Valmistuminen

Käytännön koulutuksen kertymisen laskemiseen voit hyödyntää Oulun yliopiston kehittämää laskuria. Huomaathan, että todistushakemukseen voi liittää vain sellaisia todistuksia, joissa näkyy poissaolot ja keskeytykset tai maininta siitä, ettei niitä ole.

​Todistuksen hakeminen erikoislääkärikoulutuksesta
Hakemus toimitetaan tiedekuntaan siinä vaiheessa kun kaikki käytönnön koulutus ja suoritukset (teoreettiset kurssit, moniammatillinen johtamiskoulutus sekä  valtakunnallinen kuulustelu) ovat valmiina.
 
Erikoistuvan tulee noudattaa sen vuoden opinto-oppaan koulutusvaatimuksia, jolloin opinto-oikeus on myönnetty. Jokainen erikoistuva laskee itse käytännön koulutuksen keston ja mahdolliset keskeytykset todistusta koskevaan hakemukseen. Kaikista esitetyistä suoritteista pitää olla hakemuksen liitteenä asianmukaiset todistukset. Erikoisalan vastuuhenkilö vahvistaa allekirjoituksellaan palvelujen ja muiden suoritteiden sisällöllisen riittävyyden.
 
Kun hakemus on allekirjoitettu, se toimitetaan tiedekuntaan koulutuspäällikölle. Hakemusten käsittelyaika on n. 3 viikkoa.
 
Todistuksen hakeminen erikoishammaslääkärikoulutuksesta
Koulutustodistusta voi hakea suoritettuaan terveyskeskuspalvelun, erikoisalakohtaisen palvelun, teoriakoulutuksen, johtamiskoulutuksen, riittävästi säteilysuojelukoulutusta ja erikoisalakohtaiset kuulustelut.
 
Todistushakemuksen liitteenä tulee olla palvelu- ja työtodistukset, jossa näkyy työssäolojakso, viikkotyöaika ja mahdolliset poissaolot sekä keskeytykset. Ennen koulutuksen hyväksymistä erikoistuvan hammaslääkärin ja vastuuhenkilön tulee yhdessä käydä läpi lokikirja/oppimispäiväkirja, teoreettisen koulutuksen kokonaisuus sekä koulutuksen aikana laaditut tutkielmat. Erikoisalan vastuuhenkilö vahvistaa allekirjoituksellaan palvelujen ja muiden suoritteiden sisällöllisen riittävyyden.
 
Kun todistushakemus on allekirjoitettu, se toimitetaan tiedekuntaan koulutuspäällikölle. Hakemusten käsittelyaika on n. 3 viikkoa.
Todistuksen hakeminen yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (YEK)
Suoritettuaan yleislääketieteen erityiskoulutukseen vaadittavan käytännön koulutuksen ja kurssimuotoisen koulutuksen koulutettava hakee todistusta. Liitteeksi tulee esittää jäljennökset työodistuksista ja kouluttajan antama selvitys terveyskeskuskoulutusjakson monipuolisuudesta (koulutustodistus). Lisäksi tulee esittää todistus tehdystä oppimisympäristön arvioinnista. Työtodistuksissa tulee näkyä työjakso, viikkotuntimäärä ja mahdolliset poissaolot sekä keskeytykset tai ettei niitä ole.

Tiedekunta antaa todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta riippumatta siitä, missä käytännön koulutus on maantieteellisesti suoritettu. Todistushakemukset toimitetaan opintosihteerille.
 
Lääketieteellinen tiedekunta myöntää todistuksen koulutuksesta ja ilmoittaa koulutuksen suorittamisesta sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) rekisteriin. Valvira antaa tarvittaessa erillisen todistuksen yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittamisesta.
 
 
Todistuksen hakeminen erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelmasta
Lääketieteellinen tiedekunta myöntää lisäkoulutusohjelman suorittamisesta todistuksen. Allekirjoitettu todistushakemus liitteineen toimitetaan tiedekunnan opintohallintoon.
 
 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) rekisteröi vain erikoislääkärikoulutuksen perusteella erikoislääkärin oikeudet, ei lisäkoulutusohjelman suorittamista. Erikoislääkärin ammatinharjoittamisoikeudet saa edelleen vain erikoislääkärikoulutuksen suorittamisesta.