Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetusmuutoksen 55/2020 mukaiseen koulutukseen

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta koskeva asetusmuutos 55/2020 astui voimaan 1.2.2020.

Uudet erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opetussuunnitelmat on laadittu STM:n asetusmuutoksen 55/2020 mukaan ja ne koskevat kaikkia 1.2.2020 jälkeen opinto-oikeuden saaneita. Tätä aiemmin opinto-oikeuden saaneet erikoistuvat suorittavat koulutustaan asetuksen 56/2015 mukaan ja voivat jatkaa erikoistumista tämän asetukseen perustuvan koulutusrakenteen mukaan siirtymäkauden loppuun eli 31.12.2029 saakka. Erikoistuvilla on aina oikeus hakemuksesta siirtyä suorittamaan koulutustaan uusimman opetussuunnitelman mukaisesti.

Huomaathan, että sinulla ei ole kiirettä siirtyä uuteen koulutusohjelmaan heti syksyllä 2020. Voit rauhassa miettiä siirtymistä, sen hyötyjä ja haittoja koulutuksesi suorittamisen kannalta. Siirtyminen uuden asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan on sitovaa eikä sitä voi peruuttaa. Alla on koottuna toimintaohjeet koskien mahdollista siirtymistä uuteen koulutusohjelmaan. Siirtymisen ilmoittamislomake löytyy Lomakkeet-sivulta.

Siirtymisen säännöt
  • Jos olet saanut opinto-oikeuden ennen 1.2.2020, sinun on siirtymäaikana mahdollista suorittaa erikoistumiskoulutuksesi vanhan asetuksen mukaisen koulutusrakenteen mukaisesti. Vanhan asetuksen mukainen koulutus tarkoittaa sitä koulutusta, joka on ollut voimassa opinto-oikeutesi myöntämishetkellä, tai sitä koulutusta, johon olet jo aiemmin siirtynyt. Siirtymäaika päättyy 31.12.2029.
  • Siirtyminen vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetuksen mukaiseen koulutusohjelmaan tapahtuu lomakkeella.
  • Ennen kuin teet päätöksen siirtymisestä uuden asetuksen (55/2020) mukaiseen koulutukseen, perehdy huolella uuden asetuksen mukaisiin erikoisalakohtaisiin opetussuunnitelmiin ja niitä koskeviin yleisiin koulutusvaatimuksiin. Siirtyminen on sitovaa. Kun olet siirtynyt uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen, et voi enää palata suorittamaan erikoistumiskoulutustasi vanhan asetuksen mukaisesti.
  • Koejakso koskee aina vain 1.1.2019 alkaen opinto-oikeuden saaneita erikoistuvia. Ennen 1.1.2019 opinto-oikeuden saaneet vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta siirtyvät erikoistuvat eivät suorita koejaksoa.
  • Uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen siirtymisessä huomioidaan suoritusten vanheneminen seuraavasti: koulutukseen kuuluva käytännön työkokemus sekä teoriakoulutus vanhenevat 10 vuodessa; pakollinen ja kaikille erikoisaloille yhteinen 9 kuukauden terveyskeskustyö ei vanhene, mutta 9 kuukauden ylimenevältä osalta terveyskeskustyö vanhenee 10 vuodessa; valtakunnallinen kuulustelu vanhenee 4 vuodessa. Suoritukset eivät saa olla todistusta haettaessa vanhentuneita.
  • Opinto-oikeuden pituus on 10 vuotta (EL-koulutuksessa) tai 6 vuotta (EHL-koulutuksessa) siitä lähtien, kun erikoistuva siirtyy vanhan asetuksen mukaisesta koulutuksesta uuden asetuksen mukaiseen koulutukseen.
Vanhan ja uuden asetuksen mukaisen koulutuksen keskeisimmät erot

Vanhan asetuksen mukainen koulutus

Uuden asetuksen mukainen koulutus
Aikaperustaisuus:
Koulutuksen kesto on 5 tai 6 vuotta (EL-koulutus) tai 3 vuotta (EHL-koulutus)
Osaamisperustaisuus:
EL-koulutuksen pituus on vähintään 5 vuotta täyspäiväisesti suoritettuna; EHL-koulutuksen pituus on vähintään 3 vuotta täyspäiväisesti suoritettuna
50:50-sääntö:
Koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa
1+1-sääntö:
EL-koulutus: Vähintään 1 vuosi on suoritettava yliopistosairaalassa ja vähintään 1 vuosi sen ulkopuolella (9 kk terveyskeskuskoulutusjakson lisäksi)
Kuulustelu on osa EL/EHL-koulutusta

Kuulustelun järjestämisestä päättää erikoisala valtakunnallisesti

Erikoisalakohtainen opetussuunnitelma opinto-oikeuden myöntämisajankohdan mukaan

Opinto-opas 1.8.2020 alkaen

Ennen 1.1.2019 myönnetyt opinto-oikeudet ovat voimassa toistaiseksi Opinto-oikeus myönnetään EL-koulutuksessa 10 vuodeksi, EHL-koulutuksessa 6 vuodeksi
Siirtymäajat erikoistuville, jotka päättävät jatkaa koulutuksen suorittamista vanhan asetuksen mukaan
  • Asetuksen 316/2003 mukaisessa erikoishammaslääkärikoulutuksessa olevat voivat jatkaa erikoistumista siirtymäajan loppuun eli 31.12.2020 saakka.
  • Asetuksen 678/1998 (muutettu asetuksilla 1343/2002 ja 401/2007) mukaisessa erikoislääkärikoulutuksessa olevat voivat jatkaa erikoistumista siirtymäajan loppuun eli 31.12. 2022 saakka.
  • Asetuksen 56/2015 mukaisessa koulutuksessa olevat voivat jatkaa erikoistumista tämän asetukseen perustuvan koulutusrakenteen mukaan siirtymäkauden loppuun eli 31.12.2029 saakka.

Jos olet epävarma siitä, minkä asetuksen mukaan suoritat erikoistumistasi, voit tarkastaa asian opiskelijarekisteristä omista henkilötiedoistasi.

Huomaathan, että siirtymäajan päätyttyä sinut siirretään automaattisesti suorittamaan koulutustasi uuden asetuksen (55/2020) mukaisesti, jolloin opinto-oikeuden pituus on erikoislääkärikoulutuksessa 10 vuotta ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa 6 vuotta.