Tutkimuskeskus CERLI

Oppimisen ja opetuksen  tutkimuskeskuksessa (CeRLI,  Center for Research on Learning and Instruction) tehdään korkeatasoista ja kansainvälisesti suuntautunutta koko elämänkaaren kattavaa tutkimusta.  

CeRLI on laajasti verkostoitunut ja tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia oppimisen ja opetuksen tutkimuksen keskeisten toimijoiden kanssa kansallisesti ja kansainvälisesti.

CeRLI toimii Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen yhteydessä.