Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa.
 
Yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollonalalla toimivan henkilöstön kanssa.

Koulutukseen vaaditaan:
  • vähintään 9 kuukautta terveyskeskuspalvelua tiedekunnan hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa palvelusuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään
  • vähintään 6 kk sairaalapalvelua tiedekunnan hyväksymässä koulutussairaalassa
  • enintään 6 kk muuta palvelua tiedekunnan hyväksymässä koulutuspaikassa (esim. tutkimus, varusmiespalvelu tai siviilipalvelu, jossain tapauksissa ulkomailla tehtyä palvelua)
  • 16 tunnin hallinnollinen koulutus (teoreettista koulutusta, jossa perehdytään suomalaiseen terveydenhuoltoalan hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään)
  • koulutuksen sähköisen arvioinnin suorittaminen terveyskeskuspalvelujaksosta.

Lisätietoja voit kysyä opintosihteeriltä tai kliininen opettaja Elina Bergmanilta.