Yleisen historian yhteystiedot

Käyntiosoite
Arcanum, 2. krs
Vatselankatu 2, Turku

Postiosoite
Yleinen historia
20014 Turun yliopisto

Opintoasiat
hkt-opintotiimi@utu.fi

Opetus- ja tutkimushenkilökunta

Tutkijat ja jatko-opiskelijat

Emeritukset

Auvo Kostiainen, FT, dos., professori emeritus

Eero Kuparinen, FT, dos., yliopistonlehtori emeritus

Matti Männikkö, FL, lehtori emeritus

Dosentit

Christer Bruun, FT, antiikin historian dosentti

Robert Collis, FT, varhaismodernin Venäjän historian dosentti

Anders Ekström, Ph.D, mediahistorian dosentti

Olavi K. Fält, FT, Japanin historian dosentti

Pertti Grönholm, FT, yleisen historian dosentti

Merja-Liisa Hinkkanen, FT, merihistorian dosentti

Seija Jalagin, FT, kulttuurisen vuorovaikutuksen historian dosentti

Taija Kaarlenkaski, FT, kulttuurisen eläintutkimuksen dosentti

Leila Koivunen, FT, yleisen historian dosentti

Eero Kuparinen, FT, yleisen historian dosentti

Otto Latva, FT, monilajisen historian dosentti

Arto Latvakangas, FT, yleisen historian dosentti

Marko Lehti, FT, kansainvälisten suhteiden historian dosentti

Johanna Leinonen, PhD, monikulttuurisuuden dosentti

Katariina Mustakallio, FT, antiikin historian dosentti

Martti Pärssinen, FT, latinalaisen Amerikan historian dosentti

Tuomas Räsänen, FT, ympäristö- ja eläinhistorian dosentti

Hannu Salmi, FT, yleisen historian dosentti

Tapio Salminen, liikenteen ja kommunikaation historian dosentti

Nora Schuurman, YTT, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen dosentti

Harri Siiskonen, FT, kehitysmaahistorian dosentti

Anna Sivula, FT, yleisen historian dosentti

David Smith, Ph.D, nationalismin ja etnisyyden historian dosentti

Taina Syrjämaa, FT, Italian historian dosentti