Yleislääketieteen erityiskoulutus (YEK)

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sosiaalivakuutuksen piirissä Euroopan Unionin muissa maissa kuin Suomessa.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen tavoitteena on perehdyttää lääkäri perusterveydenhuollossa toimivan lääkärin tehtäviin, terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään sekä yhteistyöhön terveydenhuollon ja sosiaalihuollonalalla toimivan henkilöstön kanssa.

Koulutukseen vaaditaan:

  • vähintään 9 kuukautta terveyskeskustyötä tiedekunnan hyväksymässä koulutusterveyskeskuksessa palvelusuhteessa kuntaan tai kuntayhtymään
  • vähintään 6 kuukauden sairaalajakso tiedekunnan hyväksymässä koulutussairaalassa
  • enintään 6 kuukautta työtä  muussa yliopiston hyväksymässä yleislääkärin tehtäviin suuntautuvassa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimipaikassa (esim. tutkimus, varusmiespalvelu tai siviilipalvelu, jossain tapauksissa ulkomailla tehtyä työtä)
  • 16 tunnin kurssimuotoinen koulutus (teoreettista koulutusta, jossa perehdytään suomalaiseen terveydenhuoltoalan hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään)
  • koulutuksen sähköisen arvioinnin suorittaminen terveyskeskuspalvelujaksosta.

Lisätietoja voit kysyä opintosihteeriltä tai kliininen opettaja Elina Bergmanilta.