Kuntiin tilattavat koulutukset - kielellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen opetus ja toimintakulttuuri

Onko opetusryhmässäsi oppilaita, joiden äidinkieli on muu kuin suomi? Tarvitsevatko oppilaasi tukea suomen kielen oppimisessa, lukemisessa ja kirjoittamisessa? Kaipaatko uutta tietoa ja uusia menetelmiä opetukseesi? Tutustu koulutusten sisältöalueisiin ja tilaa tarpeisiisi sopivin koulutus!

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksella on kehitetty erilaisia koulutuksia ja kurssipaketteja koulujen hankittaviksi. Koulutukset ja kurssipaketit käsittelevät kulttuurista ja kielellistä moninaisuutta eri näkökulmista.

Koulutustarjonta

Mitä kurssipaketit tarjoavat?

Koulujen opetusryhmät monikulttuuristuvat tällä hetkellä entistäkin nopeammin. Samaan aikaan uudet opetussuunnitelmat asettavat opetukselle ja koulujen toimintakulttuurille uusia mahdollisuuksia ja haasteita: erityisesti maahanmuuttajataustaisten oppilaiden opettajilta odotetaan nyt kulttuurisesti ja kielellisesti vastuullista pedagogiikkaa. 

Koulun toimintakulttuurissa tulisi arvostaa ja hyödyntää ympäristön kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta. Opetuksen taas pitäisi tukea oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista sekä luoda pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Kouluilta ja opettajilta edellytetään myös tietoisuutta kaikissa koulun tilanteissa käytetystä kielestä, sillä kielellä on keskeinen merkitys oppimisessa, vuorovaikutuksessa ja identiteettien rakentumisessa.

Koulutusten sisältöalueet

Koulutamme kuntien opetushenkilöstöä monipuolisesti erilaisiin kieli- ja kulttuuritietoisen opetuksen tarpeisiin nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti. Järjestämme kuntanne tarpeen mukaan eri pituisia koulutuksia yhden päivän koulutuksesta pidempikestoisiin kursseihin.

Kurssit räätälöidään aina kunnan tarpeiden mukaisesti.

Tarjoamme koulutuksia seuraavista aihealueista:

  • Tietoa ja taitoa S2-opetukseen
  • Kulttuurisesti vastuullinen pedagogiikka
  • Kielellisesti vastuullinen pedagogiikka
  • Oman äidinkielen tukeminen
Koulutusten hinta

Jokaisen koulutuksen hinta sovitaan erikseen.

Koulutusten tilaaminen

Järjestämme koulutuksia tällä hetkellä ensisijaisesti kuntien tilattaviksi.
Koulutuksista voi tilata joko lyhyemmän, yhden päivän koulutuksen tai pidempikestoisen kurssin.

Kun haluatte tilata räätälöidyn koulutuksen oman kuntanne tarpeisiin, ottakaa yhteyttä, niin voimme yhdessä suunnitella teidän kuntalle henkilöstölle sopivan koulutuksen.


Yhteydenotot:
yliopisto-opettaja Jenni Alisaari
jenni.alisaari@utu.fi
02-333 8898