Valmistuminen

​Todistuksen hakeminen erikoislääkärikoulutuksesta
Hakemus toimitetaan tiedekuntaan siinä vaiheessa kun kaikki palvelut ja suoritukset (teoreettiset kurssit, moniammatillinen johtamiskoulutus sekä  valtakunnallinen kuulustelu) ovat valmiina.
 
Erikoistuvan tulee noudattaa sen vuoden opinto-oppaan koulutusvaatimuksia, jolloin opinto-oikeus on myönnetty. Jokainen erikoistuva laskee itse palveluidensa keston ja mahdolliset keskeytykset todistusta koskevaan hakemukseen. Kaikista esitetyistä suoritteista pitää olla hakemuksen liitteenä asianmukaiset todistukset. Erikoisalan vastuuhenkilö vahvistaa allekirjoituksellaan palvelujen ja muiden suoritteiden sisällöllisen riittävyyden.
 
Kun hakemus on allekirjoitettu, se toimitetaan tiedekuntaan koulutuspäällikölle henkilökohtaisesti tai postitse.
 
Todistuksen hakeminen erikoishammaslääkärikoulutuksesta
Koulutustodistusta voi hakea suoritettuaan terveyskeskuspalvelun, erikoisalakohtaisen palvelun, teoreettisen koulutuksen opinnot, johtamiskoulutuksen, riittävästi säteilysuojelukoulutusta ja erikoisalakohtaiset kuulustelut.
 
Todistushakemuksen liitteenä tulee olla palvelu- ja työtodistukset, jossa näkyy työssäolojakso, viikkotyöaika ja mahdolliset poissaolot/keskeytykset. Ennen koulutuksen hyväksymistä erikoistuvan hammaslääkärin ja vastuuhenkilön tulee yhdessä käydä läpi lokikirja/oppimispäiväkirja, teoreettisen koulutuksen kokonaisuus sekä koulutuksen aikana laaditut tutkielmat.
 
Todistushakemus liitteineen toimitetaan koulutuspäällikölle henkilökohtaisesti tai postitse.
Todistuksen hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK)
Suoritettuaan yleislääketieteen erityiskoulutukseen vaadittavat palvelut ja kurssimuotoisen koulutuksen koulutettava hakee todistusta. Liitteeksi tulee esittää jäljennökset palvelutodistuksista ja kouluttajan antama selvitys terveyskeskuspalvelun monipuolisuudesta (koulutustodistus). Lisäksi tulee esittää todistus tehdystä oppimisympäristön arvioinnista. Palvelutodistuksissa tulee näkyä työjakso, viikkotuntimäärä ja mahdolliset poissaolot/ keskeytykset tai ettei niitä ole.

Tiedekunta antaa todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, missä palvelut on maantieteellisesti suoritettu. Todistushakemukset toimitetaan opintosihteerille.
 
Lääketieteellinen tiedekunta myöntää todistuksen koulutuksesta ja ilmoittaa koulutuksen suorittamisesta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) rekisteriin. Valvira antaa tarvittaessa erillisen todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta.
 
 
Todistuksen hakeminen erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmasta
Lisäkoulutus ei johda tutkintoon, joten tiedekunta ei myönnä siitä tutkintotodistusta. Sen sijaan lääketieteellinen tiedekunta/erikoisala myöntää lisäkoulutusohjelman suorittamisesta todistuksen, josta ilmenee valtakunnallisesti hyväksytyt lisäkoulutusohjelman vaatimukset ja toteutuminen.
 
Todistushakemus liitteineen toimitetaan tiedekunnan opintohallintoon henkilökohtaisesti tai postitse.
 

Lisäkoulutuksen suorittaneiden lääkäreiden oikeudellinen asema

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) rekisteröi vain erikoislääkärin tutkinnon/koulutuksen perusteella erikoislääkärin oikeudet. Se ei rekisteröi muita yliopiston myöntämiä todistuksia.
 
Erikoislääkärin oikeudellinen asema eli ammatinharjoittamisoikeudet syntyvät vain erikoislääkärin koulutuksen suorittamisesta.