Toimikunnat

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunnan (AJT) tehtävänä on vastata ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisestä ja koordinoinnista Turun yliopiston vastuualueella. Toimikunta käsittelee erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen liittyviä asioita, ohjaa koulutuksen käytännön toteutumista ja vastaa yleislääketieteen erityiskoulutuksesta ja erikoislääkärien lisäkoulutusohjelmista.

Tiedekunnan ammatillinen jatkokoulutus on kaikilla erikoisaloilla tutkimukseen perustuvaa, korkeatasoisen laadun kriteerit täyttävää ja valtakunnallisesti kilpailtua. AJT:lla on keskeinen rooli tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen strategisen toimintasuunnitelman toteutumisen koordinoinnissa. Strateginen toimintasuunnitelma tarkastetaan vuosittain.

Strateginen toimintasuunnitelma vuosille 2021-2025

Kokoonpano 1.4.2018 - 31.3.2022 välisenä toimikautena:

 • professori Liisa Lehtonen, AJT:n puheenjohtaja
 • dekaani Pekka Hänninen
 • varadekaani Markus Juonala
 • professori Hanna Thorén, erikoishammaslääkärikoulutuksen edustaja, AJT:n varapuheenjohtaja
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja, Medimerc
 • professori Jaakko Rinne, erikoislääkärikoulutus,
  pienen erikoisalan edustaja
 • apulaisprofessori Timo Laitio, erikoislääkärikoulutus,
  suuren erikoisalan edustaja
 • professori Matti Laato, erikoislääkärikoulutus,
  pienen/suuren erikoisalan edustaja
 • kliininen opettaja Veera Veromaa, yleislääketieteen edustaja
 • dosentti Mika Martikainen, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL, LT Anna Pärtty, koulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • ylilääkäri Eija Vaula, Satakunnan keskussairaalan edustaja
 • professori Risto Tertti, Vaasan keskussairaalan edustaja
 • Teemu Munter, erikoistuva lääkäri
 • Anselm Tamminen, erikoistuva lääkäri

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta

Alueelliset neuvottelukunnat toimivat yliopistojen yhteydessä alueellisina yhteistyöeliminä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen määrällisessä ja laadullisessa kehittämisessä.

Lisäksi alueelliset neuvottelukunnat tekevät selvitykset koulutuspaikkojen saatavuudesta sekä antavat lausunnot yliopistolle koskien poikkeuspäätöstä yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta.

Neuvottelukunnissa ovat edustettuina yliopisto sekä sen vastuualueen yliopistollinen keskussairaala, sairaanhoitopiirit, perusterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, aluehallintovirasto ja opiskelijat.

Jäsenet 1.4.2018-31.8.2022

 • dekaani Pekka Hänninen, neuvottelukunnan puheenjohtaja
 • professori Liisa Lehtonen, ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja
 • dosentti Mika Martikainen, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • EL, LT Anna Pärtty, ammatillisen jatkokoulutuksen kehittämisen koordinaattori
 • kliininen opettaja Heli Halava, moniammatillisen johtamiskoulutuksen edustaja
 • johtajaylilääkäri Mikko Pietilä, VSSHP, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • tj. Sirpa Rantanen, EPLL, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin / TYKS:n edustaja
 • johtava työterveyslääkäri, Sinikka Haakana, Terveystalo
 • ylilääkäri Päivi-Leena Honkinen, Turun kaupungin avosairaanhoito, perusterveydenhuollon edustaja
 • professori Timo Närhi, suun terveydenhuollon edustaja
 • lääninlääkäri Maria Raitakari, aluehallintovirasto AVI:n edustaja
 • Teemu Munter, erikoistuva lääkäri
 • Anselm Tamminen, erikoistuva lääkäri
 • ylilääkäri Eija Vaula, Satakunnan keskussairaalan edustaja
 • johtajaylilääkäri, Vaasan keskussairaalan edustaja
 • professori Sakari Suominen, sote-asiat

Toimikunnan valmistelijana toimii ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

Lääketieteellisen tiedekunnan johtokunta

Johtokunta hyväksyy ammatillisen jatkokoulutuksen koulutusvaatimukset, opetussuunnitelmat ja opiskelijavalintaperusteet, sekä ratkaisee tiedekunnan kannalta laajakantoiset ja periaatteelliset asiat.

Ammatillisen jatkokoulutuksen asiat valmistelee johtokunnan käsittelyyn ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö.

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta

Valtakunnallinen ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta (VAJT) on lääketieteellistä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta antavien yliopistojen yhteistyöelin. Sen päätehtävänä on suunnitella ja koordinoida erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutusta Suomessa, ja viedä eteenpäin valtakunnallisten koulutusuudistusten valmistelua.

VAJT:n tehtäviä ovat mm. el-/ehl-koulutuksen toimenpideohjelman edellyttämä yliopistojen vastuulla oleva valmistelutyö, yhteydenpito sidosryhmiin sekä muut valtakunnallista yhteistyötä edellyttävät asiat, jotka liittyvät el-/ehl-koulutukseen. VAJT tekee valtakunnallisia esityksiä lääketieteellisten tiedekuntien päättäville elimille niistä el-/ehl-koulutukseen liittyvistä asioista, joissa tiedekunnilla on päätösvalta. VAJT:n jäsenet edustavat yliopistoja myös valtakunnallisessa koordinaatiojaostossa, joka STM:n alaisuudessa ohjaa el-/ehl-koulutuksen kehittämistä.

Kunkin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutustoimikunnan puheenjohtaja, erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikoulutuksesta vastaava opintohallinnon valmistelija sekä erikoislääkärikoulutuksen koordinaattorit edustavat yliopistoaan VAJT:ssa. Turun yliopistosta jäseninä ovat TY:n AJT:n puheenjohtaja, professori Liisa Lehtonen, ehl-koulutuksen edustajana professori Hanna Thorén, opintohallinnon valmistelijana koulutuspäällikkö Kirsi Puomila ja koordinaattoreina dosenti Mika Martikainen ja EL, LT Anna Pärtty. Turun yliopisto toimii VAJT:n puheenjohtajana vuonna 2020.

Lisätietoja toimikuntien kokousasioista ja kokousmuistioista antaa koulutuspäällikkö.