Koulutuspaikat

​Turun yliopisto tekee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen ja koulutusterveyskeskusten koulutuspaikkasopimukset pääsääntöisesti oman ERVA-alueensa toimipaikkojen kanssa. Alueen ulkopuolella olevasta toimipaikasta voidaan hyväksyä palvelua, mikäli se on jonkin muun erikoislääkäri- ja/tai erikoishammaslääkärikoulutusta tarjoavan yliopiston hyväksymä koulutuspaikka.

Kevään ja kesän 2019 aikana yliopisto on tiedottanut erikoistuvia sekä YEK:ssa olevia lääkäreitä ja heidän ohjaajiaan/kouluttajiaan siitä, että 1.8.2019 alkaen solmitut työsuhteet hyväksytään erikoistumispalveluksi vain terveyskeskuksissa, jotka ovat solmineet valtakunnallisen koulutussopimuksen yleislääketieteen koulutuksesta yliopiston ja sairaanhoitopiirin kanssa.

 
Yliopistosairaalan ulkopuolista koulutuspaikkaa koskeva koulutuspaikkasopimus
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön ja koulutuspaikan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika, kouluttajat, erikoistuvien määrä, sekä valmiudet, jotka koulutettavien tulee saavuttaa palvelun aikana
 • Kaikille koulutuspaikassa erikoistuville tulee nimetä henkilökohtainen kouluttaja
 • Erikoistuvan edistymistä tulee seurata muodollisen seurantajärjestelmän avulla (esim. lokikirja, säännöllinen arviointi)
 • Koulutuspaikkasopimus voidaan solmia määräajaksi tai toistaiseksi. Erikoisalan vastuuhenkilön tulee seurata koulutuspaikan toiminnassa tapahtuvia muutoksia. Tarvittaessa koulutusoikeuksia harkitaan uudelleen.
 • Ulkopuolisen koulutuspaikan hyväksymisestä päättää tiedekunta erikoisalan vastuuhenkilön esityksestä.
 • Koulutuspaikaksi hyväksytyn sairaalan tai terveyskeskuksen tulee osallistua yliopiston järjestämään arviointiin.

Lomakkeet

Henkilökohtainen koulutussopimus
 • Käytetään, kun ei ole tarkoituksenmukaista solmia pysyvää koulutuspaikkasopimusta
 • Sopimuksen sisällöstä sovitaan erikoisalan vastuuhenkilön, koulutuspaikassa olevan kouluttajan ja erikoistuvan kesken
 • Sopimuksesta tulee käydä ilmi hyväksyttävä koulutusaika ja henkilökohtainen yksilöity koulutussuunnitelma
 • Sopimus tulee liittää koulutustodistushakemukseen valmistumisvaiheessa

Lomakkeet