Ammatillisen jatkokoulutuksen opinto-oppaat

Turun yliopiston erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusten opinto-oppaiden alkuosassa on kuvattu kaikkia erikoisaloja koskevat yleiset koulutusvaatimukset. Oppaiden loppuosa sisältää erikoisalakohtaiset opetussuunnitelmat. Erikoistuvan lääkärin ja hammaslääkärin edellytetään tutustuvan yleisiin koulutusvaatimuksiin ja oman erikoisalansa vaatimuksiin. Henkilökohtaisen koulutussuunnitelman tulee olla koulutusvaatimusten mukainen.

Erikoisalojen vastuuhenkilöt

Valtakunnallisen kuulustelun kirjallisuusvaatimukset

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kuulustelussa noudatetaan aina viimeisimpiä kuulusteluvaatimuksia riippumatta siitä minä vuonna erikoistuva on opinto-oikeutensa saanut. Kirjallisuusvaatimuksia päivitetään n. kahden vuoden välein.
Kirjallisuusvaatimukset löytyvät valtakunnallisilta kuulustelun nettisivuilta.