Henkilötietojen käsittely

Noudatamme opiskelijoiden henkilötietojen käsittelyssä yliopiston tietosuojailmoitusta:
Tietosuojailmoitus - opiskelijoiden henkilötietojen käsittely koulutuksen yhteydessä

Ammatillisen jatkokoulutuksen opintohallinnossa käsitellään opiskelijoiden henkilö-  ja opintotietoja opiskelijan opintojen seuraamista ja opintojen tarkoituksenmukaista tarjoamista varten, ja koulutukseen liittyviä dokumentteja arkistoidaan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti. Tietoja käsittelee sellainen henkilökunta, jonka työnkuvaan opiskelijatietojen käsitteleminen kuuluu. Opiskelijatietoja tallennetaan mm. Opsuun ja Nettiopsuun, Exam-tenttienhallintajärjestelmään ja Opintopolku.fi-hakujärjestelmään.

Teoriakoulutuksen sähköiseen hallintajärjestelmään (KOPI) tallennetaan pääkäyttäjien, kurssin ilmoittajien ja teoreettista sisältöa arvioivien vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.