Ohjeet hakemiseen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta

Haku- ja valintamenettely pähkinänkuoressa:

- Haku kahdesti vuodessa: syyskuussa ja helmikuussa Opintopolku.fi
- Hakijoiden alkupisteytys työkokemuksen ja tieteellisen kokemuksen perusteella
- Alkupisteytyksessä menestyneet haastatellaan (30-45 min strukturoitu yksilöhaastattelu)
- Alkupisteet + haastattelupisteet = Valinnan tulos

Seuraava hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen on syyskuun alussa. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintaperusteet ja aloituspaikkamäärät

Johtokunta on vahvistanut syksyn 2020 ja kevään 2021 hakukierroksille avattavat Turun yliopiston aloituspaikkamäärät

Valintaperusteista löydät mm. seuraavat tiedot:
- valintamenettelyn kokonaisuus (alkupisteytys, haastattelu, koejakso)
- hakukelpoisuuden osoittaminen
- hakuprosessi Opintopolku –portaalissa
- valintamenettelyn aikataulu
- opinto-oikeuden myöntäminen
- valinnan oikaisumenettely

Valintaperusteet syksylle 2020 ja keväälle 2021

Valintojen aikataulu ja tulokset, syksy 2020

Syyskuu

Hakuaika 1.9.2020 klo 8:00 - 14.9.2020 klo 15:00. Opintopolku.fi

Lokakuu 1. Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.
2. Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta tiedon.
3. Haastattelukutsut lähetetään alkupisteytyksessä menestyneille
Marraskuu Haastattelut 6.-20.11.
- Haastattelukutsut lähetetään n. kaksi viikkoa ennen haastattelua
- ERIKOISALAKOHTAISET HAASTATTELUAJAT julkaistaan myöhemmin tässä.
Joulukuu Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 17.12.2020
Tammikuu

1. Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan Opintopolussa viimeistään 4.1.2021 klo 23:59. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.
2. Oikaisupyynnöt tiedekuntaan viimeistään 4.1.2021 klo 15:00.
3. Oman alkupiste-erittelyn ja haastatteluarvioinnin yhteenvedon tilaaminen 17.12.2020-4.1.2021

Päätökset oikaisupyyntöihin.

Valintojen aikataulu ja tulokset, kevät 2021

Syyskuu Hakuaika 1.2.2021 klo 8:00 - 15.2.2021 klo 15:00. Opintopolku.fi
Lokakuu 1. Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.
2. Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta tiedon.
3. Haastattelukutsut lähetetään alkupisteytyksessä menestyneille
Marraskuu Haastattelut
- Haastattelukutsut lähetetään n. kaksi viikkoa ennen haastattelua
Joulukuu Valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 27.5.2021
Tammikuu

1. Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan Opintopolussa viimeistään 12.6.2021 klo 23:59. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.
2. Oikaisupyynnöt tiedekuntaan viimeistään 12.6.2021 klo 15:00.
3. Oman alkupiste-erittelyn ja haastatteluarvioinnin yhteenvedon tilaaminen 27.5.-12.6.2021

Päätökset oikaisupyyntöihin.

 

Hakija tarvitsee seuraavat liitteet, mikäli hän haluaa vedota niihin haussa:
  • Lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkintotodistus, mikäli tutkinto on suoritettu ulkomailla
  • Todistus itsenäisistä ammatinharjoittamisoikeuksista Suomessa (Valviran päätös) ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa todistus myös osalaillistuksesta (laillistus, joka seurannut välittömästi HLL-tutkinnon jälkeen)
  • Todistus suoritetusta tohtorintutkinnosta
  • Yliopiston läsnäolotodistus, josta käy ilmi tohtorintutkinnon suoritusoikeus
  • Tieteelliset artikkelit
  • Motivaatiokirje(et)
  • Työtodistukset, joissa tulee näkyä kaikki tiedot keskeytyksistä tai poissaoloista, tai maininta siitä, ettei niitä ole. Todistuksista tulee ilmetä henkilötiedot, työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä, osa-aikaisuusprosentti tai keskimääräinen viikkotyöaika sekä mahdolliset poissaolot ja keskeytykset.
  • Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa hakijan listaus koulutuksista viimeisen kolmen vuoden aikana sekä yhteenvedossa mainittujen täydennyskoulutusten osallistumistodistukset. Listaukseen tulee liittää seuraavat tiedot: koulutuksen nimi, koulutuksen paikka, koulutuksen päivämäärä, koulutuksen järjestäjä ja koulutuksen tuntimäärä.
  • Todistus aikaisemmin suoritetusta erikoislääkärin tai erikoishammaslääkärin koulutuksesta, mikäli sellainen on.
  • Erikoishammaslääkärikoulutuksen haussa todistus voimassaolevasta erikoishammaslääkärin opinto-oikeudesta, mikäli sellainen on.