Vuoden erikoislääkäri-/ erikoishammaslääkärikouluttaja -palkinto

Vuoden erikoislääkäri-/erikoishammaslääkärikouluttaja -palkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena ansioituneelle erikoislääkärikouluttajalle tai erikoishammaslääkärikouluttajalle. Palkinto jaettiin ensimmäisen kerran 2007.

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta julistaa kerran vuodessa syyslukukaudella palkinnon haettavaksi. Vuoden erikoislääkärikouluttaja/ erikoishammaslääkärikouluttaja -palkinto jaetaan Turun lääketiedepäivien avajaisten yhteydessä (vuonna 2020 poikkeuksellisesti tiedekunnan palkintojen jakotilaisuudessa joulukuun alussa).

Hakujulistus

Esityksen tekeminen Vuoden erikoislääkärikouluttaja tai Vuoden erikoishammaslääkärikouluttaja -palkinnon saajaksi

Tiedekunnan Vuoden erikoislääkärikouluttaja tai Vuoden erikoishammaslääkärikouluttaja -nimeä kantava palkinto jaetaan kalenterivuosittain ansioituneelle erikoislääkärikouluttajalle tai erikoishammaslääkärikouluttajalle.

Palkintona on kunniakirja sekä 1000 euron stipendi.

Palkintoa jaettaessa ansioksi katsotaan vahva tiedollinen ja taidollinen osaaminen ja valmius jakaa osaamistaan ymmärrettävällä tavalla, hyvä kommunikaatiotaito sekä potilaiden että kollegojen kanssa. Ansioksi luetaan myönteinen suhtautuminen opiskelijoihin ja aikaa palautteen antamiseen.

Palkinto voidaan myöntää professorille ainoastaan erityistapauksessa.

Palkinnon jakoesityksen tekee tehtyjen ehdotusten pohjalta lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta. Palkinnon jakamisesta päättää dekaani.

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi tehdä kuka tahansa erikoistuva lääkäri tai erikoistuva hammaslääkäri ja vastavalmistunut erikoislääkäri tai erikoishammaslääkäri (enintään 2 vuotta valmistumisesta).

Ammatillisen jatkokoulutuksen toimikunta pidättää itsellään oikeuden ottaa huomioon myös kolmen aikaisemman vuoden esitykset. Palkintoja voidaan jakaa useampi, jos hyviä ehdokkaita on runsaasti.

Esitykset perusteluineen pyydetään toimittamaan sähköpostitse ammatillisen jatkokoulutuksen koulutuspäällikkö Kirsi Puomilalle viimeistään 20.10.2020.

Palkinnon saaneet

2020   erikoisalan vastuuhenkilö, koulutusylilääkäri, EL Jarmo Lehtonen (akuuttilääketiede)

2019   Dosentti, EL Janne Kataja (lastentaudit, lastennefrologia)

2018   EL, LT Risto Gullichsen (gastrokirurgia)

2017   EL Anja Toljamo (sisätaudit)

2016   Dosentti, EHL Juhani Laine (kliininen hammashoito)

2015   EL Pia Suvitie (naistentaudit ja synnytykset)

2014   EL, LT Maritta Salonoja (geriatria ja sisätaudit)

2013​   EL Tapio Nieminen (kirurgia ja plastiikkakirurgia)

2012   EL, LKT Markku Päivärinta (neurologia)

2011   EL, LT Miretta Tommila (anestesiologia ja tehohoito)

2010   EL, LT Ilkka Koskivuo (plastikkakirurgia)

2009   EL, LT Virpi Rantanen (naistentaudit ja synnytykset)

2008   EHL, HLT Yrsa Le Bell (purentafysiologia)

2007   EL, LT Ilpo Kinnunen, (korva-, nenä-ja kurkkutaudit)