Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus (YEK)

YEK-vaiheen lääkärin tulee suorittaa koulutusyksikön hyväksymä tai järjestämä vähintään 16 tunnin terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään perehdyttävä kurssimuotoinen koulutus.

Kurssit

Yleislääketieteen oppiaine järjestää vuosittain Kelan kanssa kaksi koulutuspäivää, joihin osallistuminen voidaan lukea hyväksi yleislääketieteen erityiskoulutuksessa vaadittavaan teoreettiseen koulutukseen (16 tuntia).
 
Lisäksi yleislääketieteen oppiaine on järjestänyt yhdessä Medimercin kanssa vuosina 2012-2016 YEK-koulutuksen aiheena Juridiikka lääkärin työssä.
 
Suoritukset löytyvät Nettiopsusta.
 
Ajanjaksolla 2012-2016 suoritetusta kolmesta eri sisältöisestä YEK -teoriakoulutuksesta (Sairausvakuutus, Sosiaalivakuutus, Juridiikka lääkärin työssä) hyväksytään 1 opintopiste moniammatillisen johtamiskoulutuksen teoriaopintoihin.
Koulutukset

KEVÄT 2021

Sosiaalivakuutus, lähiopetuspäivä perjantaina 19.3.2021 toteutetaan etäkoulutuksena Zoom -sovelluksen avulla klo 9 - 14.

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa menestyksellisesti käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.

Viimeinen ilmoittautumispäivä perjantaina 19.2.2021 klo 16 mennessä.

Ilmoittautumislinkki

Kurssin ohjelma

_____________________________________________________________

SYKSY 2020

Sairausvakuutus, lähiopetuspäivä perjantaina 20.11.2020 toteutetaan etäkoulutuksena Zoom -sovelluksen avulla klo 9-13.

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia sairausvakuutukseen liittyviä asioita kuten matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa ja työkykyä. Lisäksi käsitellään valtion rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

Kurssin ohjelma

Viimeinen ilmoittautumispäivä perjantaina  23.10.2020 klo 16 mennessä.

__________________________________________________________

Kevät 2020:

Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä, lähiopetuspäivä perjantaina 27.3.2020, klo 9-15, Säätiösali, Medisiina D, Kiinanmyllynkatu 10.

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa menestyksellisesti käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.

Verkkotyöskentely Moodle -oppimisympäristössä alkaa 28.2.2020. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien. Lähiopetuspäivänä perjantaina 27.3.2020 käsitellään asiantuntijoiden johdolla osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käytyä pohdintaa.

Viimeinen ilmoittautumispäivä kurssille 21.2.2020 klo 16 mennessä. Ilmoittautumisaika on päättynyt.
 

____________________________________________________________________

Syksy 2019

Sairausvakuutus, lähiopetuspäivä perjantaina 22.11.2019, klo 9-15 Osmo Järvi -luentosali, Medisiina, Kiinamyllynkatu 10

Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa käytännön työssä vastaan tulevia sairausvakuutukseen liittyviä asioita kuten matkakorvauksia, lääkekorvauksia, sairauspäivärahaa ja työkykyä. Lisäksi käsitellään valtion rajat ylittävään terveydenhuoltoon liittyviä kysymyksiä.

 

Viimeinen ilmoittautumispäivä perjantaina  25.10.2019 klo 16 mennessä.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

_____________________________________________________________________

Kevät 2019: Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä, lähiopetuspäivä perjantaina 22.3.2019, klo 9-15, Säätiösali, Medisiina D, Kiinanmyllynkatu 10.

Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujan valmiuksia hoitaa menestyksellisesti käytännön työssä vastaan tulevia vammaisetuuksiin, kuntoutukseen ja työkyvyn arviointiin liittyviä asioita. Kurssi koostuu verkko-opiskelusta ja lähiopetuspäivästä. Kurssin laajuus on yhteensä 8 tuntia.

Verkkotyöskentely Moodle -oppimisympäristössä alkaa 25.2.2019. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista jokaisena kurssiviikkona heti alusta lähtien. Lähiopetuspäivänä perjantaina 22.3.2019 käsitellään asiantuntijoiden johdolla osallistujien esille tuomia ongelmatapauksia sekä syvennetään verkossa käytyä pohdintaa.

Aiemmat koulutukset
Syksy 2019: Sairausvakuutus, 22.11.2019
Kevät 2019: Sosiaalivakuutus - miten edistän potilaani pärjäämistä, 22.3.2019
Syksy 2018: Sairausvakuutus, 29.11.2018
Kevät 2018: Sosiaalivakuutus, 15.3.2018
Syksy 2017: Sairausvakuutus, 22.11.2017
Kevät 2017: Miten tuen pärjäämistä työssä ja kotona, 21.3.2017
Syksy 2016: Sairausvakuutus, 30.11.2016