Oman erikoisalan valinta

Erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisesta koordinaatiosta ja strategisesta ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön alainen koordinaatiojaosto. Koordinaatiojaosto on teettänyt selvityksiä erikoisalakohtaisesta erikoislääkärien- ja erikoishammaslääkärien koulutustarpeesta. Selvitysten perusteella valtakunnallinen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritilanne ei ole tasapainossa. Monilla aloilla on pulaa erikoisosaajista samanaikaisesti kun toisilla aloilla työvoimaa on jo liikaakin. Tilanne myös vaihtelee alueittain. Omaa erikoisalaa valitessa kannattaa tutustua koulutustarveselvitykseen ja Lääkäriliiton tuottamaan tilastotietoon:

Lääketieteellisten yliopistojen yhteinen valintamenettely on ollut käytössä 1.1.2019 alkaen. Tilastotietoa aloituspaikka- ja hakijamääristä sekä pisterajoista.

Suomen Lääkäriliitto on kehittänyt erikoisalan valintaa tukemaan myös Lääkärin erikoisalan valintakoneen:
Erikoisalani.fi –sivustolta löytyy myös muuta erikoisalan valintaa tukevaa materiaalia.

Turun yliopiston työelämäpalvelujen uraohjaus - Rekry

Erikoisalan valinta on yksi uraan liittyvistä päätöksentekotilanteista. Turun yliopiston työelämäpalvelut Rekry palvelee sinua tarjoamalla henkilökohtaista uraohjausta. Uraohjauskeskustelussa voit pohtia Rekryn asiantuntijan kanssa omiin motiiveihisi, arvoihisi ja vahvuuksiisi perustuen eri vaihtoehtoja ja saat tukea urasuunnitelman laatimiseen. Saat myös tietoa eri alojen työllistymisnäkymistä tulevaisuudessa. Voit varata uraohjausajan lähettämällä sähköpostia rekry@utu.fi.

Yhteystiedot - Rekry, Turun yliopiston työelämäpalvelut

Erikoisalan valintaan liittyviä kysymyksiä

Joillekin opiskelijoille oman erikoisalan valitseminen on helppoa ja he tietävät tarkalleen jo ennen lääkärikoulutusta, minkä alan tulevat valitsemaan myöhemmin. Osalle urapolut aukeavat peruskoulutuksen aikana, mutta joillekin päätös siitä, mille alalle haluaa erikoistua, on vaikeampi.

Urapolun valinnalla on suuri vaikutus sekä ammatilliseen että henkilökohtaiseen elämääsi, joten on hyvin tärkeää pohtia päätöstä huolella. Se, kuinka tämän päätöksen teet, riippuu persoonallisuudestasi ja taidoistasi, siitä mitä haluat työltäsi sekä esimerkiksi siitä, kuinka paljon haluat vastuuta. Muita huomioonotettavia seikkoja ovat mm. haluatko paljon suoria potilaskontakteja vai enemmän mahdollisuuksia tutkimuksen tekoon. On siis erittäin tärkeää olla rehellinen itselleen ja muodostaa realistisia tavoitteita tulevaisuuden ammatista.

Alla on kysymyksiä, joita voit käyttää apuna pohtiessasi omaa erikoistumisalaasi:

 • Oletko ihmisläheinen?
 • Kuinka kauan olet valmis kouluttautumaan?
 • Mitkä olivat alkuperäiset tavoitteesi, kun pääsit opiskelemaan lääketieteelliseen tiedekuntaan? Ja ovatko ne edelleen tavoitteitasi?
 • Haluaisitko työskennellä tietyn potilasryhmän kanssa?
 • Millainen elämäntapa on sinulle tärkeä?
 • Tarvitsetko paljon vaihtelevuutta tai joustavuutta?
 • Kuinka suoriudut stressitilanteessa?
 • Missä näet itsesi työskentelemässä?
 • Millaisessa paikassa haluaisit työskennellä?
 • Mikä lääketieteen alue kiinnostaa sinua eniten?
 • Onko jokin ala (alan tietyt tilanteet tai potilaat), joka tekee olosi epämukavaksi?
 • Mitä taitojasi arvostat eniten ja miten ne liittyvät miettimääsi alaan?

Erikoisalaa koskevia kysymyksiä, joita voit pohtia

 • Mitkä ovat koulutuksen tavoitteet ja kuinka pitkä koulutus on?
 • Minkä tyyppisiä potilaita erikoisalalla kohtaisit?
 • Kuinka paljon suoraa potilaskontaktia erikoisalalla on? Onko kontakti pitkäkestoista vai enemmänkin konsultaatiota?
 • Millaisia taitoja alalla tarvitaan?
 • Millaista tutkimusta erikoisalaan liittyy?
 • Erikoisalan vahvuudet ja heikkoudet?
 • Millainen koulutustarve ja työllisyystilanne erikoisalalla on tulevaisuudessa?
 • Kuinka erikoisala tulee muuttumaan seuraavien vuosikymmenien aikana?
 • Mitä muuta jatkokoulutusta erikoisalaan liittyy?

Lisäksi voit keskustella erikoisalalla toimivien ammattilaisten kanssa ja kysyä esimerkiksi mitä neuvoja he antaisivat kollegalle, joka on hakemassa samalle erikoisalalle. Voit myös kysyä heidän mielipidettään siitä, miten erikoisala muuttuu tulevaisuudessa. Älä kiirehdi päätöksesi kanssa, vaan tutki vaihtoehtojasi huolella ja käytä hyödyksesi erilaisia uraohjauksen materiaaleja.