Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen palvelut ja kehitysprojektit

Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus tuottaa elintarvikealalle suunnattuja palveluita ja kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on nopeuttaa innovaatioiden pääsyä markkinoille sekä edistää elintarvikealan kannattavuutta, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä.
 

Aistittavan laadun palvelut

Aistittavan laadun palvelut perustuvat elintarvikkeiden aistinvaraisen arvioinnin osaamiseen. Hyödyntämällä aistittavan laadun palveluja yrityksesi voi keskittää resursseja tehostamaan tuotekehitysprosessia. Asiantuntijat valitsevat oikean menetelmän ja toteuttavat arvioinnit tehokkaasti ja luotettavasti suunnittelusta tuloksiin.

Lainsäädännön asiantuntemus

Lainsäädännön asiantuntemus auttaa uusien tuoteinnovaatioiden pääsyä markkinoille. Lainsäädännön asiantuntijuutemme keskittyy erityisesti Euroopan Unionin elintarvikelainsäädännön erityispiirteisiin koskien terveysvaikutteisia elintarvikkeita ja uuselintarvikkeita.

Kehitysprojektit

Kehitysprojekteissa toimimme elintarviketoimialan liiketoiminnan, kilpailukyvyn ja viennin edistämiseksi. Yhdistämme uusimman tieteellisen osaamisen yritysten kehittämiseksi niin paikallisissa kuin kansainvälisissäkin tutkimus- tai kehittämishankkeissa.