Erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmat

Lisäkoulutusohjelmien tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän (työnantajan) tarpeista lähtevä erikoisalojen erityisosaaminen.

Lisäkoulutusohjelmaan voi hakeutua erikoislääkäriksi kouluttautumisen jälkeen. Lisäkoulutus on terveyspalvelujärjestelmän resurssien varassa tapahtuvaa koulutusta. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.