Koulutuspaikat

​Turun yliopisto tekee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja koulutusterveyskeskusten koulutuspaikkasopimukset pääsääntöisesti oman ERVA-alueensa toimipaikkojen kanssa. Alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkäri- ja/tai erikoishammaslääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka.

Kevään ja kesän 2019 aikana yliopisto on tiedottanut erikoistuvia sekä YEK:ssa olevia lääkäreitä ja heidän ohjaajiaan ja kouluttajiaan siitä, että 1.8.2019 alkaen solmitut työsuhteet hyväksytään erikoistumispalveluksi vain terveyskeskuksissa, jotka ovat solmineet valtakunnallisen koulutussopimuksen yleislääketieteen koulutuksesta yliopiston ja sairaanhoitopiirin kanssa.

 
Yliopistosairaalan ulkopuolista koulutuspaikkaa koskeva koulutuspaikkasopimus
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön ja koulutuspaikan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika, kouluttajat, erikoistuvien määrä, sekä valmiudet, jotka koulutettavien tulee saavuttaa palvelun aikana
 • Kaikille koulutuspaikassa erikoistuville tulee nimetä henkilökohtainen kouluttaja
 • Erikoistuvan edistymistä tulee seurata muodollisen seurantajärjestelmän avulla (esim. lokikirja, säännöllinen arviointi)
 • Koulutuspaikkasopimus voidaan solmia määräajaksi tai toistaiseksi. Erikoisalan vastuuhenkilön tulee seurata koulutuspaikan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa koulutusoikeuksia harkitaan uudelleen.
 • Ulkopuolisen koulutuspaikan hyväksymisestä päättää tiedekunta erikoisalan vastuuhenkilön esityksestä.
 • Koulutuspaikaksi hyväksytyn sairaalan tai terveyskeskuksen tulee osallistua yliopiston järjestämään arviointiin.

Lomakkeet

Henkilökohtainen koulutussopimus
 • Käytetään, kun ei ole tarkoituksenmukaista solmia pysyvää koulutuspaikkasopimusta
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön, koulutuspaikassa olevan kouluttajan ja erikoistuvan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika ja henkilökohtainen yksilöity koulutussuunnitelma
 • Sopimus tulee liittää koulutustodistushakemukseen valmistumisvaiheessa

Lomakkeet