitamme ovat oman laitoksen ja tiedekunnan oppiaineet, Turun yliopiston muiden tiedekuntien oppiaineet ja muut suomalaiset yliopistot sekä monialaiset verkostot ja organisaatiot, joissa olemme mukana edistämässä kansainvälisen historian tutkimusta ja merkitystä yhteiskunnassa. Tutkimushankkeet ja yksittäiset tutkijat toimivat lisäksi lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusverkostoissa.

Useat keskeiset yhteistyökumppanimme paikantuvat painopistealueillemme liikkuvuuden ja monikulttuurisuuden, tiedon ja tieteen historian sekä ympäristösuhteen ja ihmisten ja eläinten vuorovaikutuksen historiaan. Liikkuvuuden ja monikulttuurisuuden tutkimuksessa olemme tehneet pitkään yhteistyötä Siirtolaisuusinstituutin kanssa. Myös monitieteinen Pohjois-Amerikan tutkimuksen John Morton –keskus, monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimuksen MCNet-verkosto sekä UTU Global South Network ovat myös keskeisiä yhteistyökumppaneitamme.

Oppiaine on ollut 1990-luvulta lähtien kehittämässä valtakunnallisia matkailuopintoja. Matkailualan monitieteinen opintokokonaisuus (MAVY) tarjoaa eri yliopistoissa opiskeleville eri alojen opiskelijoille tilaisuuden opiskella digitaalisen opetusverkoston kautta matkailualan opintoja. Keskeisiä kotimaisia yhteistyöverkostoja on myös oppiaineesta johdettu Esille. Museo- ja näyttelytutkimuksen forum. Verkoston tavoitteena on koota yliopistoissa, museoissa ja muissa kulttuuri-instituutioissa työskenteleviä eri tieteenalojen tutkijoita kertomaan museoita ja näyttelyitä koskevista ajankohtaisista tutkimushankkeista.

Keskeisiä alueellisia yhteistyökumppaneitamme ovat Turun kaupungin kaupunkitutkimusohjelma sekä Turun museokeskus niin tutkimuksen, opetuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden aloilla. Yleisen historian tutkijat ovat olleet aktiivisesti mukana Turun kaupunginkirjaston ns. vanhan kokoelman tutkimus- ja luettelointihankkeessa.

Turun Historiallinen Yhdistys (THY) on tärkeä historian tutkijoiden, opettajien, opiskelijoiden ja harrastajien yhteistyöfoorumi. Yleinen historia on aktiivisesti mukana Turun historiallisen yhdistyksen organisaatiossa, julkaisutyössä ja suurelle yleisölle suunnatuissa tilaisuuksissa.

Keskeisiä kansainvälisiä kumppaneitamme ovat yhteistyöyliopistot, joiden kanssa oppiaineella on opiskelijavaihtosopimus. Erasmus-järjestelmän puitteissa opiskelijoillamme on mahdollista hakeutua vaihto-opiskelijaksi mm. seuraavissa yliopistoissa: Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona, Espanja), Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (Pariisi, Ranska), Università di Bologna (Bologna, Italia) ja University of Newcastle (Newcastle, Iso-Britannia)

Kansainväliset yhteistyökumppanit ovat tärkeitä tutkijoille ja tutkimushankkeille, joihin voi tutustua yleisen historian Tutkimus- ja yhteystietosivujen kautta.

Yleisen historian oppiaineella on oma arkistoitu kokoelma, joka kuuluu Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon (HKT-arkisto). Tietoja kokoelmasta löydät arkiston Aineistot -sivulta.