Osaamisperustainen koulutus

Osaamisperustaisessa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa koulutuksen sisältö, toteuttamistapa ja osaamisen arviointi järjestetään suunnitelmallisesti; tavoitteena on valmius menestyksekkääseen toimimiseen erikoislääkärin (erikoishammaslääkärin) tehtävissä.

Osaamisperustaisuus

Osaamisperustaisessa koulutuksessa keskiössä ovat käytännön työn havainnoinnin perusteella annettu oppimista tukeva palaute sekä todettu osaamistavoitteiden saavuttaminen. Osaamisperustainen erikoislääkärikoulutus on oppijalähtöistä ja linjakasta: Opinto-oppaaseen kirjattavat osaamistavoitteet sisältävät kuvauksen keskeisimmistä kunkin alan erikoislääkäriltä vaadittavista tiedoista, taidoista ja valmiuksista. Osaamistavoitteet ilmaistaan sellaisessa muodossa, että saavutettu osaaminen voidaan käytännössä havaita ja todentaa. Lisäksi koulutuksen toteuttamistapa ja osaamisen arviointi suunnitellaan osaamistavoitteiden saavuttamista tukeviksi. Laaja-alaista asiantuntijuutta ja jatkuvaa oppimista korostavan osaamisperustaisen erikoislääkärikoulutuksen perimmäinen tavoite on varmistaa potilaiden turvallinen, laadukas ja ajanmukainen hoito.

Valtakunnallinen kehittämistyö

Osaamisperustaisen erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittäminen liittyy sosiaali- ja terveysministeriön toimenpideohjelmaan ja sitä toteutetaan valtakunnallisesti kaikkien erikoislääkärikoulutusta tarjoavien yliopistojen yhteistyönä. Ensimmäisiä konkreettisia muutoksia ovat 2019 käyttöön otettu erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen valtakunnallinen valintamenettely ja sähköiset tentit. Seuraavissa vaiheissa kehittämisen kohteena ovat mm. koulutuksen osaamisperustaisuus, opiskelijoiden ohjaus ja sujuvat koulutusväylät, sekä koulutuksen laadun seuranta.

Toiminta Turun yliopistossa

Turun yliopistossa erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittämisen keskeisiä toimijoita ovat lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (pj professori Liisa Lehtonen), tiedekunnan koulutuspäällikkö Kirsi Puomila ja erikoislääkärikoulutuksen kehittämisen koordinaattorit LT, dosentti Mika Martikainen ja LT Anna Pärtty. Turun yliopiston valtakunnallisia vastuualueita ovat erikoishammaslääkärikoulutuksen kehittäminen ja erikoislääkärikoulutuksen osaamisperustaisuus (yhdessä Helsingin yliopiston kanssa), erityisesti kouluttajien kouluttamisen osalta.